Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Filmmiddag
20 februari 2019, 14.00 uur

'Thrive' is een onconventionele documentaire die een tipje van de sluier oplicht over wat er nou echt op deze wereld gebeurt en wie er aan de touwtjes trekken, door geldstromen te volgen. Door de ontdekkingen in de wetenschap, bewustzijn en activisme te bundelen, biedt 'Thrive' manieren aan die ons in staat stellen onze levens en onze toekomst weer in eigen hand te nemen.

 

Als je de betekenis van het Engelse werkwoord 'to thrive' opzoekt dan vind je: bloeien, vooruitkomen, floreren, tieren, gedijen, welvaren. Allemaal positieve werkwoorden! Maar wat uit deze documentaire blijkt is wel dat we een en ander zelf ter hand zullen moeten nemen om er iets positiefs van te maken.

De film is in het Nederlands nagesynchroniseerd.

 

Datum: 20 februari 2019, 14.00 uur. Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

Toegang: € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen. Inclusief koffie/thee.

6 maart 2019, 14.30 uur
door Frans Loos

Nu al voor het derde opvolgende jaar, begroeten we Frans Loos. Deze keer viel onze keus op 'De Katharen' uit zijn schier onuitputtelijke verhalenboek!

Wat weten wij van het politiek-religieuze drama dat vanaf het begin van de 13e eeuw heeft plaatsgevonden in het zuiden van Frankrijk? Een bloedige afslachting van Katharen omdat hun leer afweek van de leer van Rome.

Frans Loos zorgt voor meer inzicht in dit stuk geschiedenis. Leest u ter voorbeiding nog eens het boek Montaillou van Roy Ladurie.

 

Datum: 6 maart 2019, 14.30 - 16.30 uur. Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

Toegang: € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. Koffie/thee inbegrepen.

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

11 februari 2019, 20.00 uur
Klassiek Verbond

Schijn en werkelijkheid in het Rome van de 16e en 17e eeuw. Twee mensen bezoeken Rome, maar hun reactie op de Eeuwige stad loopt wel heel sterk uiteen. We hebben het over Maarten Luther en Christina, ex-koningin van het protestantse Zweden. Het is de tijd dat Bernini en Borromini zich mochten uitleven op kosten van de moederkerk. Vele monumenten en kunstvoorwerpen van deze heren zullen over het scherm gaan!

 

Dr. C.L. Caspers, classicus en docent aan de UVA en het Murmelliusgymnasium in Alkmaar zal ons vergasten op een mooi verhaal, geïllustreerd met mooie plaatjes.

 

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist. Parkeergelegenheid achter het gebouw en het parkeerterrein achter de Hogeweg, ingang Kerkweg.

Kosten: € 6,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen. Voor leden van het Klassiek Verbond en voor scholieren is de toegang gratis. We schenken gratis koffie en thee.

 

Foto: de ex-koning van Zweden, Christina 

terugblik
Walkartkoor

We mogen terugkijken op een zeer geslaagd concert met een grote belangstelling. De kerk was goed gevuld. De voorzitter, Alphons van Dijk, presenteeerde de middag en bedacht samen met de koorleden een sprookje. U vindt zijn tekst onder deze klik.

 

Dit jaar vierde het Walkartkoor haar 20-jarig jubileum met een bijzonder optreden op zaterdagmiddag 24 november 2018. Het koor staat vanaf haar oprichting onder leiding van dirigent Jean-Pierre Gendrault en wordt al weer ruim vijf jaar trouw en enthousiast begeleid door pianiste Rieteke Roodnat. Zie ook de betreffende pagina.

23 februari 2019
Ierse volksmuziek

Op veler verzoek hebben we de leden van Fiddlers Green opnieuw uitgenodigd om in de Walkartkerk weer eens die heerlijke Ierse muziek ten gehore te komen brengen.

'Je wordt er zo blij van', is een veelgehoorde opmerking. Alhoewel .... de teksten van de liederen zijn niet altijd zo vrolijk. Gelukkig zijn er ook veel liedjes over de liefde en die verwarmen toch altijd weer onze harten.

 

Afgelopen jaren waren de leden van het Zeisterse Shantikoor Nootdweer onder het publiek en dat verhoogde de feeststemming. We hopen natuurlijk dat ze weer acte de présence geven en onze stemmen willen versterken!

 

Na afloop een gezellig samenzijn in het Walkartcentrum met een glaasje en een knabbeltje.

Zaterdag 23 februari 2019, 15.30 uur. Toegang gratis, collecte bij de uitgang.

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer artikelen gevonden waarvan we de rechtmatige eigenaar niet kennen. Deze keer een ring en een koplamp van een fiets.

Morgen (5 febr) maken we nog meer foto's van gevonden spullen. 

Bent u iets kwijt: houd dan deze pagina in de gaten.

 

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

 

 

 

 

 

gepubliceerd
Privacyverklaring

Volgens de nieuwste wetgeving dient iedere rechtseenheid een privacyverklaring te hebben.

Daar is ook bij de Walkartgemeenschap aan gewerkt en het resultaat kunt u lezen via deze link.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 en 23 januari 2019, 14.30 uur
De ondervraging

Stel de vraag “wie is de ander” aan twee burgers en de kans is groot, dat ze ruzie krijgen, dan wel dat ze elkaar juist vinden.
Vraag het twee kunstenaars, en ze gaan aan het werk. Alleen, de kunst geeft geen antwoord, ook niet op de vraag “wie is de ander?” De kunst stélt vragen, steeds weer nieuwe vragen. Waarom, wat, wie, wíe?

 

Gerard Rutteman neemt u weer mee in het land van de moderne kunst en koppelt zijn onderwerp van dit jaar aan het jaarthema 'wie is de ander?'.

 

Woensdagen 9 en 23 januari 2019, van 14.30 - 16.00 uur, Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

U kunt zich opgeven via de contactpagina of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-6923828.

Kosten € 10,00 voor leden en vrienden, € 16,00 voor anderen, inclusief koffie/thee.

3 maart 2019, 10.30 uur
Walkartontmoeting

Carool Popelier vertelt een verhaal over de Liefde, de hoogte- maar ook de dieptepunten ervan. Hoofdpersoon is Psyche, een knappe prinses, prachtig van ziel, maar tegelijk heel verdrietig, bang voor haar zussen, bang voor wat het leven haar al dan niet aanreikt, verdrietig omdat zij haar geliefde, Amor, niet meer kan bereiken

Zoveel verdriet en ellende, dat heeft zij toch niet verdiend?!...

Juist door alle moeilijkheden heen zal zij meer en meer in staat zijn met de Ander één te worden.

 

Een eeuwenoud verhaal, maar tegelijk een verhaal als een spiegel voor onze tijd waarin alleen nog maar plaats schijnt te zijn voor steeds meer eisen aan elkaar, vluchtige contacten en ontmoetingen en de vraag wie ben ik eigenlijk?

 

Carool Popelier is al 35 jaren een zeer bezield performer van eeuwenoude verhalen. Hij verstaat de kunst deze steeds op een verrassende en fraaie manier naar het heden te vertalen. Amor en Psyche: een prachtige theatrale voordracht, rijk aan het verhaal zelf, beeld, geluid en beleving!

 

Zondag 3 maart 2019, 10.30 - 12.00 uur. Toegang gratis; collecte bij de uitgang.

Johan de Wit
Het kinderpardon

Op zondag 9 december begon Johan de Wit zijn religieuze bijeenkomst met het kinderpardon. Tijdens een vergadering van de Raad van Kerken op 5 december jl. werd een brief gepresenteerd die de Raad aan premier Rutte had verstuurd.

Duidelijk is dat onze overheid niet volgens de afgesproken regels handelt en niet erg humaan is. Leest u de tekst onder de overdenkingen van Johan de Wit, 9 december 2018.

over de verrassende comeback van religie, door Yvonne Zonderop
Ongelofelijk

Wat is het toch een genoegen om een abonnement te hebben op de Groene Amsterdammer. Nergens vind je interessantere artikelen van allerlei aard dan in dat weekblad.

In de editie van 12 april jl. stond een artikel onder de naam 'Godsdienst is niet dom'.

 

Juist toen we dachten dat God het publieke domein in Nederland definitief had verlaten, steekt religie de kop weer op. Het aantal moslims groeit, nieuwe vormen van zingeving bloeien op en er klinkt een roep om christelijke waarden. Kunnen we – en willen we – eigenlijk wel zonder religie? Onder de titel 'De goddeloze samenleving' sprak Yvonne Zonderop met denkers en onderzoekers uit binnen- en buitenland over de plaats van religie anno nu.

Op 17 april verscheen haar boek 'Ongelofelijk', Prometheus, 168 pag. € 19,95)
Zie ook onder 'Boeken en artikelen', Ongelofelijk.

 

Overdenking 11 november 2018
Addy Manneke

Zeer tot ieders spijt is het voor drs. Addy Manneke tijd om te stoppen met het verzorgen van zondagse overdenkingen. Op 11 november nam zij afscheid van de voorgangersrol met een volle Walkartkerk. Gelukkig blijft ze lid van onze gemeenschap en hoeven we haar als persoon niet te missen. Tekst overdenking. Foto's bijeenkomst.

 

Haar kleinkinderen waren ook aanwezig. Ze gedroegen zich fantastisch tijdens de dienst en na afloop maakte Ties (6) een tekening van en voor oma.