Prof. dr. Jan Visser(1931), van origine pastoor in de Oud Katholieke Kerk, was aan de faculteit Godgeleerdheid te Utrecht verbonden als bijzonder hoogleraar vanwege het Oud Katholiek Seminarie. Na zijn emeritaat bleef hij actief bij de HOVO Utrecht en in het verzorgen van kerkdiensten in zijn eigen kerk, maar ook daarbuiten zoals de Walkartgemeenschap in Zeist en het Diaconessenhuis in Utrecht.

beschikken wij wel over een vrije wil?

Door

  prof.dr. Jan Visser

Data   woensdag 12 december 2018
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 7,50 voor anderen, inclusief koffie en thee.

In zijn recente boek De geest uit de fles toont filosoof Ger Groot aan hoe de moderne mens werd wie hij is …, een autonoom individu. Ook laat hij zien hoe je overal in de cultuur – in muziek, schilderkunst, architectuur – sporen van dat denken over de mens terugvindt. In een paar grote stappen wil ik de denkweg die hij aflegt aangeven. Daarbij komt naar voren dat de moderne mens een absolute verankering van zijn bestaan zoekt in zichzelf, wat uitloopt op een paradox die ruimte vraagt voor wat meer is dan de mens als autonoom individu. Dat roept de vraag op naar de Ander…