Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

9 en 23 januari 2019, 14.30 uur
De ondervraging

Stel de vraag “wie is de ander” aan twee burgers en de kans is groot, dat ze ruzie krijgen, dan wel dat ze elkaar juist vinden.
Vraag het twee kunstenaars, en ze gaan aan het werk. Alleen, de kunst geeft geen antwoord, ook niet op de vraag “wie is de ander?” De kunst stélt vragen, steeds weer nieuwe vragen. Waarom, wat, wie, wíe?

 

Gerard Rutteman neemt u weer mee in het land van de moderne kunst en koppelt zijn onderwerp van dit jaar aan het jaarthema 'wie is de ander?'.

 

Woensdagen 9 en 23 januari 2019, van 14.30 - 16.00 uur, Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

U kunt zich opgeven via de contactpagina of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-6923828.

Kosten € 10,00 voor leden en vrienden, € 16,00 voor anderen, inclusief koffie/thee.

14 januari 2019, 20.00 uur
Homerisch gelach en christelijke ernst?

Voorbeelden van lachende goden en komische elementen in de antieke religie zijn niet moeilijk te vinden. Voorbeelden van humor in het vroege christendom lijken echter schaars, hoewel het uiteraard deel uitmaakte van de antieke wereld. Sterker nog, verscheidene gezaghebbende kerkvaders hadden grote bezwaren tegen lachen.

 

Deze lezing wordt verzorgd door dr. D. Dijkstra, Radbout Universiteit Nijmegen, afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, voor het Klassiek Verbond.

 

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist. Parkeergelegenheid achter het gebouw en het parkeerterrein achter de Hogeweg, ingang Kerkweg.

Kosten: € 6,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen. Voor leden van het Klassiek Verbond en voor scholieren is de toegang gratis. We schenken gratis koffie en thee.

terugblik
Walkartkoor

We mogen terugkijken op een zeer geslaagd concert met een grote belangstelling. De kerk was goed gevuld. De voorzitter, Alphons van Dijk, presenteeerde de middag en bedacht samen met de koorleden een sprookje. U vindt zijn tekst onder deze klik.

 

Dit jaar vierde het Walkartkoor haar 20-jarig jubileum met een bijzonder optreden op zaterdagmiddag 24 november 2018. Het koor staat vanaf haar oprichting onder leiding van dirigent Jean-Pierre Gendrault en wordt al weer ruim vijf jaar trouw en enthousiast begeleid door pianiste Rieteke Roodnat. Zie ook de betreffende pagina.

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

over de verrassende comeback van religie, door Yvonne Zonderop
Ongelofelijk

Wat is het toch een genoegen om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Nergens vind je interessantere artikelen van allerlei aard dan in dat weekblad.

In de editie van 12 april jl. stond een artikel onder de naam 'Godsdienst is niet dom'.

 

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief had verlaten, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving bloeien op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we – en willen we – eigenlijk wel zonder religie? Onder de titel 'De goddeloze samenleving' sprak Yvonne Zonderop met denkers en onderzoekers uit binnen- en buitenland over de plaats van religie anno nu.

Op 17 april verscheen haar boek 'Ongelofelijk', Prometheus, 168 pag. € 19,95)
Zie ook onder 'Boeken en artikelen', Ongelofelijk.

 

26 januari 2019, 15.30 uur
Rosina en Kanako

In tegenstelling tot wat in het programma-boekje staat vermeld, treedt op 26 januari 2019, Rosina Fabius, mezzosopraan, bij ons op. Zij wordt begeleid door Kanako Inoue op de piano. Kanako is inmiddels een oude bekende virtuoos op onze vleugel. Rosina maakt haar debuut in de Walkartkerk, maar niet haar debuut in Zeist. Zij was eerder te horen tijdens het Internationaal Lied Festival in Zeist.

 

Afgelopen september 2018 ontving Rosina de Toonkunst Oratorium Prijs uit handen van Kiri te Kanawa bij het Internationaal Vocalisten Concours in 's-Hertogenbosch. Lees meer over Rosina.

 

Voor 26 januari staan er voorlopig liederen van Johannes Brahms, Hugo Wolf, Claude Debussy en Charles Ives op het programma.

 

Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist. Zaterdag 26 januari 2019, aanvang 15.30 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang. Na afloop schenken we een glaasje wijn of een sapje.

Johan de Wit
Het kinderpardon

Op zondag 9 december begon Johan de Wit zijn religieuze bijeenkomst met het kinderpardon. Tijdens een vergadering van de Raad van Kerken op 5 december jl. werd een brief gepresenteerd die de Raad aan premier Rutte had verstuurd.

Duidelijk is dat onze overheid niet volgens de afgesproken regels handelt en niet erg humaan is. Leest u de tekst onder de overdenkingen van Johan de Wit, 9 december 2018.

Overdenking 11 november 2018
Addy Manneke

Zeer tot ieders spijt is het voor drs. Addy Manneke tijd om te stoppen met het verzorgen van zondagse overdenkingen. Op 11 november nam zij afscheid van de voorgangersrol met een volle Walkartkerk. Gelukkig blijft ze lid van onze gemeenschap en hoeven we haar als persoon niet te missen. Tekst overdenking. Foto's bijeenkomst.

 

Haar kleinkinderen waren ook aanwezig. Ze gedroegen zich fantastisch tijdens de dienst en na afloop maakte Ties (6) een tekening van en voor oma.

gepubliceerd
Privacyverklaring

Volgens de nieuwste wetgeving dient iedere rechtseenheid een privacyverklaring te hebben.

Daar is ook bij de Walkartgemeenschap aan gewerkt en het resultaat kunt u lezen via deze link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Is het nu dan de tijd?
De kwetsbaarheid van de vrijzinnigheid

Begin maart verzorgde dr. Tom-Erik Krijger de Walkartontmoeting. Hij vertelde ons de geschiedenis van de Vrijzinnigheid aan de hand van zijn dikke proefschrift, vervat in een prachtig boek. Vier jaar had hij daaraan gewerkt.

Voor velen was het verhaal 'nieuw', want onder ons is niet zoveel bekend over de geschiedenis van onze vereniging. De oorspronkelijke idee dat een bovenlaag van de bevolking die bevoorrecht was met geld en educatie, de grote onderlaag moest helpen zich op te werken, op allerlei gebied, was een prachtige gedachte. Dat dat de gevestigde kerken aanzette tot de verzuiling was echter het gevolg. Wij vormden een bedreiging!

 

Vrijzinnigheid gaat niet uit van vastgelegde waarheden en het eigen gelijk, maar groeit in gesprekken en blijft zich zo steeds ontwikkelen. 

 

De vrijzinnigheid in de 19e eeuw lokte dus de verzuiling uit. Wordt het nu dan tijd voor vrijzinnigheid, nu de zuilen langzaamaan verdwenen zijn?

 

Zie het artikel van Tom-Erik Krijger.

13 januari 2019, 10.30 uur
met prof.dr. Hans Alma

Voor allen die de tekst van de lezing nog eens willen nalezen, of die helaas niet aanwezig konden zijn vanochtend: dit is de link naar de lezing van prof.dr. Hans Alma.

 

Met aandacht naar de ander kijken of luisteren betekent dat we recht doen aan wie die ander is in zijn of haar unieke waarde. Zo aandacht geven kan een gevoel van verbondenheid met de ander oproepen en een verlangen dat het de ander goed zal gaan.

Vooroordelen spelen een grote rol in hoe wij ten opzichte van de ander staan. 

 

Zondag 13 januari 2019, 10.30 - 12.00 uur.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

24 december 2018, 19.30 uur
Kerstavondviering

Traditiegetrouw vieren we kerstavond in de Walkartgemeenschap met het Walkartkoor.

Ook deze keer vullen we ons samenzijn met zang afgewisseld met woord.

Addy Manneke verzorgt de overdenking die dit jaar de titel meekrijgt: de herberg.

Marian Mackay is verantwoordelijk voor de verbindende teksten en zij leest voor de kinderen een kerstverhaal: het huis met het lichtje. 

Natuurlijk zorgen we ook voor iets lekkers onder de kerstboom voor de kinderen en na afloop serveren we warme glühwein en een hapje.

 

Opnieuw moesten er stoelen worden bijgezet. Het was een warme herberg!

Zie de foto's.

scheidend voorzitter
Interview

Op 8 september jl. droeg Ger Boogaard na ruim 14 jaar de voorzittershamer van de Walkartgemeenschap over.

Voor die gelegenheid nam Addy Manneke hem een interview af dat gepubliceerd werd in het periodiek 'de Drijfveer'. Een van de vragen die Addy stelde was:

Wat kan de Walkart betekenen voor iemands levensbeschouwing/wereldbeeld?

Iemand die vanuit een wat meer orthodoxe traditie komt kan wel eens met de oren zitten klapperen bij wat er bij ons wordt gezegd. Zij/hij kan daardoor enorm geraakt worden. De onvrede die is opgebouwd in het verleden kan dan opeens een andere (positieve) wending krijgen. Daarover heb ik ook wel verhalen gehoord van mensen die bij ons lid zijn geworden. Vaak is het gezin waarin je bent opgegroeid toch sterk bepalend geweest voor je wereldbeeld en levensbeschouwing.

Voor het gehele interview: klik hier.

Voor foto's van de ALV 8 september 2018 klik hier.

Gevonden voorwerpen

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!