Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

13 september 2019
Levensvragen

A.s. vrijdag 13 september start de gesprekskring 'Levensvragen' onder leiding van Helma van Remmen. 

 

Tijdens een wandeling, fietstocht of autorit was het enige jaren geleden heel gewoon om even een voorbijganger aan te spreken en de weg te vragen. Soms was het antwoord: ‘nee, ik ben hier niet bekend’ met een verontschuldiging, een andere keer prima uitleg en soms een uitleg die ons verwarde.

Dat ligt nu achter ons. De meeste mensen hebben Google Maps of een TomTom die met een vrouwelijke of mannelijke stem (naar keuze) je de weg wijst. Geen medemens meer nodig.

 

Levensvragen zijn vragen met een universeel karakter. Mensen stellen deze vragen over de hele wereld. Het zijn vragen waarop geen eenduidig antwoord bestaat en waar ook geen Google Maps of TomTom voor bestaat. Iedereen zoekt zijn eigen antwoord op deze vragen. En ook dát antwoord staat meestal niet vast en kan weer veranderen in de loop van je leven.

6 oktober 2019, 10.30 uur
The Wall

The Wall is een overweldigend (autobiografisch) werk van Pink Floyd-voorman Roger Waters, over het belang van communicatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Met een sneer naar bijna al het onderwijs waar creativiteit en individualiteit worden onderdrukt, waar door middel van stampwerk naamloze, gezichtsloze mensen worden geproduceerd.

 

Een aangrijpend muziekmonument, dat precies 40 jaar geleden het licht zag, maar nog altijd o zo actueel is.
De presentatie door Jan van Ramshorst is voorzien van veel beeldmateriaal, met name afkomstig uit de gelijknamige film.

 

Voor meer informatie zie de webpagina.  

Foto: Manschot Grafimedia

11 juli 2019
In memoriam

17 maart 1937 - 11 juli 2019

Velen van de leden en vrienden van de Walkartgemeenschap wisten niet dat Thea vrij plotseling ernstig ziek was. Thea leek veel jonger dan ze was en na een periode van verdriet over het verlies van haar geliefde Elbert in 2015, veerde ze weer op. Ze ging naar de fitness, fietste, ondernam activiteiten met vriendinnen en kwam weer regelmatig met de bus, vanuit Doorn, naar de Walkartkerk. Niemand vermoedde dat Thea een akelige ziekte onder de leden had. Toen dat aan het licht kwam besloot zij geen behandeling te ondergaan, maar haar einde tegemoet te treden. Ze was daar heel kalm over en beslist in. Met de mensen van de Walkart die ze het best kende heeft ze er ook open over gesproken. Op 24 juni vertrok Thea naar het hospice in De Bilt. Ze is daar vertroeteld, maar al snel namen haar krachten af en vanmorgen blies ze haar laatste adem uit.

We zullen deze lieve, zachtaardige vrouw zeer missen in onze gemeenschap. Lieve Thea, rust zacht. We hopen dat je weer bij Elbert bent.

 

Wij nemen afscheid van Thea op woensdag 17 juli om 11.00 uur met een uitvaartdienst o.l.v. Johan de Wit in de Walkartkerk.

Wij hopen dat vele leden en vrienden van de Walkartgemeenschap aanwezig kunnen zijn. Daarmee steunen we ook Dorien, Thea's dochter, die in korte tijd haar man, haar vader en nu haar moeder heeft verloren.

 

 

20 september 2019
Filosofische kring

In het seizoen 2019 – 2020 besteden we aandacht aan twee kleine boeken.

Het eerste is Thuis in de Kosmos', geschreven door Taede A. Smedes, Amsterdam, 2018, ISBN 978 94 6298 7081.
Smedes is theoloog/godsdienstfilosoof. In zijn boek legt hij getuigenis af van de grote betekenis die de ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen heeft voor zijn kijk op de wereld. Hij kent een grote religieuze verwondering voor de natuur.

 

Het tweede boek is van Isaiah Berlin. De titel luidt: Twee opvattingen van vrijheid, 4de oplage 2018, ISBN 978 90 8506 9034. De twee opvattingen van vrijheid gaan respectievelijk over het domein waarbinnen mensen kunnen handelen en over de instantie die kan bepalen hoe mensen handelen. Zijn boek is een pleidooi voor een liberale samenleving en een afwijzing van elke vorm van dictatuur.

 

Zie ook de betreffende webpagina.

150-jarig bestaan
Vrijzinnigen Nederland

Misschien had u het al ergens vernomen; er staat een jubileum voor de deur!

Vrijzinnigen Nederland viert op 6 juni 2020 het 150-jarig bestaan.

In 1870 droeg onze vereniging nog de naam NPB, Nederlandse Protestanten Bond. Het was toentertijd een dapper initiatief om vrijzinnigheid uit te dragen.

Over de festiviteiten op 6 juni volgt later bericht, maar misschien goed om de datum alvast vast te leggen in uw (nieuwe) agenda!

gedichtenbundel
Ds. Evelijne Swinkels

Vandaag, 30 juni, ging Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma voor in de Walkartgemeenschap als gastpredikante. Evelijne weet uit haar eigen gemeente dat gastpredikanten over het algemeen minder publiek trekken dan vaste voorgangers. Vanochtend was onze kerk echter goed gevuld. En vol verwachting werd er geluisterd.

Het door Evelijne gekozen thema voor de ochtend was 'compassie'. Haar lezingen waren uit Lucas 6: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden; een gedeelte uit 'Compassie' van Karen Armstrong en tot slot een gedeelte uit 'Een jihad van liefde' door Mohammed El Bachini, die zijn vrouw verloor bij een aanslag in Brussel en tijdens de herdenkingsdienst opriep tot een jihad van liefde.

Uiteraard was de overdenking van Evelijne geheel gewijd aan compassie.

Ook las zij een gedicht uit haar eigen bundel voor. Een van onze leden heeft de gedichtenbundel aangeschaft nadat Evelijne vorig jaar ook een gedicht van eigen hand voordroeg.

Misschien bent u geïnteresseerd in meer van haar gedichten; de bundel draagt de naam 'Rafelranden van licht' en werd uitgegeven door Uitgeverij Gremlen Stedum in november 2017.

 

28 september 2019
pianomuziek

Zaterdagmiddag 28 september speelt Erwin Rommert Weerstra voor ons op de piano.

 

Het concert begint met drie vrolijke sonates van de Italiaanse componist Scarlatti. Die werkte bijna 30 jaar aan het Spaanse Hof en dat hij in die periode beïnvloed werd door Spaanse muziek is in deze sonates goed te horen.


Verder staan er werken van Rameau, Mozart, Schubert en Chopin op het programma.

 

De toegang is vrij. Collecte aan de uitgang.

Voor meer informatie zie de betreffende webpagina.

seizoen 2019-2020
Nieuw seizoen

Als ik dit schrijf zijn de leden van de programmacommissie hard bezig met het inpakken en verzendklaar maken van de programmaboekjes 2019-2020.

Het thema voor het komende jaar is: liever klein dan groot?

Al brainstormend vonden we veel subonderwerpen die goed bij dit thema passen. En ook zeer uiteenlopende onderwerpen!

U bent vast benieuwd naar wat het geworden is. Morgenochtend (18 augustus) na de samenkomst krijgt u, bij aanwezigheid, het boekje uitgereikt. De overige boekjes voor leden, vrienden en belangstellenden gaan maandag of dinsdag op de bus. Die ontvangt u dan in de loop van de week.

Wij verheugen ons weer op een goed seizoen en we hopen dat u in groten getale (massaal) gebruikmaakt van de diverse activiteiten.

Leden van de Programmacommissie

 

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer artikelen gevonden waarvan we de rechtmatige eigenaar niet kennen. Deze keer een ring en een koplamp van een fiets.

Morgen (5 febr) maken we nog meer foto's van gevonden spullen. 

Bent u iets kwijt: houd dan deze pagina in de gaten.

 

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!