Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland. 
De Vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.

Filosofische kring op de vrijdagmorgen

Door

  Dr. R.M. Nepveu

Data   vrijdag 21 september, 26 oktober en 30 november 2018,
  25 januari, 22 februari en 22 maart 2019
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina of telefonisch bij Coby Geysel 030-6925439

Kosten

  € 50,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 65,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

Mensen denken, deels terecht, dat filosofische geschriften moeilijke literatuur vormen. Er zijn inderdaad veel teksten van denkers die veel, vaak té veel vragen van hun lezers. Van het boek dat we dit jaar met elkaar willen lezen, geldt dat beslist niet. Het gaat hier om het boek Stoïcijnse levenskunst. Evenveel geluk als wijsheid, geschreven door Miriam van Reijen. ISBN 978-94-91693-83-0.

De auteur schrijft bijzonder duidelijk en wil met haar boek mensen helpen tot inzichten te komen die hen helpen tot een gelukkiger, want wijzere levenshouding te geraken. Er zit dus en praktische kant aan haar filosofische beschouwingen.

 

Samenvatting boek

Mensen lijden niet door de dingen die hun overkomen, maar door hun gedachten daarover. Irrationele gedachten veroorzaken negatieve emoties als irritatie, angst, teleurstelling, jaloezie en schuldgevoel. Dit soort emoties heeft geen enkele positieve functie. Wie van lijder (passief) tot leider (actief) wil worden, kan terecht bij de stoïcijnse levenskunst van onder meer Epictetus, Spinoza en Sartre. Daarbij hoort ook het keuzes maken zonder nodeloze onzekerheid en gepieker vooraf en zonder zinloze spijt- en schuldgevoelens achteraf. Aan de hand van veel alledaagse voorbeelden vertelt dr. Miriam van Reijen - zelf enthousiast stoïcijn - hoe het mogelijk is om te leven zonder irritaties en teleurstelling.

Recensie(s)

Eerder verschenen onder dezelfde titel (2012)* zes colleges van Miriam van Reijen over de stoïcijnse levenskunst als luisterboek. Die verschijnen nu in enigszins bewerkte vorm (dat wil zeggen voorzien van noten en aanvullende literatuur) in boekvorm. Stoïcijnse levenskunst, praktische filosofie en cognitieve emotietheorie worden in deze lezingen aan elkaar gekoppeld. Een emotie is volgens de auteur een meestal vervelend gevoel, dat ontstaat door een onware gedachte, die nogal hoogmoedig en normatief is en een hoog ego-gehalte heeft. Het is nooit een gebeurtenis die een emotie veroorzaakt, maar een emotie ontstaat als reactie op wat iemand van de gebeurtenis denkt of vindt. Stoïcijnse levenskunst is dan de vereniging van diepste gemoedsrust en acceptatie met de grootst mogelijke actiebereidheid. Het gaat om doen wat in je macht ligt en accepteren van dat wat niet (meer) in je macht ligt. Geïllustreerd aan de hand van onder andere Epicurus, Seneca, Spinoza en Sartre. Helder boekje op het snijvlak van psychologie en filosofie, waarin het voordrachtkarakter behouden is gebleven: niet te ingewikkeld, wel allemaal wat omslachtig. Voor een breed publiek.

Dr. Taede A. Smedes



Gegevens boek en recensie overgenomen van bol.com, alwaar het boek ook te bestellen is: https://www.bol.com/nl/p/stoicijnse-levenskunst/9200000052529012/?suggestionType=typedsearch&bltgh=hCkFSSi9CWW4SVYYl8ZB5A.1.2.ProductPage