Oude munt

Het succes van een economie

Lessen uit de Oudheid

Door

  prof.dr. R.J. van der Spek

Datum   maandag 11 maart 2018
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina
  Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

  € 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden
  Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap)
  Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond)

Vooral in tijden van economische crisis staan de kranten vol van debatten over de oorzaken ervan. In die debatten is vaak bar weinig historisch perspectief en naar de Oudheid kijkt men al helemaal niet. Toch is het heel verstandig te letten op ontwikkelingen op de zeer lange termijn. In deze lezing gaan we dat wel doen en houden we ons bezig met grote vragen, zoals: Is de markteconomie iets van alle tijden? Welke factoren bepalen het succes van een economie? Uit de Oudheid zijn belangrijke lessen te trekken. Mede n.a.v. R.J. van der Spek, B. van Leeuwen en J.L. van Zanden eds., A History of Market Performance from Ancient Babylonia to the Modern World. London: Routledge 2015.

 

Prof. dr. R.J. van der Spek, emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de VU in Amsterdam.