Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

  Dr. R.M. Nepveu

Data   vrijdag 22 september, 20 oktober en 17 november 2017,
  26 januari, 23 februari en 23 maart 2018
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 50,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 65,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

Veel mensen kunnen zich niet meer vinden in de traditionele opvattingen over en voorstellingen van God.
In het komende seizoen willen we ons daarom bezighouden met een boek van de socioloog/psycholoog/wijsgeer Waldo Swijnenburg, getiteld De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder god. ISBN 978 94 600 3906 5
De auteur behandelt de voor-en-tegens van de aanname van het bestaan van God. Hij laat zien dat ook zonder god het besef van het mysterie en de waarde van het concrete leven kunnen blijven bestaan.

 

Samenvatting boek

Wereldwijd zijn atheïsten veruit in de minderheid. Zelfs in het nuchtere Nederland gelooft een ruime meerderheid van de mensen nog dat er meer is tussen hemel en aarde. Waarom is atheïsme zo weinig populair? Een van de redenen is dat toonaangevende atheïsten vaak een negatief mens- en wereldbeeld verkondigen. Zo vervangen zij een zinvol leven door een doelloos bestaan en zetten de mens neer als een ‘omhooggevallen aap’ in plaats van een ‘gevallen engel’. Daarbovenop kan de gemiddelde ongelovige zijn overtuiging vaak niet of nauwelijks verdedigen. Atheïsten maken zich schuldig aan wat ze theïsten dikwijls verwijten: ze trekken vergaande conclusies zonder goede onderbouwing. De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder God bevat een krachtige, rationele en emotionele, verdediging van het atheïsme Na een kritische bespreking van de klassieke en meest recente godsbewijzen komen vragen aan de orde die de meeste godontkenners laten liggen. Als Hij niet bestaat, hoe ziet de werkelijkheid er dan uit zonder Hem? Kun je in een goddeloze werkelijkheid menselijke ambities behouden, zoals een leven na de dood en een gefundeerde moraliteit? Het antwoord is verrassend genoeg ja. Een werkelijkheid zonder God kan wel degelijk mooi, menselijk en zelfs magisch zijn…

Recensie(s)

Atheïsten zijn langzamerhand een bedreigde diersoort, schrijft socioloog en filosoof Waldo Swijnenburg. Niet alleen zijn ze wereldwijd in de minderheid en volgens de laatste cijfers zelfs langzaam aan het verdwijnen, maar hun wereldbeeld is ook niet bepaald wervend: atheïsten doen weinig moeite om hun visie met argumenten te onderbouwen, meent Swijnenburg, en een wereld zonder god wordt vaak als kil en koud gepresenteerd. In dit goed geschreven en genuanceerde boek bespreekt Swijnenburg uitgebreid de 'Godhypothese', door van de literatuur omtrent godsbewijzen (ontologisch, kosmologisch, teleologisch) te laten zien waar hun sterktes en zwaktes zitten. Hij meent dat godsbewijzen, ondanks hun zwaktes, 'inspirerende intellectuele kunststukjes zijn die de bijzonderheid van het bestaan onderstrepen' (47). Over godsbewijzen is het boek helaas weinig vernieuwend en pas in het laatste hoofdstuk laat Swijnenburg zien hoe een atheïstisch wereldbeeld niet pessimistisch is, maar positieve zin kan geven. Het biedt troost en is een bron van verwondering over het bestaan. Een boek dat wil bijdragen aan een constructieve invulling van een atheïstisch wereldbeeld.

Dr. Taede A. Smede


Gegevens boek en recensie overgenomen van bol.com: https://www.bol.com/nl/f/schoonheid-troost-van-wereldbeeld-zonder-god/9200000037150589/?Referrer=ADVNLGOO002044-6NJNHF2Z2B65U-59109165352&gclid=EAIaIQobChMIx-3X5syY1QIVi7obCh0dJganEAAYASAAEgLIbvD_BwE