Dr. Kees Bregman (1959) studeerde farmacie en theologie in Leiden en Utrecht. Hij promoveerde in 2007 op de talige vormgeving van religieuze toespraken (preken), gezien in het licht van de poëtica en de poëzie van Martinus Nijhoff. Naast zijn predikantschap (PKN) heeft hij zich toegelegd op contextuele scholing en counseling. Hij is als opleider verbonden aan de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. In april 2018 was hij chairman van de International Conference on Contextual Therapy 2018 in Ede. Als geassocieerd onderzoeker van de Protestantse Theologische Universiteit doet hij onderzoek naar de doorwerking van het dialoogbegrip van Martin Buber in hulpverlening (familietherapie) en pastoraat.

 

Foto door Jeroen Jumelet

Wie is de ander? De ander in relaties

Door   Dr. Kees Bregman
Datum   3 februari 2019
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Gratis; collecte aan de uitgang

 

Een bijdrage vanuit de contextuele benadering van Ivan Böszörmenyi-Nagy.

Van wie ben jij er één? Mensen zijn onherroepelijk familie van elkaar. In de meest persoonlijke verwikkelingen staan we (op z’n minst in onze verbeelding) ‘met anderen aan de hand’. We leven in een ‘context’, wat in dit verband wil zeggen: een netwerk van relaties en existentiële betrokkenheden. Niemand wordt zichzelf zonder de ander. Dit inzicht van Martin Buber gaf de Hongaars-Amerikaanse psychiater en familietherapeut Ivan B. Nagy in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw taal voor een verbindende manier van werken in de psychosociale hulpverlening aan families. Wie is de ander aan wie wij onszelf worden? De vormende invloed van familie gaat door generaties heen. Nagy schetst de familie als een weefsel van loyaliteiten. Met loyaliteit benoemt hij de veelal verborgen kracht van verbondenheid die familieverhoudingen bepaalt. Hij ziet hier een ethisch principe werkzaam. Mensen zijn in hun existentiële verbondenheden uit op rechtvaardigheid, op recht doen en recht gedaan worden. Het relationeel-ethische perspectief van Nagy’s contextuele benadering geeft zicht op ‘Wie is de ander?’ én op ‘Wie ben ik?’