Helma van Remmen is docent verpleegkunde en supervisor van beroep. Met veel plezier en interesse heeft zij de vrijzinnige pastorale opleiding in Bilthoven gevolgd en afgesloten. Haar eindwerkstuk was: communiceren met een andere werkelijkheid. 
Helma is lid van de Walkartgemeenschap en was daarin jarenlang bestuurslid en lid van de programmacommissie.

Levensbeschouwelijke vragen en gesprekken

Door   Mw. Helma van Remmen-Rosmalen
Data


  vrijdag 15 september, 13 oktober en 10 november
  2017.
Tijd   10.30 - 12.00 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave bij   Mw. Regina van der Weij, 030-2287768
Kosten

  Géén voor leden en vrienden,
  € 7,50 voor anderen, inclusief koffie en thee.
  Aanmelden via de contactpagina.

 

In deze gespreksgroep wordt Regina van der Weij-Blommendaal drie keer vervangen door Helma van Remmen-Rosmalen.

Als leidraad nemen we het boek van Karen Wassink: Wat echt belangrijk is. Zingeving voor alledag.
Waar gaat het nou echt om? Wat is belangrijk?
We kunnen grote gedachten vormen over de zin van het bestaan; theorieën bouwen. Maar het leven is geen abstracte theorie, het bestaat niet alleen uit grote gebeurtenissen. Het wordt gevormd door de dagen die zich aaneenrijgen. De zin van het leven is dan ook niet ver weg te vinden maar in de gewone dingen, in het leven van alledag, in het hier en nu.

We proberen met elkaar op zoek te gaan naar de zingeving in het leven van alledag aan de hand van enkele thema’s die in ieders bestaan actueel en essentieel zijn: Aanvaarden, Verlangen en Hopen. De boeken die ook aan dit thema raken, zijn o.a.

- Henk en Pieter van Os: Vader en zoon krijgen de geest.
- De betovering van de wereld van Bas Heijne, o.a. columnist bij de NRC.
   Hij kreeg onlangs de P.C. Hooftprijs voor zijn schrijven.
- Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven van Heine Siebrand.

En we kunnen putten uit ons eigen leven en dat delen met elkaar.

Heeft u ook zin in deze zoektocht? Meldt u aan.

Het belangrijke van deze gesprekskring is dat we met elkaar van gedachten wisselen en daardoor een goed onderling contact opbouwen en zo kunnen ervaren dat we met elkaar in verbinding zijn.
Zoals een vorige deelnemer zei: “Het was prettig dat ieder van ons een persoonlijke invulling kon geven aan het gesprek en ik ben er aan gegroeid”.

Iedereen is van harte welkom, zowel leden en vrienden als niet-leden; ook degenen die nog niet eerder aan deze kring meededen.