Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Walkartkoor en Tinta Bossa
Zangproject Herfst

Het Walkartkoor, een uit twaalf vaste leden bestaand vrouwenkoor, is dit jaar voor het eerst een zangproject gestart. Door enthousiast flyeren en publicatie in diverse media werd hieraan ruim bekendheid gegeven, hetgeen resulteerde in de inschrijving van acht zangprojectleden die met ingang van 5 september 2016 enthousiast mee hebben gerepeteerd aan een mooi en gevarieerd repertoire.

Dit ZANGPROJECT HERFST wordt afgesloten met een optreden op zaterdag 26 november 2016 van 15.30 – 16.30 uur in de Walkartkerk, Kerkweg 23 in Zeist.

Het koor, o.l.v. Jean-Pierre Gendrault en begeleid door pianiste Rieteke Roodnat, zingt dan een gevarieerd repertoire van meerstemmige, Engels- Frans- en Duitstalige liederen van onder meer Felix Mendelssohn, Guillaume Costeley, Gabriel Fauré, César Franck, alsmede prachtige liederen van minder bekende componisten.

Aan het sfeervolle programma verleent ook Tinta Bossa haar medewerking. Dit is een professioneel muzikaal ensemble, dat deze middag bestaat uit Elsa Kal (zang) en Erik Uhlenbusch (gitaar). Geïnspireerd door de Braziliaanse Bossa Nova en uniek in het componeren van eigen nummers in deze stijl zorgt Tinta Bossa voor een gloedvol optreden met onder meer titels als Caminho do coração, A Felicidade.

De middag wordt geleid door Alphons van Dijk.

De toegang tot dit concert is vrij. Aan de uitgang wordt gecollecteerd.

Aansluitend is er gelegenheid voor een hapje en drankje in het naastgelegen Walkartcentrum.

 

 

lees meer

25 jaar verbonden aan de Walkartgemeenschap
Jubileum Addy en Rob

Op 23 oktober jl. ontvingen drs. Addy Manneke en dr. Rob Nepveu de Ereprijs van de Walkartgemeenschap wegens 25 jaar trouwe dienst.
Na de dienst van dr. Nepveu was er een gezellig samenzijn in de kerk met koffie en taart.
Jouke Krediet zorgde voor een gebruikelijke causerie, Ger Boogaard sprak de jubilarissen toe, de oorkondes werden uitgereikt tesamen met een cadeautje en natuurlijk bloemen.
We maakten een fotoimpressie van het gebeuren.

 

Klik voor fotoimpressie

 

 

 

 

 

 

 

 

O.l.v. mr.drs. Johan de Wit
Gnostiek: wat is dat?

De oude waarheden van het christelijk geloof bestaan in onze tijd niet meer. Wij denken dat die waarheden pas laat in de twintigste eeuw hun geloofwaardigheid verloren, maar dat is niet zo. Al veel eerder, onder de eerste volgelingen van Jezus van Nazareth, ontstonden religieuze bewegingen die een andere richting insloegen dan de vroege (RK) kerk. Die religieuze beweging, in al zijn vormen en varianten, staat bekend als de gnostiek.

 

Volgens die beweging is de wereld niet ter wille van de mens gemaakt, maar is de mens hier bij toeval in terechtgekomen. In de gnostiek is de mens geen zondaar, maar een verdwaalde ziel die voortdurend op zoek is naar zijn oorsprong. De kerk was hier natuurlijk fel tegen, want wat God heeft geschapen is volmaakt, in tegenstelling tot de mens die niet tot enig goeds in staat is.

 

Deze gedachte – de religieuze drijfveren zitten in de mens die naar het hogere zoekt – is eigenlijk heel modern. Maar ook tegengesteld aan de kerkleer die ons voorhoudt dat het contact tussen mens en God door God bepaald wordt en niet door de mens.

 

De gnostiek is door de kerk vernietigd en wij zijn eeuwenlang verstoken gebleven van de grondbeginselen van deze stroming. Maar uit geschriften die na de Tweede Wereldoorlog zijn gevonden, is onze kennis van de gnostiek enorm verruimd.

Wat hield die gnostische leer nu eigenlijk precies in en wat heeft die ons mensen van nu te zeggen?

Johan de Wit, voorganger van de Walkartgemeenschap, legt het uit voor de belangstellenden op 16 en 30 november 2016 in het Walkartcentrum. Wie gedacht had dat de oude verhalen hem of haar niets meer te zeggen hebben, zal tot de verrassende ontdekking komen dat de gnostische erfenis juist nu van grote betekenis is. Misschien – wie zal het zeggen - is het wel geen toeval dat de vondsten van deze geschriften juist na de grootste crises van de vorige eeuw zijn gedaan en nu meer dan ooit in de belangstelling staan.

Meer informatie

 

Geldzucht is onder de noemer ‘financiële prikkels' deugdzaam geworden
Te veel geld

Zachte normen en intrinsieke motivatie zijn het bindmiddel van de maatschappij. Financialisering ondermijnt dat middel en dat is het probleem. Telkens weer wordt de zachte norm van intrinsieke motivatie weggedrukt door een harde financiële norm.
Lees het hele artikel.

 

 

 

 

 

 

door Mark Rutte op 6/11/2016
Preek van de Leek

Het fenomeen Preek van de Leek grijpt om zich heen!

Steeds vaker en op steeds meer plaatsen verschijnen er mensen op de kansel die op een andere manier dan een voorganger iets zinnigs te vertellen hebben.

Op 6 november jl. was het onze minister-president Mark Rutte die de stoute schoenen aantrok en een preek van de leek hield in Den Haag in de Duinzichtkerk.

Ook in de Walkartgemeenschap beginnen we met de Preek van de Leek en wel op 8 januari 2017.

Het is dr. Rogier van der Wal die het spits afbijt.

Komt u ook luisteren naar wat hij te vertellen heeft?


De tekst van de preek van Mark Rutte

 

H.J. Schoo-lezing
Edith Schippers

Lees de HJSchoo-lezing van Edith Schippers getiteld De Paradox van de Vrijheid.

Waarom minister Schippers (VVD) ‘s-nachts wakker ligt. Kunnen haar dochter en alle andere meisjes in Nederland straks nog in vrijheid beslissen over hun leven?

‘In landen waar vrouwen niet mogen meedoen, zie je ook de economische gevolgen: armoede.’

Edith Schippers is sinds 2010 minister van VolksGezondheid, Welzijn en Sport.

 

 

Overgenomen van elsevier