Toch een naar idee als je post zo aankomt!

Vrije communicatie?

met het oog op de post

Door   Hans Paul Soetens
Datum   woensdag 21 februari 2018
Tijd   14.30 - 16.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 5,- voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
  € 7,50 voor anderen, inclusief koffie en thee.

Vrije communicatie is een groot goed. Toch komt het voor dat - zoals in oorlogsomstandigheden - de overheid de communicatie wil controleren. Aan de hand van voorbeelden wordt getoond welke wisselwerking dit heeft op de geschreven communicatie. Poststukken illustreren zijn verhaal.

 

Hans Paul Soetens heeft zijn hele leven al postzegels en poststukken om zich heen, aanvankelijk verzamelingen van zijn vader en van een oom.

Sinds hij kon lezen en geïnspireerd werd door geschiedenis, werden ook postzegels zijn interesse.

De rode draad in zijn verzamelingen is de postgeschiedenis, of wel de organisatie door de overheid van het postvervoer en haar beperking van de vrijheid tot - in dit geval - schriftelijke communicatie.

Hans Paul heeft vele malen zijn verzamelingen tentoongesteld; hij was ook jurylid op postzegel-tentoonstellingen en beoordeelde hij inzendingen van anderen.

Momenteel staat éen van Hans Paul's interessegebieden in de belangstelling, nl. WO I (de Grote Oorlog 1914-1918). Het gaat hem dan o.a. om de behandeling van briefverkeer in oorlogstijd.

Behalve door zijn verzamelingen te verfijnen en aan tentoonstellingen mee te doen, publiceert Hans Paul en geeft hij lezingen. 

 

Hans Paul is lid van verschillende (ook internationale) postzegelverenigingen en vriend bij de Walkartgemeenschap.