Mw. drs. Ans Gommers

Drs. Ans Gommers is musicoloog en geïnteresseerd in de wijze waarop muziek onderdeel is van de tijdgeest. In de lezingen die zij verzorgt, komt dit tot uitdrukking.

Het Franse chanson

vanaf de Belle Epoque

Door

  Mw. drs. Ans Gommers

Data   woensdag 11 oktober 2017
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 7,50 voor anderen, inclusief koffie en thee.

Parijs werd vanaf de tweede helft van de 19de eeuw tot aan de jaren 70 van de 20ste eeuw het bruisende hart van de vernieuwing met kosmopolitisch aanzien en artistieke vrijheid. Het is het tijdperk van rationalisme. Het grote publiek wil licht, moeiteloos amusement.

Er ontstond een nieuwe stijl van het chanson waarin Aristide Bruant met zijn cabaretliederen de hoofdrol heeft gespeeld, daarnaast Mistinguett, Chevalier, J.Baker en Fernandel.

Na de eerste wereldoorlog ontstond realistische poëzie om de massa mee te krijgen. Grote invloed ging uit van Charles Trenet.

Na de tweede wereldoorlog ontstond een bloemrijke periode voor de chansonniers en chansonnières, met o.a. Trenet, Barbara, Brassens, Brel, les Compagnons en vele anderen die optraden in nachtclubs en Music-Halls zoals Folies Bergère en Bobino.

Het tij keerde in de jaren 80 van de 20ste eeuw toen de Franse intellectuelen het chanson de rug toekeerden en aansluiting zochten bij het internationale circuit.

Het chanson is geen populaire variatie van poëzie met een populaire melodie. Het is ook geen variatie op volksliederen. Het is een exclusief fenomeen en daarom zo fascinerend te noemen.

Aan de hand van geluidsmateriaal zal ik een indruk geven van thema's uit verschillende periodes.