Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

22 januari 15.30 uur
Kennismakingsmiddag

Op 22 januari om 15.30 uur staat de deur van de Walkartgemeenschap wagenwijd open om belangstellenden en nieuwsgierigen de gelegenheid te geven kennis te maken met de mensen die de Walkartgemeenschap vormen en met hun gedachten bij en over Vrijzinnigheid.
In 1907 toen de Vrijzinnigen Nederland (toen nog NPB, Nederlandse Protestanten Bond) het kerkje betrokken ging al gauw de leus rond in Zeist: aan de Kerkweg is de kerk weg.
Vanaf de oprichting van de NPB in de 19e eeuw al, waren de vrijzinnigen een buitenbeentje.

 

Lees verder

 

Zie ook: wat leden zeggen

 

Dr. Froukje Pitstra, 5 februari 2017
Walkartontmoeting

In tegenstelling tot wat in het programmaboekje is vermeld, verzorgt mevrouw dr. Froukje Pitstra deze Walkartontmoeting. Haar collega bij de Universiteit voor de Humanistiek, mevrouw prof. dr. Hans Alma is door omstandigheden helaas verhinderd.
De titel van de lezing van Froukje Pitstra is Verbeeld! Kunstenaars en hun visies op een humane samenleving.

Deze Walkartontmoeting wordt verzorgd door het Humanistisch Verbond.

Meer informatie

 

 

 

 

Ernst Glaser
In memoriam

Op 1 januari jl. overleed ons lid Ernst Glaser.

Op vrijdag 6 januari werd hij gecremeerd in Nieuwegein.

Ernst heeft in het verleden veel voor de Walkartgemeenschap gedaan. Jarenlang verzorgde hij samen met Jannie Ouwerkerk de Drijfveer; hij maakte het collecterooster en hij hield de ledenadministratie bij.

De laatste jaren leefde hij met zijn vrouw Corry een teruggetrokken bestaan in huize Valckenbosch in Zeist.

Ernst zou op 14 februari a.s. 91 jaar zijn geworden.

 

 

 

 

door Mark Rutte op 6/11/2016
Preek van de Leek door Mark Rutte

Het fenomeen Preek van de Leek grijpt om zich heen!

Steeds vaker en op steeds meer plaatsen verschijnen er mensen op de kansel die op een andere manier dan een voorganger iets zinnigs te vertellen hebben.

Op 6 november jl. was het onze minister-president Mark Rutte die de stoute schoenen aantrok en een preek van de leek hield in Den Haag in de Duinzichtkerk.

Ook in de Walkartgemeenschap beginnen we met de Preek van de Leek en wel op 8 januari 2017. Het is dr. Rogier van der Wal die het spits afbijt. Komt u ook luisteren naar wat hij te vertellen heeft?


De tekst van de preek van Mark Rutte

 

door Gerard Rutteman
Onafhankelijke kunst

Op 25 januari om 14.30 uur start Gerard Rutteman met zijn cursus Onafhankelijke kunst.

De subtitel van de cursus luidt: wanneer wordt een concept een dwangbuis?

Gerard verzorgde vorige jaren ook al cursussen over moderne kunst, zeer tot tevredenheid van de deelnemers. Geen wonder dus dat wij hem opnieuw gevraagd hebben één onderdeel uit die moderne kunst nader toe te lichten.


Lees meer

 

De foto hierboven is een kunstwerk van Ralph Posset


Dr. Anne Doedens, 6 februari 2017
Wat niet weg mag!

Op 6 en 20 februari verzorgt dr. Anne Doedens een cursus onder de naam: wat niet weg mag! Anne Doedens heeft zich daarmee letterlijk aan het jaarthema 'vasthouden of loslaten' gehouden. Op zijn zoektocht door (Nederlandse) archieven komt hij veel materiaal tegen dat absoluut niet weg mag. Materiaal waarvan vaak niet meer bekend is dat het bestaat. Nog niet zo lang geleden was dr. Anne Doedens samen met Jan Houter (Jan van Vlieland) op speurtocht naar geschiedkundig interessante zaken over de Waddeneilanden. Tijdens die speurtocht kwam hij nog veel meer interessants tegen. De toch altijd al zo enthousiaste Anne Doedens vertelt graag over wat hij allemaal aantrof.

Meer informatie

 

Gerda Keuchenius - de Nijs Bik
In memoriam

Overleden lid van de Walkartgemeenschap, Geertruida Ida (Gerda) Keuchenius - de Nijs Bik.

We leefden al een hele tijd mee met Jeanine. Haar moeder die in Zonneburg in Zeist verbleef heeft het afgelopen half jaar diverse malen op het punt gestaan om afscheid te nemen van de wereld. Maar steeds krabbelde ze weer op. Op 23 december is zij echter overleden.

 

De rouwkaart heeft als tekst:
Liefde kent geen vrees.
Het was een lang afscheid van het leven waarbij je wereld steeds kleiner werd. Het is goed zo.

 

 

28 januari 2017
Schönberg's blaaskwintet

Op 28 januari neemt het blazersensemble DWARL de handschoen op en voert het fascinerende Blaaskwintet opus 26 van Arnold Schönberg in zijn geheel uit. In Nederland gebeurt dat zelden; dit is een schitterende gelegenheid, om een baanbrekend en berucht werk live te horen.
Het muziekstuk is opgedragen aan zijn kleinzoon, Arnold Greissle, geboren in 1923. Het stuk werd voor het eerst uitgevoerd in Wenen op 13 september 1924, de 50ste verjaardag van Schönberg.

Zie ook

Dr. Rogier van der Wal, 8 jan 2017
Preek van de Leek

Op 8 januari 2017 om 10.30 uur, beet dr. Rogier van der Wal het spits af met zijn Preek van de Leek.

Overal in Nederland steekt dit fenomeen de kop op en op veel plaatsen trekken deze lekenpreken volle kerken. En terecht! Behalve theologen zijn er heel veel mensen in Nederland die ons zinnige zaken te vertellen hebben.

Rogier geeft zijn preek de naam: 'Met een schone lei beginnen?'. Een zeer toepasselijke titel voor een preek in de tijd van nieuwjaarswensen en goede voornemens.

Lees de Preek van de Leek van Rogier van der Wal

 

 

Johan de Wit
25 december 2016

Op 25 december 2016 werd de kerstdienst geleid door onze voorganger mr.drs. Johan de Wit. Zijn overdenking kunt u hier nog eens nalezen. 

Onderdeel van de dienst was ook een tekst van Vaclav Havel over hoop.
Met een klik hier kunt u de tekst nog eens doorlezen, hetgeen een verzoek was van diverse aanwezigen.