Mr.drs. Johan de Wit, voorganger bij de Walkartgemeenschap Zeist.
Dit seizoen hopen wij op veel mensen die nieuwsgierig zijn naar de Vrijzinnigheid.
In de 19e eeuw haar tijd ver vooruit, inmiddels grotendeels ingehaald door de traditionele kerken, maar nooit geprofiteerd van haar vroege inzichten.

Vrijzinnige theologie

drie bijeenkomsten rond dit onderwerp

Door

  mr.drs. Johan de Wit

Data   woensdag 1, 15 en 29 november 2017
Tijd   15.30 - 17.00 uur
  en
  20.00 - 21.30 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  geen voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 10,00 voor anderen, inclusief koffie en thee.

Op drie woensdagen in november ga ik met u in gesprek over theologie voor vrijzinnigen. In vrijzinnige kring aarzelt men hier en daar als het om theologie gaat. Past dat wel in het vrijzinnig denken? Kan theologie wel een bijdrage leveren aan onze hoogstpersoonlijke geloofsbeleving? Als iedereen op zijn eigen manier gelooft, heb je dan wel iets aan theologie?

 

Die vragen zijn er natuurlijk, maar mijns inziens kan het verrijkend zijn om kennis te nemen van de pogingen die door theologen zijn gedaan om het geloof ervaarbaar en voorstelbaar te maken. Het werk van Schleiermacher (19de eeuw), Opzoomer (20ste eeuw) en Kuitert (20/21ste eeuw) wordt zelden besproken, maar het heeft mijns inziens veel zin om dat juist wel te doen. Zij waren (Kuitert is dat nog steeds) voortrekkers in het ontwerpen van een begrijpelijke en ervaarbare theologie. Kennisneming van hun gedachten vind ik belangrijk voor de religieuze verdieping in de vrijzinnigheid. Daarom wil ik u er graag over vertellen.

Ik begin bij Schleiermacher en kom via Opzoomer bij Kuitert uit. Ik hoop op belangstelling en geanimeerde discussie.