Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Blog van Wouter B. Blokhuis
De medemens

Als het over zingeving in ons leven gaat dan is het geven met gulle hand misschien maar surrogaat. In gesprek gaan met je medemens en een luisterend oor zijn daarentegen pure ingrediënten voor zingeving. Daarbij werken ze twee kanten op, naar de medemens toe en naar jezelf omdat je er zelf een goed gevoel aan overhoudt. Zie: http://www.vrijzinnigen.nl/medemens

 

 

 

 

 

 

Wie zijn de jonge protestanten?
Onderzoek

Van alle Nederlanders tussen de 25 en 45 jaar kan 22 procent worden gerekend tot het protestantisme. Dat is een aanzienlijk deel van de samenleving. Ter vergelijking: vijftien procent van de Nederlanders in deze leeftijdsgroep noemt zich katholiek en 51 procent rekent zich tot geen enkele religieuze stroming. 

https://visie.eo.nl/2017/11/22-van-de-nederlanders-tussen-25-45-jaar-is-protestant/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 juli 2017
Betekenis geven

Op 16 juli jl leverde Addy Manneke weer een fijne preek onder de titel BETEKENIS GEVEN. Wat geeft het leven betekenis? Is die er wel, of is alles ‘lucht en leegte’, zoals Prediker beweert?

Betekenis kunnen geven aan je leven is een krachtbron. Die is nog steeds aan te boren,  ook al verdrinken sommigen tegenwoordig in de vele keuzemogelijkheden die er zijn of lijken te zijn. 

Laat een geloofsgemeenschap nu een ideale plaats zijn om die mogelijkheden voor het geven van betekenis te ontdekken …….

 

lees de hele preek

Communicatiecampagne VN
Kwetsbaarheid

Vrijzinnigen Nederland startte met een nieuwe communicatiecampagne onder het motto ‘Kwetsbaarheid'.

 

Een thema dat in deze tijd steeds belangrijker wordt door de autonomie van de mens, de maakbaarheid van het leven en de wereld om ons heen.

De kwetsbaarheid van de mens en de natuur dreigt onder te sneeuwen. Uiteindelijk verandert er aan die kwetsbaarheid niet veel. Een mens blijft immers mens en de natuur blijft immers natuur. 

 

Met blogs, kronieken, quotes en vlogs nemen wij je mee in de wereld van de kwetsbaarheid: 

www.vrijzinnigen.nl/kwetsbaarheid.

 

29 november 2017, 15.30 u en 20.00 u
Lezing over Harry Kuitert

In het kader van de serie over Vrijzinnige theologie spreekt Johan de Wit op 29 november over Harry Kuitert.

Woensdag 29 november 15.30 uur en 20.00 uur, Walkartcentrum, Kerkweg 23 te Zeist.

Vrij toegankelijk voor leden en vrienden. Voor anderen € 5,00 incl. koffie/thee.

Voor de middag graag aanmelden. Voor de avond is nog plaats.

zie ook pagina over biografie Kuitert

 

Aty Kruyt-Visser
In memoriam

Op 31 oktober overleed ons lid Aty Kruyt-Visser, 93 jaar oud.

Aty was tot vorig jaar een regelmatige bezoekster van onze activiteiten. Dit voorjaar deed ze ook nog mee aan het voorjaarsuitje. 

Begin dit jaar verhuisde ze naar Soest en vanaf die tijd was de afstand naar de Walkartkerk helaas niet meer te overbruggen. 

 

Op dinsdag 7 november nemen we afscheid van Aty tijdens een uitvaartdienst o.l.v. Johan de Wit.

Aanvang 13.00 uur. De kerk is vanaf 12.45 uur open.

Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in het Walkartcentrum. 

In besloten kring wordt Aty vervolgens gecremeerd.hoofdkantoor Amersfoort
vrijzinnigen nederland

We zijn allemaal zelfstandig, de afdelingen van Vrijzinnig Nederland, maar in Amersfoort wordt ook veel werk verricht en ook daar wordt een website gevuld met nieuws.
Kijkt u eens op www.vrijzinnigen.nl

Harry Kuitert, een biografie
Spreken over boven

Op 8 september 2017 is na een kort ziekbed, in zijn woonplaats Amstelveen, theoloog en ethicus Harry Kuitert overleden. Hij bereikte de leeftijd van 92 jaar.

 

In december 2016 verscheen de biografie van Harry Kuitert, door Gert J. Peelen.

 

Lees meer

De Verwondering
Interview Hein Stufkens

Jacqueline Buurman maakte me attent op een interview met Hein Stufkens met de titel: is de mens ongeneeslijk religieus?

De naam Hein Stufkens, filosoof,  zal velen bekend zijn en misschien kijkt u wel altijd naar 'De Verwondering' van Annemiek Schrijver.

Hier kunt u even een kijkje nemen https://www.facebook.com/ncrvdeverwondering/?hc_ref=ARRgQgwhuLX0hR5cSBIwJjpQtc7Gvi5WUX6QpiC31a18XxS3wOybG8qN1GiDFxXIzs0&fref=nf

 

 

 

 

 

een pelgrimage naar het hart van religie
Heilige onrust

Met Heilige onrust schreef Frits de Lange een boek voor hen die het besef hebben van iets groters en sterkers dan zijzelf, maar dat moeilijk onder woorden kunnen brengen. Dit geldt voor veel kerkverlaters, maar vaak ook voor zoekers die in een seculier milieu zijn opgegroeid. De Lange identificeert zich met de moderne pelgrim, voor wie niet Santiago of het hiernamaals de bestemming is, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Zo probeert hij de kern van de joods-christelijke traditie te doorgronden.

 

Tekst overgenomen van:https://www.bol.com/nl/p/heilige-onrust/9200000075900789/ waar het boek ook te bestellen is.

 

zie verder: Heilige onrust