December, wintermaand

December 2017

Zo 03 10.30 u

Zondagse bijeenkomst:

zie Drijfveer en website (zodra bekend)

 
Ma 04 14.00 u Cursus Yoga en het dagelijks leven
door Elly van Roy

 
Wo 06 14.30 u Lezing, De vrije wil: een hersenkronkel?
door prof.dr. Jan Visser

 
Zo 10 10.30 u Zondagse bijeenkomst met mw. drs. Addy Manneke

 
Zo 17 10.30 u Zondagse bijeenkomst met dr. Rob Nepveu

 
Zo 24 19.30 u

Kerstavondviering o.l.v. Marian Boogaard-Mackay, m.m.v.
mw. drs. Addy Manneke en het Walkartkoor

 

 
Ma 25   1e Kerstdag met mr.drs. Johan de Wit

 
Zo 31   Kerk gesloten