afbeelding: Charon neemt zijn muntstuk

Een huis voor altijd.

Romeinse begrafenisrituelen en herinneringscultuur.

Door

  dr. Saskia Stevens

Datum   maandag 13 november 2017
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina
  Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

  € 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden
  Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap)
  Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond)

Veel meer dan vandaag was de dood een onderdeel van het dagelijks leven van de Romeinen. De mensen werden minder oud, het sterftecijfer lag hoger en in sommige gevallen was het eervoller om zelf een einde aan je leven te maken. In deze lezing wordt ingegaan op de relatie van de Romeinen met de dood. Hoe keken ze er tegen aan? Hoe zag een Romeinse begrafenis er uit, welke rituelen hadden ze en waar vonden de doden hun laatste rustplaats? Wachtte na de dood een eeuwig toeven in de Elysische velden of een gruwelijk verblijf in de Tartarus? Hoe hielden de Romeinen de herinnering aan een dierbare overledene levend? Aan de hand van verhalen van antieke auteurs, inscripties en archeologische overblijfselen wordt een beeld geschetst van hoe de Romeinen met de dood omgingen in de late Republiek en vroege Keizertijd.

 

Dr. S. (Saskia) Stevens, Universitair docent Oude Geschiedenis en Antieke Cultuur Universiteit Utrecht.