Sociale Commissie

De taak van de Sociale Commissie is de onderlinge band tussen de leden van de Walkartgemeenschap te versterken. Dit doet ze d.m.v. diverse activiteiten zoals het organiseren van de kerstgroet voor leden die ouder zijn dan 80 jaar, het verzorgen van een bloemstukje bij feestelijke of droevige gebeurtenissen en huisbezoeken door pastoraal medewerkster Jeanine Keuchenius.
Daarnaast organiseert ze de najaarswandeling en de voorjaarstocht. De najaarswandeling houden we op zaterdag 13 oktober 2018. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828. Voor meer gegevens zie de Drijfveer van september 2018.

De voorjaarstocht voor leden en vrienden vindt op woensdag 8 mei 2019 plaats. U kunt zich daar in de loop van het jaar voor opgeven, maar misschien wilt u deze datum wel alvast in uw agenda zetten.

Verder kan de Sociale Commissie indien nodig financieel bijdragen aan het lidmaatschapsgeld of cursusgeld. Het betreffende lid kan daarvoor contact opnemen met de penningmeester van de Walkartgemeenschap. Daarnaast ondersteunt de Sociale Commissie jaarlijks een doel buiten de Walkartgemeenschap met een gift. Dit jaar is dat de Zeister Voedselbank.

De financiële middelen van de sociale commissie komen uit de kerkcollectes, giften en de zogeheten meilijsten.

 

De Sociale Commissie bestaat uit Jeanine Keuchenius (pastoraal medewerkster), Jeanne Soetens (penningmeester), Diney Wamelink en Jannie Ouwerkerk (leden), Ineke Krediet (voorzitter/secretaris).