Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

vr 22 september 2023, 10.30 uur
Filosofische kring
Ook de filosofische kring onder leiding van dr. Rob Nepveu gaat weer van start en wel op vrijdag 22 september.

Die bijeenkomst wordt besteed aan een samenvatting van oosterse vormen van denken die vorig jaar werden behandeld. Voor nieuwe deelnemers is het niet bezwaarijk dat ze de eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp niet hebben bijgewoond.
Dit jaar behandelt Rob het boek van Rüdiger Safranski: Tijd; hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden.

 

U kunt zich aanmelden voor deze kring via Froukje Wirtz, tel 030-6971771 of via e-mail f.d.wirtz@kpnmail.nl

De kosten bedragen € 60,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap, € 80,00 voor anderen. 

Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

 

Zie ook de betreffende pagina op deze website. 

 

 

Johan de Wit
Opening nieuwe seizoen
Op 10 september jl. opende onze voorganger mr.drs. Johan de Wit het seizoen 2023-2024.

In zijn preek lichtte hij het grensoverschrijdende gedrag van Jezus toe.

 

De tekst van zijn voordracht is te lezen op

https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/mrdrs-johan-de-wit/de-grensoverschrijdingen-van-jezus

 

De volgende preekbeurt van Johan de Wit is op 22 oktober 2023.

zo 1 oktober 10.30 u
Bronnen, Kirsten Benschop
Bronnen is een ontwapenende theatersolo waarin Kirsten haar verlangen naar ‘oer’ en hoe zich dat verhoudt tot het leven van nu, toetst aan inzichten van religieuzen, schrijvers en denkers uit verschillende tradities. De voorstelling ontvouwt zich als een zoektocht naar wat mens-zijn is en hoe te leven in het besef van de eigen eindigheid. Zie ook de betreffende websitepagina.

 

Kirsten Benschop brengt inspiratietheater op het snijvlak van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Voorstellingen over het leven zelf. Grote onderwerpen weet ze klein te maken en brengt ze voelbaar dichtbij. Met weinig middelen en met intens spel weet Kirsten een sfeer op te roepen die mensen raakt, inspireert en in beweging brengt.

 

De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten. Koffie en thee worden u in de pauze aangeboden door de Walkartgemeenschap.

De website is weer bijgewerkt
Seizoen 2023-2024
De website is weer bijgewerkt!

Onder het menu 'activiteiten' treft u ons nieuwe programma aan.
Walkartontmoetingen, cursussen, lezingen, films, gesprekskring en muziekmiddagen.

Wilt u het programmaboekje ontvangen, vraag dat dan aan via de contactpagina. Vermeld duidelijk uw naam, adres, postcode en woonplaats. In de derde en vierde week van augustus worden de programmaboekjes verstuurd. We vragen u wel een vergoeding voor de portikosten.

 

Graag tot ziens in de Walkartgemeenschap.

 

za 23 september 2023, 15.30 u
Bicolore
Sonja Gruys, zang en Laura Hölzenspies vormen samen het duo Bicolore.

Op zaterdag 23 september verzorgen zij een uur muziek van Robert Schumann, Richard Strauss, Felix Mendelssohn Bartholdy en Alban Berg.

 

De toegang is vrij; aan de uitgang wordt gecollecteerd zodat wij de musici een gepaste vergoeding kunnen geven. Zie ook de betreffende webpagina.

 

Na afloop is er een gezellig napraten in het Walkartcentrum onder het genot van een glaasje wijn of sap.

september 2023
Nieuwsbrief Vrijzinnigen Nederland
De landelijke nieuwsbrief van Vrijzinnigen Nederland 

september 2023

 

Een aantal onderwerpen:

Alle hens aan dek, Katrijne Bezemer

De kracht van de mythe, Johan de Wit

Vredesweek 2023

 

 

vr 8 september 14.00 uur
Gesprekskring
Op vrijdag 8 september start de gesprekskring o.l.v. Jeanine Keuchenius. 

Jeanine volgt Helma van Remmen op. Deze gesprekgroep komt maandelijks bijeen, met uitzondering van de maand december. Ze wil een plek bieden aan mensen die in een kleine en veilige kring de dialoog aangaan over existentiële onderwerpen.

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst van 8 september stuurt Jeanine alle deelnemers een tekst ter voorbereiding. De groep bepaalt verder wat de volgende onderwerpen worden.

 

Zie ook de webpagina over deze gesprekskring.

 

Opgeven bij

Jeanine Keuchenius, tel. 030 2319841 of mail naar jag.keuchenius@kpnplanet.nl

Kosten

Voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
€ 20,00, voor anderen € 30,00 voor het hele seizoen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

15 september 2023
In memoriam

Henriëtte werd in Twenthe in een warm nest geboren en had 1 zus en 4 broers.

Ze bracht haar jeugd door in Twenthe maar wilde later liever in het midden van het land wonen, vanwege de nabijheid van meer culturele mogelijkheden.

De Walkart was haar altijd heel dierbaar. Een dienst gemist was maar een halve zondag voor haar.

Ze was een echt natuurmens. Toen ze nog auto reed nam ze Meta Siesling geregeld mee op tochtjes. Ze wist heel veel namen van flora en fauna. Zeist-Bunnik was een geliefde route tot op het laatst.

Kamperen was haar lust en haar leven. Midden in de natuur niet eens ver van Zeist op een boerencamping bracht ze regelmatig een weekje door, ook later alleen toen haar man overleden was.  

Ze hield van kunst en de boekenkast van haar en haar man Jaap stond vol met literatuur en kunstboeken en in haar huis had je heel wat te bekijken aan mooie en ontroerende beelden en schilderijen.

Ze zette bij de wandelvereniging wandelparcoursen uit. Daar genoot ze erg van.

In Zeist werkte ze vroeger bij modezaak Martin Hogeveen en op het Provinciehuis op kantoor.

Helaas kwam Alzheimer om de hoek kijken en bracht ze nog een tijd in een verpleeghuis in Amersfoort door. Gelukkig kreeg ze daar tot op het laatst nog veel bezoek.

Er is een veelzijdig en aardig mens heengegaan. We gaan haar missen. 

wo 20 september 2023, 14.30 u
De tweede levensfase
Op 20 september gaat Rogier van der Wal het hebben over de 2e levensfase.

Een heel relevante lezing voor de Walkartgemeenschap, aangezien het overgrote deel van onze leden en vrienden al in die 2e levensfase zitten.

Rogier behandelt een aantal recente studies, waaronder het in dit voorjaar verschenen boek 'De beste helft' van Arjan Boers. Interessant is nog wanneer de schrijvers/onderzoekers die tweede levensfase laten beginnen; dat is - wellicht verrassend – (veel) eerder dan u waarschijnlijk denkt.
Zie ook de betreffende websitepagina.

 

Opgeven bij 

Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of via de contactpagina van de website

Kosten

Voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap € 7,00, voor anderen € 10,00.
U kunt met een QR-code betalen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

zo 3 september 2023, 10.30 uur
De grensovergang
Zondag 3 september is het Walkartpodium voor Jeanine Keuchenius, Gerard Rutteman en Wim Markus.

Onder het thema 'Grensovergang' brengen zij poëzie (deels eigen), beeldmateriaal en muziek (Wim Markus).

 

De toegang is gratis. Aan de uitgang wordt gecollecteerd.

 

Na afloop is er koffie en thee in het Walkartcentrum.

 

U bent van harte uitgenodigd.