Mr.drs. Johan de Wit, voorganger bij de Walkartgemeenschap Zeist.

Het geloof van dichters

religie onder woorden brengen

Door

  mr. drs. Johan de Wit

Data   woensdag 10 april 2019
Tijd   15.30 - 17.00 uur
  en
  20.00 - 21.30 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 8,00 voor anderen, inclusief koffie en thee.

Eigenlijk is een gedicht de enige manier om religie onder woorden te brengen. Het is een opvatting die je veel tegenkomt en er is zeker iets voor te zeggen. Wij weten hoe moeilijk het is om je religieuze gevoel treffend te verwoorden en dichters kunnen soms in mystieke taal juist datgene beschrijven wat ons raakt.

Er zijn veel geloofsgedichten gemaakt en ze verschillen veel in kwaliteit. Er zijn geloofsgedichten die een soort brave vroomheid bevatten die niet meer van deze tijd is, maar er zijn ook geloofsgedichten die je in de ziel raken. Het wisselt naargelang de dichter die het maakte, het tijdsgewricht waarin het gedicht tot stand kwam en je eigen persoonlijke voorkeur.

In ieder geval: de gedichten uit een bepaalde tijd geven een goed beeld van de geloofsbeleving van de tijd waarin de dichter zijn werk maakte en ik vind het interessant om dat eens nader te bezien. Wat “bezielde” de religieuze dichters van toen en nu en wat doet het ons als we er kennis van nemen?

 

In een tweetal bijeenkomsten op 10 april 2019, een ’s middags en een ’s avonds, wil ik aandacht besteden aan de geloofsgedichten van vroeger en nu. Ik doe dit aan de hand van gedichten die ik heb verzameld en ik lever daar dan commentaar bij. Uiteraard is ook het commentaar van de aanwezigen daarbij van harte welkom.