Prof. dr. Jan Visser(1931), van origine pastoor in de Oud Katholieke Kerk, was aan de faculteit Godgeleerdheid te Utrecht verbonden als bijzonder hoogleraar vanwege het Oud Katholiek Seminarie. Na zijn emeritaat bleef hij actief bij de HOVO Utrecht en in het verzorgen van kerkdiensten in zijn eigen kerk, maar ook daarbuiten zoals de Walkartgemeenschap in Zeist en het Diaconessenhuis in Utrecht.

De werking van de macht

beschikken wij wel over een vrije wil?

Door

  prof.dr. Jan Visser

Data   woensdag ?? december 2017
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 7,50 voor anderen, inclusief koffie en thee.

In het voetspoor van de stelling van neurobioloog en hoogleraar Dick Swaab, dat “wij ons brein zijn” toont de Amerikaanse neurofysioloog Libet aan dat aan ons bewuste willen een hersenactiviteit vooraf gaat.
Dat roept de vraag op: beschikken wij wel over een vrije wil als niet wij maar onze hersenen bepalen wat we doen of laten? En is dus de gedachte dat we een vrije wil bezitten niet meer dan een hersenkronkel?
Voor een antwoord op die vraag gaan wij na wat de wijsgerige vooronderstellingen zijn van hun opvatting dat de vrije wil niet bestaat. Langs die reflexieve weg komen we genuanceerdere opvattingen over onze wil op het spoor die de stellingen van Swaab en Libet relativeren.