Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Communicatiecampagne VN
Kwetsbaarheid

Vrijzinnigen Nederland startte met een nieuwe communicatiecampagne onder het motto ‘Kwetsbaarheid'.

 

Een thema dat in deze tijd steeds belangrijker wordt door de autonomie van de mens, de maakbaarheid van het leven en de wereld om ons heen.

De kwetsbaarheid van de mens en de natuur dreigt onder te sneeuwen. Uiteindelijk verandert er aan die kwetsbaarheid niet veel. Een mens blijft immers mens en de natuur blijft immers natuur. 

 

Met blogs, kronieken, quotes en vlogs nemen wij je mee in de wereld van de kwetsbaarheid: 

www.vrijzinnigen.nl/kwetsbaarheid.

 

aanrader
Ontmoeting met je schaduw

Zondag 7 mei jl. tijdens de koffie raakte ik aan de praat met Jacqueline Buurman. Toen ik haar vertelde dat ik graag voeding van leden en vrienden wilde krijgen voor de website raadde ze me een boek aan waar ze zelf erg enthousiast over is. En ik denk dat velen van u ook enthousiast gaan worden. Het helpt om jezelf beter te leren kennen door op deze manier met je schaduw in contact te komen. Ook om processen in het gezin en in de wereld beter (voorzichtig) te kunnen duiden.


De gegevens vindt u op deze pagina.

 

 

 

met een lunch, 21 april
Afsluiting gesprekskring

Helaas zonder de gespreksleidster, Regina van der Weij, die wegens persoonlijke omstandigheden een stapje terug heeft moeten doen, maar gelukkig wel met alle deelnemers sloten we seizoen 2016-17 af met een lunch. Marian en Roosmarie hadden lekkere salades klaargemaakt en iedereen ging na afloop voldaan naar huis. Voldaan over de kwaliteit van de gespreksgroep en voldaan vanwege de heerlijke lunch!

Foto: Wil Schut

 

 

 

 

 

7 april 2017, 20.00 uur
Recital Theo Nederpelt c.s.

Het jaarlijkse optreden van Theo Nederpelt, nu c.s., staat weer te gebeuren!
We behoeven dit recital niet aan te prijzen; Theo heeft zich al lang en breed bewezen. Vrijdagavond treedt hij niet alléén op, maar geeft hij het podium ook aan zijn zoon op de viool, en aan zijn dochter met dans. Verder werken mee Alphons van Dijk en Ineke Niezen, zang. Het toetsenbord deelt Theo met Thera Klaassen voor een vierhandig stuk.

Toegang vrij; bij de uitgang collecte.

 

Wij wensen alle bezoekers een heerlijke avond.

 

zie ook:

 

 

 

 

 

25 juni 2017, 11.00 uur
Preekwedstrijd

(s)preekwedstrijd voor vrouwen.
Anne Zernike was de eerste vrouwelijke predikante in Nederland. Vanuit vrijzinnige huize in Amsterdam, vindt ze in Friesland haar eerste plek bij een Doopsgezinde gemeente. Van oudsher zitten de meeste vrouwelijke predikanten bij de vrijzinnigen. Ze zijn daar zelfs in de meerderheid. Ook elders in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) rukt de vrouw op. Was in 2006 nog 18 procent van het aantal PKN-dominees vrouwelijk, in 2014 was dat 22 procent en inmiddels misschien alweer meer.

Op zondag 25 juni 2017 om 11.00 uur vindt in Paradiso in Amsterdam (het voormalige gebouw van de Vrije Gemeente van Amsterdam), voor de 2e maal de (s)preekwedstrijd plaats voor vrouwen.
Tot 1 juni a.s. kun je je verhaal insturen naar bureau@vrijzinnigen.nl. Vijf finalisten gaan strijden om de eerste plaats. De jury bestaat onder meer uit Lisette Thooft, winnares van de eerste (s)preekwedstrijd in 2014 (link naar haar preek) en Janneke Stegeman, theologe des Vaderlands.

Zie ook het persbericht van Vrijzinnigen Nederland,

 

28 mei 2017
Luther en Erasmus

Broers of vijand? Maarten Luther en Erasmus, voorname persoonlijkheden uit de zestiende-eeuwse geschiedenis, konden niet tot een akkoord komen hoewel hun meningen overeenstemden. Dit jaar wordt de kerkhervormer Luther (sinds 1517) herdacht. Wie gevoel heeft voor de geschiedenis rondom deze twee is welkom tijdens de bijeenkomst op zondag 28 mei a.s. in de Walkartkerk, Kerkweg 23; aanvang 10.30 uur. De leiding is in handen van dr. Alphons van Dijk, Jouke Krediet MA en Jan Boerwinkel (orgel). Bij binnenkomst wordt u ontvangen met koffie of thee. Ook jeugdige belangstellenden zijn welkom. De toegang is vrij, aan de uitgang wordt gecollecteerd.

 

 

 

23 april Verbinding
Preek Addy Manneke

Op 23 april jl leverde Addy Manneke weer een fijne preek onder de titel VERBINDING.

Laten we met elkaar praten, voor het eerst of opnieuw. Een gesprek tussen uitersten is moeilijk. Wat helpt is loskomen van het alleen maar van gedachten wisselen met gelijkgezinden, hoe fijn dat ook is. Laten we praten, laten we verbinding zoeken ook als die niet vanzelfsprekend is. Vanuit een gevoel van verbondenheid met deze wereld en de mensen die ons voorgingen en ons nu nabij zijn, vinden we ook de verbinding met onszelf. Verbinding maken is een activiteit van de geest, vanuit het hart.

 

lees de hele preek

Pasen in de Walkart, 16 april 2017
Paasviering

Ook vandaag, 16 april 2017, stonden een aantal Walkartleden vroeg op om voor alle aanwezigen vandaag een paastafel te bereiden. Na een mooie paaspreek van Johan de Wit, (zie onder archief, preken), stonden er gezellig gedekte paastafels voor ons klaar, waar we met elkaar van paasbrood, eitjes, jus d'orange e.d. konden smullen. Het om de tafel zitten met onze medeleden en vrienden is altijd weer iets om blij van te worden.

Foto: Jacqueline Buurman-Waardenburg

 

 

 

 

 

Theologe Catherine Keller
Alles wat bestaat, bestaat dankzij relaties

foto: Jörgen Caris

 

Catherine Keller (1953) is professor Constructive Theology aan Drew University (Madison, New Jersey) in de Verenigde Staten. Haar denken draait om sociale en ecologische gerechtigheid. Als feministisch theoloog is ze sterk beïnvloed door de procesfilosofie van Alfred North Whitehead die ook in de theologie werd uitgewerkt. Daarin draait het om wat men een 'relationele ontologie' noemt: alles hangt met alles samen. Alles wat bestaat, bestaat dankzij relaties. Mensen zijn verweven met elkaar, de wereld en God. God is voor Keller dan ook 'een naam voor het leven van allen die in dat web van relaties verwikkeld zijn'. Keller was even in Nederland om de eerste 'Vrijzinnige Lezing' uit te spreken. 

 

 

Interview met Catherine Keller door Wolter Huttinga, Trouw 27 maart 2017

Geldzucht is onder de noemer ‘financiële prikkels' deugdzaam geworden
Te veel geld

Zachte normen en intrinsieke motivatie zijn het bindmiddel van de maatschappij. Financialisering ondermijnt dat middel en dat is het probleem. Telkens weer wordt de zachte norm van intrinsieke motivatie weggedrukt door een harde financiële norm.
Lees het hele artikel.

 

 

 

 

 

 

woensdag 10 mei 2017, v.a. 10 uur
Voorjaarsuitje

Wat zijn de weergoden ons toch welgezind!

Opnieuw bleek de al lang vantevoren vastgestelde datum weer een stralende dag te zijn. En wat is Nederland toch mooi. Deze keer reden we door een deel van het groene hart van Nederland. Langs idyllische plekjes, mooie boerderijen, uitgestrekte weidelandschappen, leuke watertjes.
Om uiteindelijk te belanden bij de buitenplaats 'De Blauwe Meije' in Zegveld waar we de lunch gebruikten.
Iedereen was het erover eens dat het weer een mooie dag is geweest


Zie voor foto's: voorjaarsuitje en foto's van Addy en foto's van Joyce

 

voorjaar
De Walkarttuinen

Terecht merkte Reint Middel vanochtend (23 april) op dat we de aandacht wel weer eens op onze tuin mogen richten! Heeft u gezien dat de voortuin al helemaal klaar is en dat achter alles rijk in bloei staat? Met hartelijke dank aan Joyce Spruit en Wim van Tricht!

Foto: Reint Middel

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag 9 april 2017
Mien van Rhijn 100 jaar

Vandaag is een zeer speciale dag! Mien van Rhijn is 100 jaar geworden.
En ze was gewoon aanwezig in de religieuze bijeenkomst met dr. Rob Nepveu.
Zowel Joyce Spruijt, die de opening verzorgde, als Rob Nepveu, besteedde aandacht aan dit heugelijke feit.

Bestuur, leden en vrienden feliciteren Mien vanaf hier nogmaals met deze leeftijd der allersterksten!
En sterk is ze: geen rollator, maar een stok en ze neemt nog graag deel aan de discussies tijdens de koffie.

We hopen je nog een hele tijd in ons midden te mogen hebben, Mien!

 

zie interview met Mien van Rhijn

Harry Kuitert, een biografie
Spreken over boven

De in december 2016 verschenen biografie van Harry Kuitert, door Gert J. Peelen

 

Lees meer