Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Het verleden ligt vóór u
Walkartontmoeting

Op zondag 2 mei wordt de Walkartontmoeting verzorgd door het kunstenaarsechtpaar Gerard Rutteman (alias Drager Meurtant) en Jeanine Keuchenius, in samenwerking met Wim Markus, fluitist.
De titel van deze spirituele bijeenkomst is “Het verleden ligt vóór U”.

Teksten die aan dit thema beantwoorden, in dichtvorm, van schrijvers als Cees Nooteboom, Hanny Michaelis, Hans Andreus, Judith Herzberg, en nog anderen worden voorgedragen, vergezeld van passende beelden.

Wim Markus zal de teksten luisterrijk een extra dimensie geven.

 

Onderdelen die vrij van (Buma)rechten zijn komen later als video beschikbaar op de website.

Kerkscheuringen
Mr.drs. Johan de Wit

We keken allemaal uit naar de Walkartontmoeting met prof. Cees den Heyer. Helaas moeten wij u melden dat Cees den Heyer op 31 maart jl. is overleden aan de gevolgen van zijn verwondingen, opgelopen tijdens een auto-ongeluk. Hij was 78 jaar. 

 

Onze voorganger mr. drs Johan de Wit was een leerling van Cees den Heyer tijdens zijn opleiding tot predikant. Later werden zij goede vrienden. Johan heeft op 11 april Cees den Heyer herdacht en zijn herinneringen aan hem met ons gedeeld. U kunt dit bekijken en beluisteren via https://youtu.be/RDxWRTBvdXg

 

Vervolgens nam Johan ons mee in de geschiedenis van de kerkscheuringen. Er stond een cursus met die naam gepland voor 7 april, en al eerder vorig jaar, maar wegens corona werd deze nu al tweemaal afgeblazen. Via de link https://vimeo.com/538849699/6ccc2d5686

kunt u het verhaal alsnog beluisteren. 

 

Johan de Wit beperkt zich in zijn lezing tot de conflicten die ontstonden na 1815 toen Nederland een koninkrijk was geworden onder Willem I. Hij schets u het kleurrijke verleden van een bonte verzameling van religieuze conflicten.

 

De ochtend wordt muzikaal omlijst door Lavinia Burke op harp.

 

deur op een kiertje
Voorzichtige aanvang

Voorzichtig gaan we weer een beetje open. In de maand april zijn er zondagse bijeenkomsten op 4, 11, 18 en 25 april met maximaal 30 mensen en alle regels die in 2020 al van kracht waren.

Alle cursussen en lezingen vervallen en worden voor zover mogelijk doorgeschoven naar het nieuwe seizoen.

 

 

Zie ook de regels die gelden voor het aanmelden en bijwonen van een bijeenkomst elders op deze pagina.

 

 

 

bijeenkomsten en cursussen
aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen mogen wij maar met maxiaal 30 personen bij elkaar komen in de Walkartkerk. Reden waarom u zich moet opgeven voor de zondagse bijeenkomsten. Dat kan bij Jeanine Keuchenius. Zij is te bereiken op de telefoonnummers 030-2319841 en 06-50495948. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de contactpagina van deze website om u op te geven. 

 

De volgende regels gelden bij bezoek aan de Walkartkerk:

  • kom niet als u zich niet helemaal fit voelt, hoest, niest, keelpijn heeft of kortademig bent.
  • desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • wacht totdat u een plaats wordt aangewezen, maar houd bij de ingang ook afstand van elkaar.
  • u mag geen stoelkussentjes verplaatsen. De kussentjes zijn zo geplaatst dat er 1,5 meter afstand is tussen de diverse bezoekers. Echtparen of mensen uit één gezin kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten.
  • het dragen van mondkapjes wordt aangeraden, zeker wanneer u in gesprek raakt met andere bezoekers. Eenmaal op uw plaats mag het weer af.
  • tijdens zondagse bijeenkomsten kunnen we gewoon gaan staan aan het begin en eind van een bijeenkomst. I.p.v. dat wij zingen, zegt de voorganger lied 0 en speelt de pianist/organist dat lied daarna, zonder dat wij meezingen.
Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.26 april 2021
Onderscheiden

Jan Boerwinkel was dit jaar een van de lintjes-ontvangers. Je ziet hem hier met zijn onderscheiding opgespeld.

Vandaag, 28 april, is Jan jarig en feliciteren we hem met zijn 76ste verjaardag. 'Still going strong' Jan!

Felicitaties met beide gebeurtenissen van alle Walkarters!

 

Op zondag 2 mei gaat Jan na 25 jaar, afscheid nemen als organist van Vleuten. Deze dienst kan worden gevolgd via www.kerkdienstgemist.nl. Jan is volop betrokken in de voorbereiding van deze bijzondere dienst waarin dank en waardering wordt uitgesproken voor zijn dienstwerk.

 

De uitreiking van de onderscheiding was live te zien via https://youtu.be/NZ5d1p-nRAU

De kerkdienst op 2 mei kunt u volgen via

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1893-Torenpleinkerk 

maart en april 2021
Preken Rob Nepveu

De samenvattingen van de preken van Dr. Rob Nepveu van 14 maart en 18 april jl. vindt u nu op de website. Raadpleeg https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/dr-rob-nepveu/wat-is-waarheid

 

 

mr.drs. Johan de Wit
Pasen 2021

Op 4 april is het Pasen. De tweede keer dat we niet met z'n allen in de kerk mogen samenkomen om naar Johan de Wit te luisteren. 
Er mogen maximaal 30 mensen in de kerk zijn. Wilt u één van die 30 zijn dan kunt u zich aanmelden bij Jeanine Keuchenius 030-2319841 of 06-50495948. De regels die gelden staan elders op deze homepage vermeld.

 

Via de link https://youtu.be/U0dtnTTy8Ks kan de bijeenkomst thuis via het scherm bijgewoond worden. De kerk is nogal leeg en geeft een galm. Heeft u oortjes aan uw telefoon of tablet, gebruik die dan. Dat beinvloed het geluid positief.

Vanaf uw computer met aparte boxjes is natuurlijk ook een goede optie.

 

De weersvoorspellingen gaan de goede kant op. Laat het een lenteachtig Pasen worden!

bewerkte live stream
Mr.drs. Johan de Wit

We hebben het nog steeds niet helemaal voor elkaar, het live streamen. Het geluid blijft een moeilijk ding. Maar er is weer een stap gemaakt. Het beeld is goed en het gesproken woord is goed. Nu de muziek nog goed krijgen!

Het blijft een uitdaging. Laten we hopen dat een en ander voor elkaar komt voordat corona voorbij is.

 

Op 21 februari jl. verzorgde Johan de Wit een preek, zongen Jeanine en Alphons, speelde Jan Boerwinkel orgel en piano en besloot Ger de bijeenkomst met pianospel.

De livestream is aangepast. Ik heb de slechte stukken eruit geknipt en van het pianospel van Ger een fimpje met dezelfde muziek maar op een andere vleugel en op een andere lokatie, erin geplakt.

 

Veel mensen zullen blij zijn weer een preek van Johan de Wit te kunnen beluisteren. U vindt hem onder de volgende link
https://vimeo.com/user13073211/review/516407112/9dfd4b8ee0

 

Geen ware democratie zonder religie

We zijn in Nederland zo gewend te leven in een democratie dat we ons nauwelijks een andere staatsvorm kunnen voorstellen.

Van de leiders in een democratie wordt gezag, kundigheid en een hoog moreel gehalte gevraagd. Het eigen belang dient ondergeschikt te zijn aan een groter belang, nl. het algemeen belang van het volk. In een democratische samenleving dienen ieders belangen en wensen zo goed mogelijk tot hun recht te komen en burgers moeten sociaal gezien zoveel mogelijk gelijk zijn aan elkaar.

Waar staan wij nu religie steeds minder een onderdeel van ons bestaan is.

Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.

Prof. André Droogers
25 april 2021

Zondag 25 april 2021 begroeten we prof. André Droogers in de Walkartgemeenschap. Professor Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

 

Wilt u alvast kennis maken met zijn ideeën? Zijn meest recente boeken zijn 'Speltherapie voor verward Nederland' en 'Kieswijzer levensbeschouwing'. Artikelen van zijn hand vindt u via

https://www.nieuwwij.nl/personen/andre-droogers/

 

Deze samenkomst werd live gestreamd , maar is nu als video te bekijken op YouTube via link  https://youtu.be/vZ_V14X7_LU

 

Rogier van der Wal bespeelt de vleugel en misschien ook het orgel.

Afgelasting en verplaatsing
Klassiek Verbond

Vanwege de maatregelen rond het coronavirus konden en kunnen enkele lezingen van het Klassiek Verbond niet doorgaan, of niet op de geplande datum doorgaan.

Voorlopig hebben we een nieuw schema samengesteld dat er als volgt uitziet:

 

11 januari 2021 - verplaatst naar 10 mei 2021

8 februari 2021 - verplaatst naar volgend seizoen

 

8 maart 2021 - voorlopig afgelast zolang de avondklok geldt

 

12 april 2021 - de lezing van 9 november 2020

 

Helaas is het nog niet mogelijk om de (verplaatste) bijeenkomsten van het Klassiek Verbond door te laten gaan. We wachten nu op het nieuwe seizoen.

 

 

in coronatijd
leden aan het woord

De coronapandemie duurt nu toch wel erg lang. Velen van onze oudste leden en vrieden zijn nu al meer dan een jaar niet in de Walkartkerk geweest.

Hoe gaat het met hen? Zijn ze nog gezond? Vermaken ze zich nog thuis?

 

Gerard Rutteman en Jeanine Keuchenius gingen op bezoek bij Jan en Riet Rutteman en lieten hen aan het woord. Jan hoopt begin april 102 jaar te worden.

 

Jan Rutteman: https://youtu.be/FwXKUy-_4fU

 

Riet Rutteman: https://youtu.be/1HH9ldEifcY

 

 

Bart en Jannie voelen zich bevoorrecht boven vele andere ouderen. Ze wonen nog zelfstandig, ze lezen veel en de vogels in hun tuin zorgen voor dagelijks vermaak.

 

Hun verhaal voor de camera: https://youtu.be/zwJYOJoeDq0

 

Heeft u als lid of vriend van de Walkartgemeenschap ook iets te vertellen aan de overige leden en vrienden? Meld het ons via de contactpagina. Mogelijk komen we uw verhaal dan met de camera opnemen.

 

Hans Korteweg
De verwondering

Velen van ons kijken regelmatig naar het programma 'De verwondering' van KRO/NCRV met Annemiek Schrijver.

Op 14 februari jl., Valentijnsdag, interviewde Annemiek Schrijver Hans Korteweg. Zo'n tien jaar geleden werd er Alzheimer vastgesteld bij zijn geliefde vrouw Hanneke. Zelf heeft ze er niet zo'n last van. Ze zegt 'het feit dat ik heb wat ik heb, blijkt daaruit dat ik niet meer weet hoe het heet wat ik heb'.

Korteweg beweegt zich tussen twee rollen. Hij is haar begeleider maar ook haar verzorger. Hij laat haar zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen als begeleider. Maar in de rol van verzorger moet hij haar veilig de trap af helpen bijvoorbeeld.

 

Er kon op Valentijnsdag geen mooier interview getoond worden dan dit interview.

Wilt u het hele interview zien en beluisteren klik dan op de volgende link.

https://www.npostart.nl/KN_1725067

 

 

 

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.