Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

8 mei 2019
Voorjaarsuitje

Op 8 mei jl. reden we weer ons traditionele voorjaarstochtje. Zolang ik me kan heugen hebben wij altijd geluk gehad met het weer. Op 8 mei jl. iets minder! Het wilde steeds gaan regenen. Gelukkig was het geen stromende regen en hadden de twee route-uitzetters, Hans Baart en Reint Middel, gekozen voor het Nederlandse rivierenlandshap. En met dit weer hielden we daarmee toch een wijdse blik. Wat is dat rivierenlandschap toch mooi. Het is niet voor niets dat het gedicht van Marsman 'Als ik aan Holland denk ...' zo populair is en emoties losmaakt bij uit Nederland geëmigreerden.

Links en rechts werden foto's gemaakt tijdens de lunch en nog een enkele 'buiten' foto door een die-hard die zich door de regen niet liet tegenhouden om toch nog een korte wandeling te maken in de Blauwe Kamer. Zeker een plek om nog eens naar terug te gaan.

 

https://photos.app.goo.gl/3jmE59BhGRmFFVEd9

 

16 april 2019
Felicitaties

Ook via de website willen we ons dierbare lid, Jan Rutteman, van harte feliciteren met zijn 100ste verjaardag op 16 april 2019.

In de laatste Drijfveer (ons periodiek), staat een interview met Jan afgedrukt van de hand van Addy Manneke. Jan weet op zijn 100ste nog goede raad te geven! 

'Maak iets van wat je niet kunt veranderen!'. Met name deze raad spreekt me zeer aan. Teveel mensen blijven hangen in klagen en verwijten in plaats van vooruit te kijken en het leven aangenaam te maken voor henzelf en hun omgeving. Ook 'Niet weglopen als het moeilijk wordt' is een goede raad. Neem je verantwoordelijkheid. Ook daar lijkt het velen aan te ontbreken tegenwoordig. 

Beste Jan, vanaf deze plek, een warme felicitatie van alle Walkarters en we hopen je nog een flinke tijd in ons midden te mogen hebben.

 

10 april 2019, 15.30 en 20.00 u
Johan de Wit

Eigenlijk is een gedicht de enige manier om religie onder woorden te brengen. Daar is wat voor te zeggen. We weten hoe moeilijk het is om je religieuze gevoel treffend te verwoorden en dichters kunnen soms in mystieke taal juist datgene beschrijven wat ons raakt.

 

Op 10 april in een middagsessie en in een avondsessie besteedt Johan aandacht aan de geloofsgedichten van vroeger en nu. Hij doet dat aan de hand van gedichten die hij heeft verzameld en levert daar commentaar bij. Uiteraard is ook het commentaar van de aanwezigen daarbij van harte welkom.

 

Datum: 10 april 2019, 's middags van 15.30 - 17.00 uur. 's Avonds van 20.00 - 21.30 uur. Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

Toegang: € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. Koffie/thee inbegrepen.

nieuwste boek van dr. Cees den Heijer
Jezus, een mensenleven

Johan de Wit was bij de presentatie van het nieuwste boek van dr. Cees den Heijer. Het is een dikke pil van 600 pagina's, maar Johan las het achter elkaar uit! Geen wetenschappelijke verhandeling met honderden voet- en eindnoten. Wat een verademing.

In de rubriek 'boeken en publicaties' treft u de recensie die Johan over dit boek schreef.

 

Dr. Rob Nepveu haalde het boek diverse malen aan in zijn preek van zondag 19 augustus jl. Ook hij is reuze enthousiast over dit fantastische boek.

 

Een echte aanrader dus! 

 

 

 

 

5 mei 2019, 10.30 uur
Dr. Menno Hurenkamp

Op zondag 5 mei verzorgt het Humanistisch Verbond een bijeenkomst in de Walkartgemeenschap in het kader van vrijheid. Dr. Menno Hurenkamp houdt een overweging over vrijheid in relatie tot het ideaal achter de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. De notie van de onschendbaarheid van ieder mens en de idee van menselijke waardigheid, het recht op ontplooiing van alle menselijke mogelijkheden. Dan gaat het bijvoorbeeld om kennis, gezondheid, levensvreugde en creativiteit.

Theo Nederpelt (piano) en zijn dochter (dans) verlenen hun medewerking en het geheel wordt omgeven door gedichten en beelden.

Vrijheid nodigt nu eenmaal uit tot verbeelding.

 

Zondag 5 mei 2019, 10.30 - 12.00 uur.

Toegang vrij, collecte bij de uitgang.

7 april 2019, 10.30 uur
Drs. Naud van der Ven

Wilt u de lezing nog eens nalezen: kijk dan op https://nevn.home.xs4all.nl/Wie is de Ander bij Levinas.html

 

De filosoof Emmanuel Levinas biedt allerlei gezichtspunten en denklijnen die aanknopen bij het Walkart jaarthema 2018-2019, Wie is de ander?

Naud van der Ven ziet de Ander niet als degene die mij verantwoordelijk stelt, maar uitsluitend als degene die mij raakt omdat hij mij laat zien waar en hoe ik hem kwets. Dat laatste raakt aan de zogenaamde denkschaamte, het gevoel dat je een grens hebt overschreden. Levinas meent dat we dankzij denkschaamte erachter kunnen komen wanneer we te ver zijn gegaan. We kunnen dan excuses maken en samen weer verder gaan.

 

Naud van der Ven studeerde geschiedenis en behaalde een kandidaats Semitische talen. Hij is werkzaam als adviseur bedrijfsprocessen. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift Schaamte en verandering; denken over organisatieverandering in het licht van de filosofie van Levinas.

 

Zondag 7 april 2019, 10.30 - 12.00 uur. Toegang gratis; collecte bij de uitgang.

Johan de Wit
Het kinderpardon

Op zondag 9 december begon Johan de Wit zijn religieuze bijeenkomst met het kinderpardon. Tijdens een vergadering van de Raad van Kerken op 5 december jl. werd een brief gepresenteerd die de Raad aan premier Rutte had verstuurd.

Duidelijk is dat onze overheid niet volgens de afgesproken regels handelt en niet erg humaan is. Leest u de tekst onder de overdenkingen van Johan de Wit, 9 december 2018.

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer artikelen gevonden waarvan we de rechtmatige eigenaar niet kennen. Deze keer een ring en een koplamp van een fiets.

Morgen (5 febr) maken we nog meer foto's van gevonden spullen. 

Bent u iets kwijt: houd dan deze pagina in de gaten.

 

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

 

 

 

 

 

26 april 2019, 20.00 uur
Recital Theo Nederpelt

Op vrijdagavond 26 april 2019 om 20.00 uur, geeft Theo Nederpelt weer zijn jaarlijkse recital in de Walkartkerk. 

Hij speelt dan stukken die hem na aan het hart liggen, zoals de Impromptu in f mineur van Schubert, de Waldsteinsonate van Beethoven en het Italiaans Concert van Bach. Verder zijn Mozart, Chopin en Debussy van de partij.

Tijdens de pauze is er een drankje en een versnapering.

 

Toegang vrij; bij de uitgang collecte. 

 

Wij wensen alle bezoekers een heerlijke avond.

 

zie ook: http://www.theonederpelt.com/agenda

 

14 maart 2019, 16.00 uur
In memoriam

26 mei 1945 - 10 maart 2019

Wat heeft ze veel mensen blij gemaakt met haar prachtige liederen. Altijd bereid om een passend lied ten gehore te brengen. En nu is ze zo snel van ons heengegaan!

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2 februari jl. belde Jan naar Johan om hem te vertellen dat het niet zo goed ging met Ingrid. De kankercellen hadden weer bezit van haar genomen. En Ingrid had niet meer de moed om opnieuw ten strijde te trekken.

Op zondagochtend 10 maart rond 7 uur in de ochtend is ze voorgoed ingeslapen, een, naar zijzelf geloofde, nog mooier leven tegemoet. Rust zacht Ingrid.

 

Wij nemen afscheid van Ingrid op donderdag 14 maart om 16.00 uur in de aula van Crematorium Domstede aan de Proostwetering 8 te Utrecht.

Wij hopen dat vele leden en vrienden van de Walkartgemeenschap aanwezig kunnen zijn. Daarmee steunen we ook Jan die nu verder moet zonder zijn Ingrid.

 

 

Mien van Rhijn
Afscheid op 2 maart, 10.30 u

Afgelopen weekend overleed, op bijna 102 jarige leeftijd, ons lid Mien van Rhijn.

Mien was vanaf jonge leeftijd lid van de NPB in haar geboorteplaats, en later in Zeist van de Walkartgemeenschap. In Zeist was zij 40 jaar onderwijzeres bij de Zeister Schoolvereniging. Menige Zeistenaar heeft tijdens die lange diensttijd, bij haar in de klas gezeten.

 

Zaterdag 2 maart om 10.30 uur was er een afscheidsdienst in onze kerk, onder leiding van Johan de Wit.
Mien werd diverse malen geïnterviewd. Een van de interviews treft u aan onder deze link.

 

Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het Walkartcentrum.

gepubliceerd
Privacyverklaring

Volgens de nieuwste wetgeving dient iedere rechtseenheid een privacyverklaring te hebben.

Daar is ook bij de Walkartgemeenschap aan gewerkt en het resultaat kunt u lezen via deze link.