Dr. Anne Doedens is een historicus die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt. Hij publiceert en geeft lezingen over de Nederlandse geschiedenis van de 16e tot de 20e eeuw. Voor meer informatie www.annedoedens.nl

 

Wie is de ander?

Stemmen uit het verleden laten zich horen

Data   maandag 28 januari en 4 februari 2019
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats

  Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via   contactpagina

Kosten

  € 12,50 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
  € 20,- voor anderen, inclusief koffie en thee.

De twee lezingen gaan over bronnen en (auto)biografieën waarin mensen uit vroeger tijd tot ons spreken.  Prof. Jacques Presser muntte het woord egodocument. Schriftelijke stukken waarin mensen van vroeger tijd over zichzelf en hun belevenissen spreken. Veel dichter bij het verleden kun je niet komen. In de lezingen laat ik een bont gezelschap uit het verleden het eigen verhaal vertellen, met door deze getuigen zelf geschreven teksten en zelf gemaakte beelden en tekeningen.

 

Geuzen en hun tegenstrevers in de zestiende eeuw komt men tegen in bekentenissen tegenover Alva’s rechters; in de zeventiende eeuw gevangen genomen zeelieden en hun thuisfront ontmoet men in herontdekte brieven; vluchtende patriotten in de achttiende eeuw laten zich kennen in hun schadeclaims; katholieke Twentenaren die niet tegen Belgische geloofsgenoten willen strijden, protesteren in de jaren 1830-1831 met oproerige pamfletten; het scheepsjournaal door de kapitein van het laatste Nederlandse slavenhalersschip Het Vergenoegen (omstreeks 1790) laat een te makkelijk vergeten verleden herleven.

 

Het zijn voorbeelden van de teksten die ik wil gaan gebruiken om ‘dicht bij het verleden te komen’. Maar het gaat in de lezingen niet alleen over oorlog, strijd en ellende. In het verleden gaf ik een aantal autobiografische geschriften uit van vreedzamer aard: het dagboek van de kapitein van het laatste zeilende Nederlandse koopvaardijschip, een reis van een Nederlandse diplomaat naar Turkije in de 18eeeuw (met door hem gemaakte tekeningen) en het verhaal van een Engelse Nederlander die omstreeks 1750 langs de Vecht reist. Ook die verhalen komen aan bod.

 

Kortom: deze lezingen gaan over hoogst individuele, door hen zelf beschreven ervaringen die mensen hebben op historisch belangrijke momenten. Aan de hand van uniek bronnenmateriaal: egodocumenten.