Theo Nederpelt

Theo Nederpelt

Empathische trillingen van de muziek

Door   Theo Nederpelt
Datum   vrijdag 26 april 2019
Tijd   20.00- 22.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Kosten

  De toegang is vrij; na afloop is er een collecte en
  een nazit met wijn en sap.

Echte empathie ontstaat als mensen voor elkaar 'doorzichtig' worden, dat wil zeggen dat ze in vol vertrouwen en zonder egoïstische bijgedachten zich voor elkaar willen openstellen.

En zo is het ook met de musicus en zijn publiek: de musicus maakt zijn muziek doorzichtig en de luisteraar neemt de klanken onbevangen in zich op. Daardoor wordt de muziek het middel om deze twee met elkaar in interactie te brengen. De musicus die dat niet begrijpt kan bewondering wekken voor zijn technische prestaties op zijn instrument, maar blijft narcistisch bezig.

Alle grote componisten hebben de doorzichtigheid van hun muziek nagestreefd en dat voor de eeuwigheid in noten vastgelegd. Aan de musicus de taak om dit starre notenbeeld weer tot leven te brengen en daarmee zijn publiek te bereiken.

Dat is altijd weer een avontuur. Theo Nederpelt gaat dit avontuur weer aan op vrijdag 26 april 2019 in de hoop dat de trillingen van de pianosnaren ook de harten van de mensen in trilling zullen brengen!