Grafiek tweezaam-2

De ondervraging

de ander vanuit eigen ervaring

Door   Gerard Rutteman, alias Drager Meurtant
Data   woensdag 9 en 23 januari 2019
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

  contactpagina

Kosten

  € 10,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 15,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

 

Stel de vraag “wie is de ander” aan twee burgers en de kans is groot, dat ze ruzie krijgen, dan wel dat ze elkaar juist vinden.

Vraag het twee kunstenaars, en ze gaan aan het werk. Alleen, de kunst geeft geen antwoord, ook niet op de vraag “wie is de ander?” De kunst stélt vragen, steeds weer nieuwe vragen. Waarom, wat, wie, wíe?

 

De ander bekijk je vanuit eigen ervaringen. Die ervaringen kunnen dichtbij vooroordelen liggen. De goede kunstenaar probeert afstand te nemen van vooroordelen en de achtergrond van het vooroordeel te belichten.

Door kenmerken toe te schrijven aan de ander is de basis gelegd voor discriminatie. Is 'geel zijn' een raskenmerk of een teken van een leverziekte? Het maken van onderscheid hoeft niet fout te zijn. Toch: een goed geweten heette vroeger een 'blank' geweten. Iemand `zwart maken´ is een veel gebruikte uitdrukking. Eén, die ook gemakkelijk gekoppeld kan worden aan het maken van verschil op basis van ras. Uitdrukkingen tekenen de samenleving.

 

En toen begon in 2017 het nieuwe tijdperk verbeter niet jezelf, maar begin met de ander.

Van kunst en kunstenaars wordt vaak verwacht dat ze als moreel kompas voor de maatschappij optreden. Doet de kunst (of kunstenaar) dat niet, dan was dat 80 jaar geleden reden om als 'ontaard' neergezet te worden. Vandaag de dag, vinden veel kunstenaars, is aanpassing (aan de maatschappij) juist verkeerd, en ze botsen daarmee op de stroom die door veel van de huidige politici op gang is gebracht. 

 

De maatschappij, dat is de ander. Maar de ander, dat ben ik vanuit de ander gezien.

Vroeger luidde het motto: Bejegen de ander, zoals jezelf bejegend wilt worden.
En vandaag ....?

 

Met bespreking van afbeeldingen van beelden, schilderijen (bijvoorbeeld realisten tegenover iemand als Francis Bacon) maar ook van straatfoto's, wordt de deelnemer aan de cursus gesteld tegenover diens eigen ervaringen en vooroordelen. Samen vormen deze ervaringen filters die een objectief oordeel in de weg kunnen staan.

Kunstuitingen worden bekeken op vormtaal, en naar sociale context van de kunst (denk aan kunstenaar Ai Wei Wei), gaande van reguliere kunst tot kunst van onafhankelijken (zgn. outsiders).

Hoe wordt in de kunst gekeken naar de ander. Wat bepaalt dat de ander 'anders' is?