Prof.dr. Jan Terwel

 

Het meest waardevolle dat ik heb gedaan

met het oog op de post

Door   Prof. dr. Jan Terwel
Datum   woensdag 20 maart 2019
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 8,00 voor anderen, inclusief koffie en thee.

Als we terugkijken op onze loopbaan komen allerlei ervaringen boven. We zien gemiste kansen, misschien ook onrecht dat ons is aangedaan, ziekte of gewoon domme pech. Maar soms is er ook een ervaring van geluk. Misschien hebben we een ontmoeting gehad die ons leven een andere wending gaf of een keuze gemaakt die achteraf wonderbaarlijk is uitgepakt.

In ons onderzoek hebben wij jongeren van 10-29 jaar gevolgd in hun (school-) loopbaan en gevraagd hoe zij hun leven ervaren. We kennen hun schoolresultaten en hun Cito-scores op de leeftijd van 10 en 12 jaar. Vervolgens hebben wij in diepte-interviews met deze jongeren gesproken toen zij 16, 21 en 29 jaar waren. Van hun levensverhalen hebben wij tien ‘portretten’ gemaakt.  Daarop reflecteren wij van uit de vraag: Hoe komt het dat sommige jongeren succesvol zijn, terwijl anderen struikelen in de hordeloop van onderwijs en samenleving? Wat is het geheim van een succesvolle loopbaan? Is dat alleen talent of is dat een mythe van mensen die ‘het gemaakt’ hebben? En is een ‘succesvolle’ loopbaan ook ‘betekenisvol’?
We hebben gekozen voor een breed spectrum. Zo maakten we een ‘portret’ van Bernhard uit een erudiete familie van theologen en juristen, maar ook van Mohammed. Hij komt uit een gezin waarvan de ouders gebrekkig Nederlands spreken. Zij vader werd - door een ongeluk op de werkvloer - al vroeg arbeidsongeschikt. En Yasmina en Marjolein wisten al heel vroeg dat ze later ‘iets met kinderen’ wilden gaan doen. Wat is er van deze jongeren geworden? En hoe is Garhib er toe gekomen om dealer en baliemedewerker te worden in een coffeeshop? Was hun leven al te voorspellen toen zij 10 jaar waren? Hoe kijken zij zelf terug op hun leven tot nu toe? Wat zijn hun dromen voor de toekomst? We volgen hun zoektocht naar een eigen weg. Het gaat om hun stem en hun ervaringen in een diverse samenleving. Zij gunnen ons een blik achter de façade van Facebook en Instagram.

Deze jongeren zijn in 1989 geboren en zij worden wel aangeduid als de ‘millennials’. In de media worden ze soms afgeschilderd als verwend en verslaafd aan hun smartphone. We horen toch een ander verhaal. Deze jongvolwassenen houden ons een spiegel voor, bijvoorbeeld in hun kwetsbaarheid, maar ook als zij spreken over ‘Het meest waardevolle wat ik heb gedaan’.
Tenslotte vragen we ons af wat ouders, leraren, begeleiders en werkgevers zouden kunnen betekenen voor deze generatie die het estafettestokje gaat overnemen. En kunnen we nog wel spreken van een ‘meritocratische’ samenleving? De kloof tussen ‘hoogopgeleiden’ en ‘laagopgeleiden’ lijkt steeds groter te worden. Wat betekent dit voor deze jongeren en onze eigen kinderen en kleinkinderen?

 

Prof. dr. Jan Terwel is emeritus hoogleraar Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Terwel, J., Van de Koot-Dees, D. & Rodrigues, R. (2018). Die droom heb ik nog steeds. Schoolloopbanen en levensverhalen van jongeren in een diverse samenleving. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. (Meer over de auteurs is te vinden op internet).