Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

24 maart, 15.30 uur
begeleid door Aad Goddijn, piano

Margo van Biezen trad voor het eerst op in de Walkartgemeenschap tijdens de preek van de leek door dr. Rogier van der Wal. Iedereen was zo gecharmeerd van haar optreden dat een uitnodiging voor een invulling van de 'muziek op de zaterdagmiddag in de Walkartkerk' op zijn plaats was. Gelukkig ging Margo op de uitnodiging in en zijn wij verheugd dat ze zaterdag 24 maart ons zal vergasten op liederen van Schumann, Tschaikowsky, Fauré, Wolf en Quilter. Margo wordt begeleid door Aad Goddijn.
Zie voor meer informatie 

 

Zaterdag 24 maart 2018, van 15.30 - 16.30 uur

Plaats: Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist

Toegang vrij; collecte bij de uitgang.

Na afloop schenken we wijn en sap in het Walkartcentrum, waarbij we nog even kunnen napraten.

 

 

13 april 2018, 20.00 uur
Recital Theo Nederpelt c.s.

Het jaarlijkse optreden van Theo Nederpelt, nu c.s., staat weer te gebeuren!
We behoeven dit recital niet aan te prijzen; Theo heeft zich al lang en breed bewezen. Vrijdagavond treedt hij niet alléén op, maar geeft hij het podium ook aan andere musici. 

 

Toegang vrij; bij de uitgang collecte.

 

Wij wensen alle bezoekers een heerlijke avond.

 

zie ook: http://www.theonederpelt.com/agenda

 

 

 

 

 

hoofdkantoor Amersfoort
vrijzinnigen nederland

De nieuwsbrief van het hoofdkantoor is weer verschenen. Bent u geïnteresseerd?

Dan vindt u hem op www.vrijzinnigen.nl/nieuws

De Verwondering
Interviews Hein Stufkens

Jacqueline Buurman maakte me attent op een interview met Hein Stufkens met de titel: is de mens ongeneeslijk religieus?

De naam Hein Stufkens, filosoof,  zal velen bekend zijn en misschien kijkt u wel altijd naar 'De Verwondering' van Annemiek Schrijver.

Hier kunt u even een kijkje nemen https://www.facebook.com/ncrvdeverwondering/?hc_ref=ARRgQgwhuLX0hR5cSBIwJjpQtc7Gvi5WUX6QpiC31a18XxS3wOybG8qN1GiDFxXIzs0&fref=nf

en over de vraag: is er leven na de dood?https://www.facebook.com/ncrvdeverwondering/videos/1941749266085290/

 

 

 

 

1 april 2018, 10.30 u
Pasen

Oorspronkelijk komt Pasen voort uit de herdenking en viering van het joodse Pesach: de grote joodse uittocht uit Egypte. Hierin ligt het idee van 'bevrijding'. Dit geldt ook voor de huidige Paasviering van de christenen: volgens het christelijke geloof is Jezus met Pasen opgestaan uit de dood (bevrijd) op de derde dag na zijn kruiziging. Met Pasen herdenken zij deze gebeurtenis.

Aan Johan de Wit om jaarlijks weer een passende preek te maken bij deze feestdag.

 

De paashaas en de paaseieren zijn van oorsprong symbolen die gebruikt werden om de terugkeer van de lente te vieren. De haas is een symbool van vruchtbaarheid, het ei een symbool van het ontkiemende leven in de lente.

 

Zondag 1 april, 10.30 uur, Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.

Iedereen is welkom!

 

22 april 2018, 10.30 uur
Themakoor St.Josephkerk

Ze zijn al twee keer bij ons geweest: het St-Joseph themakoor. Het is ons goed bevallen en ook de zangers van het koor waren enthousiast over de ontvangst die zij kregen en over wat Johan de Wit te vertellen had. 

Redenen genoeg om ook het komend seizoen weer een optreden te arrangeren met de geestdriftige zangers en zangeressen onder de bezielende leiding van Carlijn Budde.

Op 22 april 2018 is het zover. Rond een nog vast te stellen thema laten we ons weer inspireren door het koor en Johan de Wit met liederen en teksten. In de vertrouwde ambiance van de Walkartkerk kunt u dit sfeervolle evenement weer meemaken. Laat u verwarmen door klank en woord!

Einde aan een lang secretarisschap
Jouke Krediet

We wisten allemaal dat het een keer ging gebeuren. Leden van het bestuur die vanwege hun leeftijd vinden dat ze het stokje aan jongeren moeten overdragen. Op 13 januari liet onze secretaris Jouke Krediet per brief aan Bestuur, leden en vrienden, weten dat hij na 25 jaar zijn functie als secretaris wilde beëindigen. Natuurlijk ging er een schok door de aanwezige leden en vrienden tijdens de ALV op 20 januari toen de voorzitter de brief van Jouke voorlas.
Verdrietig blijven we, maar dankbaarheid overheerst voor de vele, vele jaren dat Jouke voor ons alles regelde en het ons allemaal naar de zin maakte.

Van Ger Boogaard kreeg hij een mooie toespraak die eindige in het overhandigen van een oorkonde met de Ereprijs van de Walkartgemeenschap, alsmede het erelidmaatschap. En van onze vereniging een bon en wijn, en voor de vrouw achter de secretaris waren er bloemen.

Gelukkig blijft Jouke niet-secretaris zaken doen, want de Walkartgemeenschap kan niet zonder Jouke en Jouke niet zonder de Walkartgemeenschap!

8 april 2018, 10.30 - 12.00 uur
Kirsten Benschop

Over Spiegeltijd
In de theatersolo’s van Kirsten Benschop worden hoofdpersonen opgevoerd met verhalen die gaan over het leven zelf. Zingeving en spiritualiteit spelen een belangrijke rol, zo ook in Spiegeltijd waarin twee werelden elkaar ontmoeten in een spannende mix van surrealisme en hedendaagse werkelijkheid. Het is een gelaagd verhaal met herkenbare levensvragen, zinzoekend en zingevend, van buitenkant naar binnenkant, van verlies naar vrijheid.
Zie voor meer informatie: theatervoorstelling Spiegeltijd

 

Zondag 8 april, Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist, aanvang 10.30 uur.

Toegang vrij; collecte aan de uitgang.

 

 

 

 

Overdenking 11 februari 2018
Addy Manneke

Veel mensen lezen een preek graag nog een keer over! Soms dwalen je gedachten even af omdat een tekst uit de overdenking je op een gedachtespoor brengt en dan mis je soms een stukje.
Addy stuurde haar preek van 11 februari jl. zodat we die op de websie konden zetten. Ik denk dat we daar ook mensen van buiten onze gemeenschap een plezier mee doen!

 

Lees hier de overdenking 'religieuze ervaringen' van 11 februari 2018

 

 

 

 

 

Blog van Wouter B. Blokhuis
stroom

nieuwe blogs van Wouter Blokhuis: https://www.vrijzinnigen.nl/stroom/

 

en https://www.vrijzinnigen.nl/vrijzinnige-verwarring/

 

Als het over zingeving in ons leven gaat dan is het geven met gulle hand misschien maar surrogaat. In gesprek gaan met je medemens en een luisterend oor zijn daarentegen pure ingrediënten voor zingeving. Daarbij werken ze twee kanten op, naar de medemens toe en naar jezelf omdat je er zelf een goed gevoel aan overhoudt. Zie: http://www.vrijzinnigen.nl/medemens