De ontmoeting van Odysseus en de Sirenen is een heel inzichtelijk verhaal. Het gaat over de verhouding tussen mens en natuur.

Odysseus en de sirenen

Een theorie over de oorsprong van kunst en muziek

Datum   woensdag 21 maart 2018
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave via   contactpagina
Kosten

  € 5,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 8,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

Max Horkheimer en Theodor W. Adorno zijn twee belangrijke sociologen. Ze behoren tot de zogenaamde Frankfurter Schule die eind jaren twintig van de vorige eeuw werd gevormd, met het doel om op een moderne manier de maatschappij en haar verschijnselen te analyseren. Samen schreven zij in 1947 de Dialektik der Aufklärung. Het boek is vandaag de dag nog brandend actueel. De vraag wordt gesteld hoe het toch komt dat de rationele natuurbeheersing zichzelf dreigt te vernietigen. De schrijvers maken een sprong terug in de geschiedenis en ontwerpen een verbluffende analyse van een van de vroegste teksten uit onze beschaving. Aan de hand van één enkel voorbeeld uit de Odyssee van Homerus geven ze een visionaire schets van de verhouding tussen kunstgenot, arbeid en maatschappelijke arbeidsverhoudingen.

In deze lezing concentreren we ons op: de ontmoeting van Odysseus en de Sirenen. Dat is een heel inzichtelijk verhaal. Het gaat over de verhouding tussen mens en natuur.

De volgende vragen komen aan bod:
Wat is natuur? Wat wilde de verlichting eigenlijk? Wat houdt de onttovering van de natuur in? Wat is het resultaat van de rationele natuurbeheersing? Vanwaar de verstarring in die beheersing? Is er ook nog een andere natuurbeheersing, een vroegere vorm, die door de moderne is weggevaagd? Leeft die magische vroege vorm soms voort in de kunst? Maar hoe komt het dan dat ook de kunst een
rationele component bezit? Hoe moet je dit ontrafelen?

 


Musicoloog en fluitist Wim Markus geeft illustraties en poogt helderheid te scheppen.