Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Johan de Wit
16 oktober 2016

Op 16 oktober werd de zondagse bijeenkomst weer geleid door onze voorganger mr.drs. Johan de Wit. Zijn overdenkingen kunt u hier nog eens nalezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.J. Schoo-lezing
Edith Schippers

Lees de HJSchoo-lezing van Edith Schippers getiteld De Paradox van de Vrijheid.

Waarom minister Schippers (VVD) ‘s-nachts wakker ligt. Kunnen haar dochter en alle andere meisjes in Nederland straks nog in vrijheid beslissen over hun leven?

‘In landen waar vrouwen niet mogen meedoen, zie je ook de economische gevolgen: armoede.’

Edith Schippers is sinds 2010 minister van VolksGezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

Overgenomen van elsevier

 

Vasthouden of loslaten in de onderwijswereld
Vasthouden of loslaten in de onderwijswereld

Als buitenstaander vraag je je weleens af hoe de huidige leerkrachten het volhouden.

De leerlingen zijn er niet makkelijker op geworden, op zzijn zachts gezegd. Maar daarnaast is de regelgeving als een dikke plakkerige stroom over de onderwijswereld uitgegoten. Er moeten ontelbare lijsten worden bijgehouden want de grote baas in Den Haag wil alles weten. Waarschijnlijk doen ze er daar niets mee, maar regeltjes zijn regeltjes en daar zitten ze voor in Den Haag.

Wordt het niet eens tijd om de overbodige en niet werkende regeltjes los te laten en de echte verbeteringen vast te houden?
Dr. Cil Wigmans laat hierover zijn licht schijnen. Meer informatie
 

 

Geldzucht is onder de noemer ‘financiële prikkels' deugdzaam geworden
Te veel geld

Zachte normen en intrinsieke motivatie zijn het bindmiddel van de maatschappij. Financialisering ondermijnt dat middel en dat is het probleem. Telkens weer wordt de zachte norm van intrinsieke motivatie weggedrukt door een harde financiële norm.
Lees het hele artikel.

 

 

 

 

 

 

O.l.v. dr. Rob Nepveu
Filosofische kring

Al vele jaren komt de filosofische kring bij elkaar op de vrijdagmorgen. Door de jaren met vaste bezoekers, maar ieder jaar melden zich ook weer nieuwe deelnemers.

Filosofie staat steeds meer in de belangstelling. Dit jaar ging zelfs de Spinozaprijs, na 20 jaar, weer eens naar een filosoof, t.w. naar Lodi Nauta. (zie artikel)


Belangstelling? Kom op vrijdag 28 oktober a.s. eens langs en probeer of dit een groepje voor u is.

Kijk hier voor meer gegevens. 

 

 

Nieuw initiatief
Vrijzinnige zeven

Om het vrijzinnige geluid meer en beter te laten horen in de media is het project de ‘Vrijzinnige zeven’ gestart. Zeven mensen die onder meer met elkaar in gesprek gaan en vlogs, columns en opiniestukken maken over tal van onderwerpen. Zij (met uitzondering van Rob Nepveu) stellen zich graag aan u voor met een kort filmpje. Wie zijn zij en wat inspireert hen?

De vrijzinnige zeven bestaat uit:

  • Helene van Westerik (Voorganger Midden-Drenthe)
  • Klaas Douwes (Voorganger Regentessekerk Apeldoorn)
  • Wies Houweling (Algemeen secretaris Vrijzinnigen Nederland)
  • Hetty Zock (Bijzonder hoogleraar levensbeschouwing en geestelijke gezondheid)
  • Laurens ten Kate (Bijzonder hoogleraar vrijzinnig religieus gedachtegoed en humanisme)
  • Johan de Wit (Voorganger Walkart gemeenschap Zeist)
  • Rob Nepveu (Godsdienstfenomenoloog en adviseur van afdeling Naarden)

Kijk en luister hier naar hun verhaal.

 

 

 

 

De gebroeders Hugenholtz en de Vrije gemeente van Amsterdam
Vreest niet, gij klein kuddeke

Vorig jaar verzorgde Froukje Pitstra een lezing over Anne Mankes. De aanwezigen waren allemaal zeer enthousiast over die voordracht. Reden voor de programmacommissie om de spreekster opnieuw te vragen een middag voor ons in te vullen. Vreest niet, gij klein kuddeke, gaat over de gebroeders Hugenholtz en de Vrije gemeente van Amsterdam, maar zou net zo goed op de Walkartgemeenschap kunnen slaan. Klein maar dapper!


Meer informatie

 

Michael Wilmering, barriton en Kanako Inuoe, piano
Muziek op de zaterdagmiddag

Wat heeft Zeist toch veel muzikaal talent!

En wat zijn we blij dat we als Walkartgemeenschap die internationaal doorbrekende jonge mensen op ons podium mogen hebben! Zaterdag 29 oktober begroeten we Michael Wilmering, barriton en Kanako Inuoe, piano.
In het verleden traden ook Felicia van der Endt, dwarsfluit, en Martha Bijlsma, cello bij ons op! En ook de familie Van IJzerlooij zal tenminste één internationaal optredende zoon opleveren!

Lees meer!

De 17e eeuw en de geboorte van het moderne denken
De tijd van het genie

De zeventiende eeuw behoort tot de belangrijkste en meest bewogen perioden uit de westerse geschiedenis: het tijdperk van geniale denkers als Descartes, Spinoza, Newton en Hugo de Groot

Lees meer