Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

seizoen 2019-2020
Nieuw seizoen

Als ik dit schrijf zijn de leden van de programmacommissie hard bezig met het inpakken en verzendklaar maken van de programmaboekjes 2019-2020.

Het thema voor het komende jaar is: liever klein dan groot?

Al brainstormend vonden we veel subonderwerpen die goed bij dit thema passen. En ook zeer uiteenlopende onderwerpen!

U bent vast benieuwd naar wat het geworden is. Morgenochtend (18 augustus) na de samenkomst krijgt u, bij aanwezigheid, het boekje uitgereikt. De overige boekjes voor leden, vrienden en belangstellenden gaan maandag of dinsdag op de bus. Die ontvangt u dan in de loop van de week.

Wij verheugen ons weer op een goed seizoen en we hopen dat u in groten getale (massaal) gebruikmaakt van de diverse activiteiten.

Leden van de Programmacommissie

 

16 april 2019
Felicitaties

Ook via de website willen we ons dierbare lid, Jan Rutteman, van harte feliciteren met zijn 100ste verjaardag op 16 april 2019.

In de laatste Drijfveer (ons periodiek), staat een interview met Jan afgedrukt van de hand van Addy Manneke. Jan weet op zijn 100ste nog goede raad te geven! 

'Maak iets van wat je niet kunt veranderen!'. Met name deze raad spreekt me zeer aan. Teveel mensen blijven hangen in klagen en verwijten in plaats van vooruit te kijken en het leven aangenaam te maken voor henzelf en hun omgeving. Ook 'Niet weglopen als het moeilijk wordt' is een goede raad. Neem je verantwoordelijkheid. Ook daar lijkt het velen aan te ontbreken tegenwoordig. 

Beste Jan, vanaf deze plek, een warme felicitatie van alle Walkarters en we hopen je nog een flinke tijd in ons midden te mogen hebben.

 

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

11 juli 2019
In memoriam

17 maart 1937 - 11 juli 2019

Velen van de leden en vrienden van de Walkartgemeenschap wisten niet dat Thea vrij plotseling ernstig ziek was. Thea leek veel jonger dan ze was en na een periode van verdriet over het verlies van haar geliefde Elbert in 2015, veerde ze weer op. Ze ging naar de fitness, fietste, ondernam activiteiten met vriendinnen en kwam weer regelmatig met de bus, vanuit Doorn, naar de Walkartkerk. Niemand vermoedde dat Thea een akelige ziekte onder de leden had. Toen dat aan het licht kwam besloot zij geen behandeling te ondergaan, maar haar einde tegemoet te treden. Ze was daar heel kalm over en beslist in. Met de mensen van de Walkart die ze het best kende heeft ze er ook open over gesproken. Op 24 juni vertrok Thea naar het hospice in De Bilt. Ze is daar vertroeteld, maar al snel namen haar krachten af en vanmorgen blies ze haar laatste adem uit.

We zullen deze lieve, zachtaardige vrouw zeer missen in onze gemeenschap. Lieve Thea, rust zacht. We hopen dat je weer bij Elbert bent.

 

Wij nemen afscheid van Thea op woensdag 17 juli om 11.00 uur met een uitvaartdienst o.l.v. Johan de Wit in de Walkartkerk.

Wij hopen dat vele leden en vrienden van de Walkartgemeenschap aanwezig kunnen zijn. Daarmee steunen we ook Dorien, Thea's dochter, die in korte tijd haar man, haar vader en nu haar moeder heeft verloren.

 

 

10 april 2019, 15.30 en 20.00 u
Johan de Wit

Eigenlijk is een gedicht de enige manier om religie onder woorden te brengen. Daar is wat voor te zeggen. We weten hoe moeilijk het is om je religieuze gevoel treffend te verwoorden en dichters kunnen soms in mystieke taal juist datgene beschrijven wat ons raakt.

 

Op 10 april in een middagsessie en in een avondsessie besteedt Johan aandacht aan de geloofsgedichten van vroeger en nu. Hij doet dat aan de hand van gedichten die hij heeft verzameld en levert daar commentaar bij. Uiteraard is ook het commentaar van de aanwezigen daarbij van harte welkom.

 

Datum: 10 april 2019, 's middags van 15.30 - 17.00 uur. 's Avonds van 20.00 - 21.30 uur. Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

Toegang: € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. Koffie/thee inbegrepen.

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer artikelen gevonden waarvan we de rechtmatige eigenaar niet kennen. Deze keer een ring en een koplamp van een fiets.

Morgen (5 febr) maken we nog meer foto's van gevonden spullen. 

Bent u iets kwijt: houd dan deze pagina in de gaten.

 

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

 

 

 

 

 

gedichtenbundel
Ds. Evelijne Swinkels

Vandaag, 30 juni, ging Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma voor in de Walkartgemeenschap als gastpredikante. Evelijne weet uit haar eigen gemeente dat gastpredikanten over het algemeen minder publiek trekken dan vaste voorgangers. Vanochtend was onze kerk echter goed gevuld. En vol verwachting werd er geluisterd.

Het door Evelijne gekozen thema voor de ochtend was 'compassie'. Haar lezingen waren uit Lucas 6: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden; een gedeelte uit 'Compassie' van Karen Armstrong en tot slot een gedeelte uit 'Een jihad van liefde' door Mohammed El Bachini, die zijn vrouw verloor bij een aanslag in Brussel en tijdens de herdenkingsdienst opriep tot een jihad van liefde.

Uiteraard was de overdenking van Evelijne geheel gewijd aan compassie.

Ook las zij een gedicht uit haar eigen bundel voor. Een van onze leden heeft de gedichtenbundel aangeschaft nadat Evelijne vorig jaar ook een gedicht van eigen hand voordroeg.

Misschien bent u geïnteresseerd in meer van haar gedichten; de bundel draagt de naam 'Rafelranden van licht' en werd uitgegeven door Uitgeverij Gremlen Stedum in november 2017.

 

Johan de Wit
Het kinderpardon

Op zondag 9 december begon Johan de Wit zijn religieuze bijeenkomst met het kinderpardon. Tijdens een vergadering van de Raad van Kerken op 5 december jl. werd een brief gepresenteerd die de Raad aan premier Rutte had verstuurd.

Duidelijk is dat onze overheid niet volgens de afgesproken regels handelt en niet erg humaan is. Leest u de tekst onder de overdenkingen van Johan de Wit, 9 december 2018.

gepubliceerd
Privacyverklaring

Volgens de nieuwste wetgeving dient iedere rechtseenheid een privacyverklaring te hebben.

Daar is ook bij de Walkartgemeenschap aan gewerkt en het resultaat kunt u lezen via deze link.