Dr. Anne Doedens is een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert en geeft lezingen over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw. Voor meer informatie www.annedoedens.nl

 

Over vluchtelingen

door de eeuwen heen

Data   maandag 29 januari en 5 februari 2018
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 12,50 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 20,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

Immigratie en vluchtelingen in Nederland. Opvang? Gevolgen? Voor sommigen een zeer discutabele zaak, voor anderen een vanzelfsprekendheid. Om een en ander te relativeren wordt ingegaan op de leerzame geschiedenis van een reeks immigraties en vluchtelingenstromen die ons land in de afgelopen vier eeuwen beleefde.
Dat gebeurt in twee avondbijeenkomsten. De volgende zaken worden besproken: Wie waren deze vluchtelingen? Wat dreef hen? Hoe werden ze ontvangen? Na de val van Antwerpen in 1585 vluchtten honderdduizenden uit het Spaanse Zuiden naar Nederland. In de 17e eeuw gevolgd door Hugenoten en anderen. Hier vond men godsdienstvrijheid. Dat gold ook voor de Joodse immigranten in de 16e en 17e eeuw. In de late achttiende eeuw vluchtten patriotten bij de restauratie van Oranje naar België en Frankrijk. Belgen kwamen bij de scheiding van Noord en Zuid in 1830-1831 naar Nederland. Bij de opstand tegen de Sovjet-Unie in 1956 volgden Hongaren. De toestroom van een miljoen Belgen aan het begin van de Eerste Wereldoorlog krijgt extra aandacht (in 2014-2018 wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht).