Wie is de ander?

Wie is de ander?

jaarthema 2018-2019

In Genesis 2 komt God tot de conclusie dat het niet goed is dat de mens alleen is. En daarom verschaft hij de mens een hulp, een tegenover.

De auteur van het genesisverhaal was er dus al van overtuigd: een mens kan in zijn eentje niet tot zijn recht komen, daar is een ander of zijn anderen voor nodig. Eeuwen na de totstandkoming van het boek Genesis zijn wij met miljarden anderen op deze aarde. En het kost ons de nodige hoofdbrekens om er wegwijs uit te worden hoe wij ons tot de ander verhouden. Want wat wij ook ondernemen, hoe wij ook in het leven staan, altijd spelen anderen of de ander daar een grote rol in.

Niet alleen in de grote vraagstukken op het wereldtoneel, maar ook in gezinnen, in families, in het contact met je medemensen, de ander is iemand waar je rekening mee moet houden en het is niet altijd duidelijk hoe dat het beste kan. Wat weten wij eigenlijk over de ander en wat weet de ander over ons?

De ander kan je naaste zijn, maar ook je vijand. Je komt de ander tegen in vele gedaanten. Als degene die je steunt, maar ook als degene die je in de weg kan zitten. Hoe je met de ander omgaat of zou moeten omgaan, daar is geen regel voor die je altijd en in iedere situatie kunt toepassen. En dus is de ander een nooit opdrogende bron van de discussie over wat wel en niet goed is in het verkeer met de ander.

Filosofen, theologen, sociologen en psychologen hebben zich beijverd om aan die discussie hun bijdragen te leveren. In de muziek, in de beeldende kunsten, in de wetenschap en in de literatuur, de ander is er bijna altijd aanwezig als vormend element van het grote verhaal van mens en wereld.

Dit jaar gaat het dus daarover: de ander als raadsel en als tegenover. Zowel in het grote verband als in het kleine. In het komend seizoen komen wij in contact met de vragen waarvoor de ander ons stelt en nemen wij kennis van wat “anderen” ons daarover te vertellen hebben.