Fun unlimited

Fun unlimited

A-capellakoor uit Nieuwegein

Door   Fun Unlimited
Datum   zaterdag 17 november 2018
Tijd   15.30 - 16.30 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   De toegang is vrij. Na afloop wordt er gecollecteerd,
  maar is er ook een nazit met wijn, sap en een knabbeltje.

Fun unlimited is een a-capella koor uit Nieuwegein. Ze zingen momenteel met 31 vrouwen een breed repertoire aan liedjes, bijvoorbeeld Somewhere, Irish blessing, Perhaps love, One hand, one heart en To make you feel my love. Ze treden regelmatig op bij o.a. korenfestivals, in verzorgings- en ziekenhuizen en tijdens Lichtjesavond op Begraafplaats Noorderveld in Nieuwegein.

Fun unlimited staat onder leiding van dirigent/zangeres Olga Werner. Ze repeteren op woensdagavond in Nieuwegein en kunnen altijd nieuwe leden gebruiken die het leuk vinden om te zingen en bereid zijn om thuis te oefenen. Bezoek ook hun website www.fununlimited.nl