Homerisch gelach

 

Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist

Homerisch gelach en christelijke ernst?

Lachen in het vroege christendom

Door

  Dr. R. Dijkstra

Datum   maandag 14 januari 2019
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina
  Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

  € 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden
  Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap)
  Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond)

Voorbeelden van lachende goden en komische elementen in de antieke religie zijn niet moeilijk te vinden. Voorbeelden van humor in het vroege christendom lijken echter schaars, hoewel het uiteraard deel uitmaakte van de antieke wereld. Sterker nog, verscheidene gezaghebbende kerkvaders hadden grote bezwaren tegen lachen. Jezus had immers niet gelachen volgens de evangeliën, dus lachen was nergens goed voor. Maar gelachen werd er, ook door de christenen: er werd gelachen om Terentius’ komedies, er werd gelachen in de kerk en martelaars gingen lachend hun dood tegemoet. Deze lezing bespreekt de discrepantie tussen theorie en praktijk en schetst een beeld van de veelvormigheid van de vroegchristelijke cultuur in haar interactie met de traditionele klassieke cultuur.

 

Dr. R. Dijkstra is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen, afdeling Griekse en Latijnse Taal en Cultuur.