Carcassonne

Katharen

christenen of ketters?

Datum   woensdag 6 maart 2019
Tijd   14.30 - 16.30 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave via   contactpagina
Kosten

  € 5,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 8,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

Op woensdag 6 maart reizen we met Frans Loos door het land van de Katharen. 

Frans zal ons vele historische plekken laten zien.

Wat heeft zich daar afgespeeld? Wat weten wij van het politiek-religieuze drama dat vanaf het begin van de 13e eeuw heeft plaats gevonden in het zuiden van Frankrijk? Weten we hoe de aarde van de middeleeuwse Midi letterlijk met bloed doordrenkt is geweest en een beschaving ernstig verstoord werd?

Dit omdat de geloofsbeleving van de Katharen afweek van de officiële leer van de kerk van Rome. De “kruistocht tegen de Albigenzen”, de zogenaamde Latijnse kruistocht is één van de grote smetten op het Christendom!

 

Tijdens deze lezing krijgen we meer inzicht in het hoe en waarom van de strijd van de Katharen. En omdat in onze tijd veel mensen zich aangetrokken voelen door gnostische denkbeelden die ook het katharisme kenmerkten, zal dit verhaal ons zeker aanspreken.

 

 

In het dorp Montaillou staat deze gedenksteen ter ere van Emmanuel Le Roy Ladurie; hij schreef het bekende boek MONTAILLOU, een ketters dorp in de Pyreneeën 1294-1324

 

 

 

 

Frans Loos, verteller van historische verhalen, leraar geschiedenis. “In zijn leven komt het woord leiden nogal eens voor. Eerst was hij jeugdleider, daarna schoolleider op een middelbare school en tenslotte reisleider. Samen met zijn vrouw heeft hij veel reizen geleid en kreeg dan vaak vragen over de mooie dingen die werden bezocht. Dat bracht hem ertoe om digitale diapresentaties met de daarbij horende verhalen te ontwerpen. Vooral de middeleeuwen zijn voor hem een grote passie; hij kan er uren over vertellen.