Marjan Slob (1964) studeerde filosofie en is zelfstandig schrijver, moderator en essayist. Tot haar opdrachtgevers behoren de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de staf Deltacommissaris en het Rathenau Instituut. Zij heeft een tweewekelijkse column in de Volkskrant en zit in de Raad van Toezicht van de Universiteit voor Humanistiek. Haar laatste boek, Hersenbeest: filosoferen over het brein en de menselijke geest won onlangs de Socratesbeker voor het meest urgente en prikkelende filosofieboek van het jaar.

De plek van de vrije wil binnen de levenswetenschappen

in samenwerking met het Humanistisch Verbond

Spreker   drs. Marjan Slob
Datum    zondag 7 januari 2018
Tijd    10.30 - 12.00 uur
Plaats     Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Toegang   Vrij. Collecte aan de uitgang.

De vrije wil van mensen is een heel ordenend principe in onze samenleving en structureert het dagelijkse denken over ons eigen doen en laten. Maar gedacht vanuit de natuur- en levenswetenschappen lijkt de vrije wil moeilijk te begrijpen - of verschijnt zij zelfs als een onmogelijkheid. In haar lezing zal Marjan Slob ingaan op deze problemen. Zij zal betogen dat er wel degelijk ruimte is voor erkenning van de vrije wil binnen de levenswetenschappen, mits de vrije wil op een bepaalde manier wordt begrepen. De vrije wil is dus te redden, óók als je ervan uitgaat dat alles wat er in mensen gebeurt per definitie onderhevig is aan natuurwetten. Slob haakt daarmee aan bij hedendaagse discussies binnen de hersenwetenschappen en de filosofie.

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Henk Jagtenberg, gitaar.