Chrysippus, een Griekse stoïcijn

- Een moderne Stoa?

Over de verhouding tussen Rational Emotive Therapy en de Stoa

Door

  Mike Kruijer BA, ReMa student Klassieke Talen aan de Vrije Universiteit 
  en de Univeriteit van Amsterdam

Datum   maandag 12 februari 2018
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina
  Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

  € 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden
  Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap)
  Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond)

Wat is een emotie? Een emotie verklaren door te zeggen dat deze ontstaat in een irrationeel deel van de ziel, is voor Chrysippus, een Griekse stoïcijn, geen verklaring. Een emotie komt volgens hem tot stand als gevolg van een onjuist oordeel. De emotietheorie van de Stoa is nog springlevend, als we psycholoog Albert Ellis mogen geloven. Hij stond in de jaren ’60 aan de basis van de gedragstherapie Rational Emotive (Behaviour) Therapy en verwijst in zijn werken expliciet naar verschillende Stoïcijnse filosofen. In deze lezing wordt ingegaan op zowel de gedragstherapie RET als de emotietheorie van de Stoa, waarna de vraag gesteld wordt of de therapie wel écht zo dicht bij de Stoa staat als wordt beweerd.

(De Stoa is een filosofische stroming in Griekenland rond 300 voor Chr.)