Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

3 en 17 februari 2020, 20.00 u
Liever klein dan groot?

Lokale geschiedenis is meer dan de geschiedenis van straat of steeg, van een bekend gebouw of een opvallend plaatselijk feit of van een bijzondere, plaatselijke persoon. Het is de geschiedenis van een plaatselijke samenleving in al zijn aspecten: liefde en dood, oorlog en vrede, samenwerken en tegenwerken, gezag en strijd, jaloezie en onbaatzuchtigheid, rijkdom en armoede. De grote wereld buiten de eigen dorps- of stadsgrenzen komt er binnen en raakt de lokale bevolking.Lokale geschiedenis moet wel uitgaan van de menselijke maat. Die komt heel mooi naar voren in studies als die van Een dorp in de polder als Graft – De Rijp (van de hand van prof. A. Th. Van Deursen). In twee avondsessies gaat Anne Doedens niet alleen in op Graft, maar ook op andere boeiende onderzoeken. Lees meer.

 

Voor leden en vrienden van de Walkartgmeenschap € 12,50; voor anderen € 20,00. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Aanmelding via de contactpagina; telefonisch bij Ineke Krediet 030-6923828 of aan de zaal.

4 maart 2020, 14.30 uur
Dr. Rogier van der Wal

We zijn blij te kunnen melden dat Rogier van der Wal dit jaar weer actief is bij de Walkartgemeenschap. En wel in zijn hoedanigheid als classicus.


Na ons op 9 oktober meegenomen te hebben in het boek 'Een Odyssee' van Daniel Mendelsohn, komt nu de Ilias aan bod. Op 4 maart om 14.30 uur kijken we met Rogier naar het boek 'Een zomer met Homeros' van de Franse schrijver, reiziger, avonturier en filosoof Sylvain Tesson. De ondertitel van het boekje is: een reis door de mythologie en het nu. Tesson heeft zich teruggetrokken op een Grieks eiland om Homerus' teksten diep op zich te laten inwerken. De mooie observaties die dat heeft opgeleverd bieden genoeg stof voor weer een genoegelijke middag met Rogier.

Zie voor meer informatie en opgave www.walkart.nl/activiteiten/Cursussen-en-lezingen/met-homerus-op-reis.

Sylvain Tesson: https://youtu.be/vhPK3mRkfg4

 

28 maart 2020, 15.30 u
Muziek op zaterdagmiddag

Alweer de laatste zaterdagmiddag met muziek van seizoen 2020-2021. We gaan de lente tegemoet!

Op 28 maart ontvangen we het koor Capella Cantica o.l.v. Margo van Biezen. Het koor bestaat uit zo'n 24 enthousiaste amateurzangers die naar kwaliteit streven en proberen hun niveau steeds te verhogen. De leden komen voornamelijk uit Driebergen, maar ook uit omliggende plaatsen.

 

Op dit moment beschikken wij nog niet over een programma. Zodra voorhanden zullen wij de gegevens toevoegen aan onze website.

 

Plaats: Walkartkerkje, Kerkweg 23, Zeist. Tijd: 15.30 - 16.30 uur.

De toegang is vrij; collecte aan de uitgang.

Na afloop bieden wij u een wijntje/sapje aan in het naastgelegen Walkartcentrum.

22 februari 2020, 15.30 uur
Duetten: favorieten uit Europa

Op zaterdagmiddag 22 februari a.s. ontvangen wij Lucie (sopraan) en Els (alt) Spreij. Deze zussen zijn niet nieuw in de Walkartgemeenschap. Lucie is verbonden aan de gemeenschap en samen met haar zus Els verzorgde ze al menig optreden.

Lucie en Els groeiden op in een muzikaal gezin waar veel en vaak werd gemuciseerd. De afgelopen jaren waren Lucie en Els verbonden aan diverse koren en Els werkte ook mee aan operaproducties. Sinds 2009 zingen ze duetten en worden daarbij gecoacht en begeleid door Gilbert den Broeder.

Zaterdag 22 februari zingen Els en Lucie werken van Mendelssohn, Rossini, Offenbach en Quilter, begleid aan de piano door Gilbert den Broeder.

 

De toegang is zoals gewoonlijk gratis. We collecteren aan de uitgang waar u uw waardering voor de musici in het mandje kwijt kan, zodat wij hen adequaat kunnen belonen!

Na afloop schenken we wijn en frisdrank in het Walkartcentrum, waarbij we kunnen napraten met de musici.

 

Zie ook de betreffende webpagina

 

 

 

9 maart 2020, 20.00 u
drs. W. van der Leest RMA

In samenwerking met het Klassiek Verbond verzorgt mevrouw drs. W. van der Leest, RMA, historica en oudheidkundige, de lezing: Livia, eerste keizerin van Rome. Een materiële biografie.

Schrijven was in de antieke tijd een tijdverdrijf voor de intellectuele, dus mannelijke, elite, met als publiek hun eigen intellectuele kring: politieke grootheden, militaire leiders. In ieder geval mannen die de Romeinse deugden met verve belichaamden. Vrouwen werden dus nooit een biografie waardig geacht. Toch staat in deze lezing een van de interessantste vrouwen uit de Romeinse tijd centraal: Livia Drusilla, de vrouw van keizer Augustus. Haar positie gaf haar de gelegenheid de heersende norm te doorbreken in een periode dat vrouwen nog geen plek kenden in de publieke ruimte. Livia is een breekpunt in de geschiedenis geworden.

 

De toegang bedraagt € 6,00 voor leden/vrienden van de Walkartgemeenschap, € 8,00 voor anderen. De leden van het Klassiek Verbond betalen via hun contributie. Voor scholieren zijn deze bijeenkomsten ook vrij toegankelijk. We schenken gratis koffie en thee.

Komt u ook?

 

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist. Parkeergelegenheid achter het gebouw en het parkeerterrein achter de Hogeweg, ingang Kerkweg.

 

 

1 maart 2020, 10.30 uur
Wij zijn ons

Bestuurssocioloog Mark van Ostaijen, gunt mediagenieke filosofen, neuropsychologen en psychiaters van harte hun plek aan paneltafels en in talkshows. Maar wij, mensen, zijn toch beduidend meer dan ons brein. En maatschappelijke fenomenen zijn toch niet alleen verklaarbaar vanuit het perspectief van het individu. Het mooie vakgebied van Van Ostaijen, de sociologie, blijft onderbenut als verklaringsmodel voor uiteenlopende maatschappelijke verschijnselen – van #MeToo tot uitvaarten waarbij het niet meer over het hiernamaals gaat, en van de bitcoingekte tot voetbal als nieuwe religie. Om de rijkdom van zijn vakgebied te laten zien en om enig tegenwicht te bieden aan de populaire egowetenschappen, schreef hij een boek: Wij zijn ons. ‘Het feit dat we een geïndividualiseerde samenleving zijn, betekent niet dat het individu de maat van alle dingen is.’

 

Van Ostaijen zal ingaan op wat het betekent om samen te kunnen leven, of een (geloofs)gemeenschap te vormen, in een tijd waarin dat steeds minder vanzelfsprekend lijkt.

 

Walkartkerkje, Kerkweg 23, Zeist. Zondag 2 februari 2020, 10.30 -12.00 uur. Toegang gratis; collecte aan de uitgang.

18 maart 2020, 15.30 u en 20.00 u
Kerkscheuringen

Volgens een oud gezegde is één Nederlander een Calvinist, zijn twee Nederlanders bij elkaar een kerk en drie Nederlanders een kerkscheuring.
Ons land kent ruim 1200 protestantse denominaties en het is dus niet verwonderlijk dat wij als Nederlanders, bekend staan om onze kerkelijke conflicten.

 

Johan de Wit beperkt zich in zijn lezing tot de conflicten die ontstonden na 1815 toen Nederland een koninkrijk was geworden onder Willem I. Hij schets u in 1,5 uur het kleurrijke verleden van een bonte verzameling van religieuze conflicten.

 

Woensdag 18 maart 2020, 15.30 - 17.00 uur en van 20.00 - 21.30 uur

Toegang voor leden en vrienden € 5,00; voor anderen € 8,00. De Walkartgemeenschap biedt u koffie of thee aan.