Ruud Bartlema studeerde theologie aan de UvA met een grote interesse voor Judaïca en joodse mystiek. Hij was als predikant onder andere werkzaam in Groningen, Nuenen en Soest. 

Als beeldend kunstenaar is hij opgeleid door onder andere Maarten Krabbé aan de Vrije Academie in Amsterdam. Voor zijn schilderkunst vormen poëzie en literatuur een belangrijke bron van inspiratie. Via het werk van de joodse denker Martin Buber kwam hij al in zijn studietijd in aanraking met de joodse mystieke traditie van het Chassidisme. Hij verdiepte zich in het leven en het werk van de beeldend kunstenaar Marc Chagall, hetgeen uitmondde in het geven van talrijke cursussen en lezingen.

Op dit moment is Ruud Bartlema als beeldend kunstenaar en leraar joodse mystiek werkzaam in Soest.

Het leven is ontmoeting

Door   Ruud Bartlema
Datum   7 oktober 2018
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Gratis; collecte aan de uitgang

Deze lijfspreuk van de filosoof en taalgeleerde Martin Buber vormt de ingang naar de lezing van Ruud Bartlema rond het thema Wie is de ander?

In Bubers filosofie spelen de grondwoorden Ik en Jij een heel belangrijke rol. De Ik–Jij-relatie is het kenmerk van het menszijn voor Buber.


De ander is van wezensbelang voor de ontdekking van het eigen zelf. Doordat de ander tegen mij ‘jij’ zegt, ga ik mezelf pas als ‘ik’ ervaren. In zijn beroemdste filosofische werk Ich und Du werkt Buber dat leven in relatie verder uit. In de ander ontmoeten we een ‘jij’ die aangesproken wordt. In het antwoord van die ander ontdekken we het geheim van ons eigen ik, maar Buber ziet hierin ook het geheim van de Ander met een hoofdletter, het geheim van het leven.
In deze Walkartlezing gaat Ruud Bartlema met ons op zoek naar het wezen van Bubers vraag: Wie is de ander?

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lucie Spreij, sopraan en Brian Lamb, piano.