Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

za 25 november 2023, 15.30 u
Fluit en piano
Om even de regen te vergeten kunt u zaterdagmiddag 25 november om 15.30 uur komen luisteren naar Wim Markus en Harry Schram. Dit duo op fluit en piano treedt vaker bij ons op en als u eerder bij zo'n optreden was, kent u de kwaliteit van deze musici. Topkwaliteit!

 

Het programma dat ze voor deze middag hebben samengesteld bestaat uit werken van Mozart, Rachmaninof en voor de fluit natuurlijk een Franse componist, Albert Roussel.

 

Na afloop van het concert schenken we zoals gebruikelijk een glaasje of een sapje. Zo kunnen we genoegelijk nog even napraten over het concert. 

 

U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij; aan de uitgang wordt gecollecteerd. Er is een QR-code aanwezig voor als uu geen contant geld meer heeft.
Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist. Aanvang 15.30 uur.

 

Zie ook de webpagina over dit optreden.

wo 22 november 2023, 14.30 u
Anton de Kom
Onder het kopje 'Migrantenliteratuur' gaat Rogier van der Wal het op 22 november om 14.30 uur hebben over Anton de Kom en zijn vlammende aanklacht 'Wij slaven van Suriname'. Rogier koos bewust voor dit boek omdat we dit jaar 150 jaar afschaffing van de slavernij herdenken. 

In 2013 verscheen een prachtige roman over Anton de Kom van de hand van Karin Amatmoekrim, 'De man van veel'.


Zie ook de betreffende websitepagina.

 

Opgeven bij 

Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of via de contactpagina van de website

Kosten

Voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap € 7,00, voor anderen € 10,00.
U kunt met een QR-code betalen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

5 november 2023, 10.30 uur
De rechterlijke macht
Tijdens de Walartontmoeting op zondag 5 november 2023 geeft ons lid Joop Drijkoningen een inkijkje in de rechterlijke macht. 
Weet u nog hoe het ook alweer zat met al die verschillende rechtbanken en de Hoge Raad? 

We horen regelmatig over de overbelasting van het apparaat en het tekort aan rechters. Kan dat op korte termijn opgelost worden? Zeker niet als de 'sue'-cultuur uit Amerika zich hier verder uitbreidt en daar begint het aardig op te lijken. De burger is mondiger geworden en schrikt er niet voor terug om een mede-burger aan te klagen. Op bedrijfsniveau wordt ook heel wat af geprocedeerd.

Maar heeft de rechterlijke macht ook te maken met grensoverschrijdingen? En in welk opzicht dan?

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lavinia Burke met haar Ierse harp.

 

Zondag 5 november om 10.30 uur bent u van harte welkom in de Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.

Er is een korte pauze. We schenken dan koffie en thee. Daarna is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De toegang is gratis; er wordt gecollecteerd aan de uitgang. QR-code beschikbaar voor mensen die geen contant geld meer bij zich dragen.

 

 

 

zo 8 oktober 2023, 10.30 uur
Alphons van Dijk
Zondag 8 oktober verzorgt Alphons van Dijk een ochtend met poëzie onder de titel 'Het zachte suizen van de wind'.   

 

De toegang is gratis. Aan de uitgang wordt gecollecteerd.

 

Na afloop is er koffie of thee in het Walkartcentrum.

 

U bent van harte uitgenodigd.

 

Inmiddels staat de tekst van deze ochtend op de website. Te bereiken via https://www.walkart.nl/archief/Lezingen/poezieoverdenking-8-oktober-2023,-alphons-van-dijk

 

 

september 2023
Nieuwsbrief Vrijzinnigen Nederland
De landelijke nieuwsbrief van Vrijzinnigen Nederland 

september 2023

 

Een aantal onderwerpen:

Alle hens aan dek, Katrijne Bezemer

De kracht van de mythe, Johan de Wit

Vredesweek 2023

 

 

6 december 2023, 14.30 uur
Docudrama familie Walkart
Een docudrama over de familie Walkart, gemaakt door Kees Linnenbank.

Velen van u zullen deze productie al gezien hebben. Figi was uitverkocht bij de première in oktober 2022 en ook de AZSV vertoonde deze film al eens. Maar er zijn toch nog altijd mensen die hem niet gezien hebben, of die op herhaling willen. Reden voor de Walkartgemeenschap om hem op het proramma te zetten.

 

Een uitgebreide beschrijving staat op de webpagina over dit docudrama.

 

U bent van harte uitgenodigd om op 6 december te komen kijken in het Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.

De toegang is vrij voor leden en vrienden; voor anderen € 3,50 inclusief koffie/thee.

 

Een leuke middag voor de donkere dagen voor kerstmis!

 

 

 

19 november 2023, 10.30 uur
Johan de Wit
Op 19 november herdenken we in de zondagochtendbijeenkomst, leden en vrienden van de Walkartgemeenschap die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn.

 

Het Walkartkoor verleent ook haar medewerking. Liederen die zij zullen zingen zijn:

Dans nos obscurité (samen met de aanwezigen), Wo wilst du hin, wheils Abend ist (J.P. Krieger), Aria sulla IV corda (J.S.Bach), Stille komm hernieder, bring mein Herz zur Ruh (Anne Tusche) en de canon Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.

 

Familieleden van de overledenen ontvingen een uitnodiging om deze bijeenkomst bij te wonen.

1 november 2023, 14.30 uur
Subtiele grensoverschrijdingen
Froukje Wirtz moest even wennen aan het jaarthema grensoverschrijdingen, maar na wat denk- en speurwerk kwam zij toch een flink aantal thema's tegen die in aanmerking komen in behandeld te worden in dit kader.

Froukje vond er zelfs zoveel dat er een keuze gemaakt moest worden!

Als u in het verleden al meer lezingen van haar hand heeft bijgewoond dan weet u dat we weer getrakteerd gaan worden op een interessante middag.

 

U bent van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen op 1 november 2023 om 14.30 uur in het Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist. Gratis parkeergelegenheid voor auto en fiets achter het gebouw.

Toegang voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap € 7,00; voor anderen € 10,00. Er is een QR-code aanwezig zodat u kunt betalen met uw telefoon.
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

 

 

vr 22 september 2023, 10.30 uur
Filosofische kring
Ook de filosofische kring onder leiding van dr. Rob Nepveu gaat weer van start en wel op vrijdag 22 september.

Die bijeenkomst wordt besteed aan een samenvatting van oosterse vormen van denken die vorig jaar werden behandeld. Voor nieuwe deelnemers is het niet bezwaarijk dat ze de eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp niet hebben bijgewoond.
Dit jaar behandelt Rob het boek van Rüdiger Safranski: Tijd; hoe tijd en mens elkaar beïnvloeden.

 

U kunt zich aanmelden voor deze kring via Froukje Wirtz, tel 030-6971771 of via e-mail f.d.wirtz@kpnmail.nl

De kosten bedragen € 60,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap, € 80,00 voor anderen. 

Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

 

Zie ook de betreffende pagina op deze website. 

 

 

24 december 19.30 uur
Kerstavond 2023
Alhoewel de coronaperiode alweer een tijdje achter ons ligt, denken we nog wel aan de twee jaren dat we geen kerstavondviering konden verzorgen. Ook al horen we van veel coronagevallen momenteel, er is nu geen reden voor paniek en we hebben dan ook weer een kerstavondviering gepland.

 

U kunt rekenen op een sfeervolle avond met veel zang; samenzang van ons bekende kerstliederen, zang door het Walkartkoor o.l.v. Madeleine Ingen Housz, een korte overdenking, gedichten en zoals gebruikelijk een verhaal voor de kinderen. De kerk is sfeervol versierd en dat verhoogt natuurlijk de kerstsfeer. 
Na afloop schenken we in het Walkartcentrum glühwein of een sapje met een hapje en kunnen we elkaar een fijn kerstfeest wensen.

 

Iedereen is welkom bij deze viering. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor het Leger des Heils en ter bestrijding van de onkosten.

 

Zondagavond 24 december 19.30 uur, Kerkweg 23, Zeist. De deur gaat om 19.00 uur open.

 

9 november, 20.00 uur
Erasmus en de walnootboom
Christiaan Caspers is geen vreemde voor ons in Zeist. We hingen al eens eerder aan zijn lippen. We zijn dan ook heel benieuwd naar zijn verhaal over Erasmus en de walnootboom. Erasmus schijnt dit gedicht geschreven te hebben voor de kinderen van zijn vriend Thomas More. Hoe serieus moeten we dit werk nemen en zijn er relaties met zijn 'Lof der Zotheid'?


Adres: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Aanmelden bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving.

€ 7,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 10,00 per avond voor niet-leden/vrienden. Contant te voldoen of met uw telefoon via een aanwezige QR-code.

Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

11 oktober 2023
In memoriam
In de nacht van 10 op 11 oktober sloot onze lieve Jan Rutteman, 104 jaar oud, voorgoed zijn ogen.


De afscheidsdienst vindt plaats op donderdag 19 oktober om 15.00 uur in de aula van Crematorium Bosrust,
Woudenbergseweg 46, Zeist. 

 

Vanochtend, zondag 15 oktober, opende Alphons van Dijk onze bijeenkomst met een in memoriam voor Jan Rutteman. U vindt de tekst via deze link.

Rond 2000 hoorde Jan de preken van Johan de Wit via Slotstad Radio. Ze spraken hem zeer aan en hij besloot eens in het echt te gaan luisteren. Daarna heeft hij nooit meer een zondag gemist totdat het lopen zo slecht ging dat hij echt niet meer kon.
Jan is tot op het laatst helder gebleven en dat is geweldig! Hij luisterde iedere zondagmiddag de preken van die ochtend af. Ineke Krediet stuurde hem via de mail de geluidsfile (MP3) en zo was hij steeds op de hoogte van wat er in de Walkartkerk die zondagochtend verteld werd. Wie heeft er iemand in zijn of haar omgeving van de leeftijd van Jan, die ook nog e-mail gebruikt en mp3-files downloadt op zijn IPad? Ik ken niet zo’n tweede! 
 
Jan heeft het leven tot aan het eind geleefd zoals hij dat wilde. Hij wilde nog zoveel mogelijk meemaken!
 
 
vr 6 oktober 14.00 uur
Gesprekskring
Op vrijdag 6 oktober is de 2e bijeenkomst van de gesprekskring o.l.v. Jeanine Keuchenius. 

Jeanine volgt Helma van Remmen op. Deze gesprekgroep komt maandelijks bijeen, met uitzondering van de maand december. Ze wil een plek bieden aan mensen die in een kleine en veilige kring de dialoog aangaan over existentiële onderwerpen.

 

Voorafgaand aan de bijeenkomst van 8 september stuurt Jeanine alle deelnemers een tekst ter voorbereiding. De groep bepaalt verder wat de volgende onderwerpen worden.

 

Zie ook de webpagina over deze gesprekskring.

 

Opgeven bij

Jeanine Keuchenius, tel. 030 2319841 of mail naar jag.keuchenius@kpnplanet.nl

Kosten

Voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
€ 20,00, voor anderen € 30,00 voor het hele seizoen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.