Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Afscheid Jan Boerwinkel
Jan Boerwinkel
Zondag 16 juni 2024 namen we met een lach en een traan afscheid van onze vaste organist Jan Boerwinkel.

Jarenlang begeleidde hij ons zingen op zondagochtend in de Walkartkerk. Hij liet ons genieten van zijn virtuoze spel tijdens en na de bijeenkomsten. En toen zijn vrouw Ingrid nog leefde, begeleidde hij haar op orgel of piano bij haar zang. 

Jan deed nog eens extra zijn best en trok alle registers open!

Tijdens de koffie sprak Jouke Krediet Jan toe in de vorm van een gedicht en stoelend op het feit dat Jan als jonge jongen geïnspireerd raakte door de organist Piet van Egmond, van wie hij later ook les kreeg.

Johan de Wit overhandigde Jan een fotoboekje met opnamen uit de afgelopen jaren, zodat Jan nog eens terug kan bladeren in de tijd. Zo kan hij de Walkartgemeenschap niet vergeten en wij zullen Jan nooit vergeten!

 

Zie https://vimeo.com/961409984/76ad48dd5e?share=copy

 

De website wordt bijgewerkt
Seizoen 2024-2025
De programmacommissie heeft het volgende seizoen, 2024-2025, weer rond.

Momenteel werken we aan de samenstelling van het programmaboekje 2024-2025.
Ook de website wordt bijgewerkt. Nog even geduld en u kunt zich weer gaan verheugen op wat het nieuwe seizoen gaat brengen.

 

21 april 2024
Johan de Wit
Op 21 april las Johan zijn gedicht over 'Je eigen vrijheid'

Op verzoek van aanwezigen hierbij de tekst.

 

Je eigen vrijheid

De vrijheid die wij zoeken

is niet altijd voorhanden

Er zijn veel regels en voorschriften

waaraan je je te houden hebt

 

Maar je hebt in je hart en je geest

je eigen vrijheid

 

Gebruik die vrijheid

om kalm te blijven temidden van al het gedruis

 

Denk aan de vrijheid die je hebt

om jezelf geen geweld aan te doen

 

Streef je vrijheid na

om op vriendelijke wijze met je medemensen om te gaan

 

Wees blij met je vrijheid

om onwaarheid en bedrog te doorzien

 

Gebruik de vrijheid die je hebt

om je dromen niet los te laten

 

Koester de vrijheid in je zelf

om tegenslag te kunnen overwinnen

 

Wees blij met de vrijheid

om liefde te kunnen geven en ontvangen

 

Maak je vrijheid tot een richtsnoer

in alles wat je doet of laat

 

Waak over je vrijheid

als je kostbaarste bezit

 

Laat je vrijheid bloeien

ook waar de wereld dor en droog lijkt

 

Beleef je vrijheid zonder angst en zorgen

en verdwaal niet in vruchteloos gepieker

 

Je hebt de vrijheid om eerlijk te zijn

tegenover jezelf en anderen

Houd die vrijheid voor ogen

iedere dag die je leeft

 

7 april 2024, 10.30 uur
Moreel leiderschap
Moreel leiderschap als respecteren én overschrijden van grenzen

De roep om moreel leiderschap van maatschappelijke organisaties klinkt steeds luider.

Zelfverrijking, investeringen in prestigieus vastgoed of in exotische financiële producten zijn mede de aanleiding daartoe. Anderzijds zijn er grote samenlevingsvraagstukken waarop noch overheid, noch marktwerking antwoorden hebben. Het Rijk doet een moreel appèl op de bestuurders om zich te houden aan de morele en wettelijke grenzen van de samenleving en samen met burgers antwoorden te zoeken op de vraagstukken die mogelijk niet binnen die grenzen te vinden zijn.

Sophia Viet is met twintig bestuurders het gesprek over moreel leiderschap aangegaan. Wij zijn heel benieuwd naar haar bevindingen.

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Henk Jagtenberg, gitaar.

 

Zondag 7 april 2024 om 10.30 uur bent u van harte welkom in de Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.

Er is een korte pauze. We schenken dan koffie en thee. Daarna is er nog gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De toegang is gratis; er wordt gecollecteerd aan de uitgang. QR-code beschikbaar voor mensen die geen contant geld meer gebruiken.

 

 

 

wo 20 maart 2024, 14.30 u
Marjo de Jeu vertelt over deze reis
Op woensdag 20 maart vanaf 14.30 uur vertoont Marjo de Jeu een film en vertelt zij aan de hand van foto's het verhaal van een reis met de Volvo-club over de Panamericana, een reis door zes landen van Zuid-Amerika, waaraan zij en haar man meededen.

 

Klassieke Volvo's legden in 40 dagen tijd 16.000 kilometer af. 

Van Buenos Aires, waar de groep startte, richting zuiden, over de uitgestrekte pampa's van Patagonië om uiteindelijk te eindigen in Cartagena, Colombia, waar de auto's werden achtergelaten voor vervoer terug naar Antwerpen.  Voor uitgebreide informatie over deze reis zie https://www.walkart.nl/activiteiten/Bijzondere-bijeenkomsten/de-panamericana

 

Reis mee met Marjo en haar man Bob en beleef veilig op uw stoel dit avontuur.

 

Voor € 7,00 inclusief koffie/thee kunt u meegenieten van de reis! Voor niet leden/vrienden bedraagt
de prijs € 10,00.
 
Aanmelden kan bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van de website www.walkart.nl/contact
 
11 maart 2024
Lidy Verloop
Op maandag 11 maart jl. is Lidy Verloop - Barones van Utenhove overleden.

 

Ondanks het feit dat ze al jaren niet meer naar de Walkartgemeenschap kon komen, bleef zij zeer betrokken bij het wel en wee van onze gemeenschap. De eerste keer dat ze ons bezocht was samen met haar vriendin Loes Wilschut. Daarna is zij een trouw lid geworden ook toen ze nog maar moeilijk kon lopen. Met een beetje hulp kwam ze haar auto uit en naar de kerkzaal. Erna van Swinderen speelde wekelijks bridge met Lidy.

 

Lidy Verloop was architecte en woonde het grootste deel van haar leven in Bosch en Duin. Toen zij niet meer zelfstandig kon blijven wonen, verhuisde ze naar Baarn. Leden en vrienden van de Walkartgemeenschap hebben haar daar nog regelmatig bezocht.

 

Vanmiddag (vrijdag 14) heeft de familie in kleine kring afscheid genomen van Lidy.

De Walkartgemeenschap was vertegenwoordigd met een bloemengroet.

 

zo 4 februari 2024, 10.30 u
Walkartontmoeting
Helaas hebben we deze Walkartontmoeting moeten annuleren wegens ziekte van de spreekster.

 

 

Misschien had u een Walkartontmoeting als deze niet verwacht. Maar grensoverschrijding kan op vele manieren. Het grensoverschrijdende koken van Katinka Lansink Dodero kwam op ons pad en dat leek een leuk onderwerp om op te nemen in de reeks Walkartontmoetingen.
Katinka heeft een Peruaanse moeder en een Nederlandse vader. Haar moeder heeft haar alle Peruaanse culinaire gebruiken en gerechten leren maken, ook al woonden ze in Nederland. Vijf jaar geleden is zij haar bedrijf Cevichecevische gestart om die Peruaanse keuken bekend te maken bij het Nederlandse publiek.

 

Over wat Katinka ons te vertellen heeft leest u meer op de betreffende websitepagina https://www.walkart.nl/activiteiten/walkartontmoetingen-2023-2024 


Google eens op het internet naar Katinka Lansink Dodero en u vindt een schat aan informatie, o.a. over haar kookboeken op https://cevicheceviche.nl/

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Ruben Bontenbal, piano (een aanstormend Zeister talent!)

 

De toegang is vrij. Koffie en thee worden u in de pauze aangeboden door de Walkartgemeenschap.
Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de kosten. Er is een QR-code aanwezig voor als u geen contant geld meer gebruikt.

Bart Ouwerkerk
In memoriam
In de avond van 13 juni mocht Bart Ouwerkerk zijn ogen voor het laatst sluiten, bijna 94 jaar oud. Met de beperkingen die zijn ziekte hem brachten, verlangde Bart deze laatste week naar zijn definitieve slaap. Dankbaar voor de vele gelukkige jaren met Jannie, de kinderen en kleinkinderen, heeft hij nog helder, in liefde, afscheid van zijn familie kunnen nemen. De eeuwige rust komt hem toe.


Bart verzorgde jarenlang een literatuurcursus voor de leden en vrienden van de Walkartgemeenschap en voor ieder die geïnteresseerd was. Hij was ongekend belezen en wist altijd leuke bruggetjes te slaan tussen bepaalde boeken. Er ontbrak ook nooit een reader voor de deelnemers die onmogelijk al de boeken gelezen konden hebben die Bart aandroeg. Zijn cursussen trokken ook veel mensen van buiten onze vereniging die op die manier kennis maakten met de Walkartgemeenschap. Menigeen werd na een tijdje lid, vriend of donateur.

Tot ruim een jaar geleden nam Bart ook nog graag deel aan de middagactiviteiten, tot ook dat te veel werd. 

 

Vrijdagmiddag 21 juni om 13.30 uur nemen we afscheid van Bart in de Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.

Na afloop is er gelegenheid om Jannie en familie te condoleren in het Walkartcentrum. Daarna brengt de familie Bart naar het crematorium.

U bent van harte uitgenodigd om dit afscheid mee te maken. Wil je bloemen meenemen, denk dan aan een zelfgeplukt (veld)boeketje of een enkele bloem. We zetten vazen neer waar die in kunnen.

 

 

15 mei 2024
Uitstapje
Ieder jaar verzorgt de sociale commissie van de Walkartgemeenschap een uitje voor haar leden en vrienden. Na enig uitstel vanwege het zinken van de pont tijdens een zware storm, hebben we dan toch een datum kunnen vastleggen voor een vaart over de Kromme Rijn met de nieuwe pont. 

Leden en vrienden kunnen zich aanmelden bij Ineke Krediet (030-6923828) of bij Jeanne Soetens (06- 444321 90‬). Na aanmelding ontvangt u informatie over de organisatie van de dag.

De kosten bedragen € 10,00. Na aanmelding kunt u dat bedrag overmaken op rekening NL94INGB0000510100 t.n.v. Sociale Commissie met vermelding van 'voorjaarsvaart' en de naam van de deelnemer(s).
Laat de organisatie ook weten of er iemand met u kan meerijden naar Bunnik, naar de pont.

 

 

vr 12 april 14.00 uur
Gesprekskring
Op vrijdag 12 april is de laatste bijeenkomst van de gesprekskring o.l.v. Jeanine Keuchenius van dit seizoen.

Deze gesprekgroep komt maandelijks bijeen, met uitzondering van de maand december. Ze wil een plek bieden aan mensen die in een kleine en veilige kring de dialoog aangaan over existentiële onderwerpen.

 

Voorafgaand aan een bijeenkomst stuurt Jeanine alle deelnemers een tekst ter voorbereiding. De groep bepaalt verder wat de volgende onderwerpen worden.

 

Zie ook de webpagina over deze gesprekskring.

 

Opgeven bij

Jeanine Keuchenius, tel. 030 2319841 of mail naar jag.keuchenius@kpnplanet.nl

Kosten

Voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap
€ 20,00, voor anderen € 30,00 voor het hele seizoen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

wo 27 maart 2024, 14.30 uur
Van godsdienst naar religie
Met de komst van de Renaissance trad er in Europa een langzame verschuiving plaats van een op de 'bovenwereld' gerichte aandacht naar het 'binnenwereldse'. Er kwam meer aandacht voor de zelfstandigheid en de waardigheid van de mens. Kennis over de godsdiensten van andere beschavingen dan de Europese begonnen bekend te worden. Missionarissen en zendelingen beseften dat ze beter konden aanknopen bij de inheemse visies en gewoonten in plaats van die te veroordelen als heidens, afgoderij en barbaars.

Zo ontstond langzamerhand een studie Godsdienstwetenschap die tegenwoordig Religiestudies heet.
Termen als levensbeschouwing en zingeving komen steeds meer in zwang.

 

Alphons van Dijk verzorgt twee middagen over religie, religiositeit en levensbeschouwing, te weten op 28 februari en 27 maart, van 14.30 - 16.00 uur in het Walkartcentrum aan de Kerkweg 19 te Zeist.

Toegang voor leden en vrienden € 7,00 per middag; voor derden € 10,00 per middag. Er zijn QR-codes aanwezig voor als u geen contant geld meer gebruikt.

De Walkartgemeenschap zorgt voor koffie en thee.

 

U kunt zich opgeven bij Ineke Krediet, tel 030-6923828 of via de contactpagina van de website.

 

Uitgebreidere informatie vindt u via https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/van-godsdienst-gt-levensbeschouwing

 

 

 

za 16 maart, 10.30 uur
ALV
Op zaterdag 16 maart 2024 om 10.30 uur houden we onze Algemene ledenvergadering in het Walkartcentrum. Alle leden en vrienden zijn daarbij van harte welkom. 

De vergaderstukken zijn al in uw bezit.

 

De jaarrekening 2023-2024 wordt gepresenteerd en moet door de vergadering worden goedgekeurd.

Alleen leden hebben stemrecht.

 

Na het officiële gedeelte van de vergadering is er nog een luchtige afsluiting.

 

 

 

zo 3 maart 2024, 10.30 uur
Walkartontmoeting
De betekenis van grenzen

We gaan op weg, ja, maar overal botsen we op grenzen. Grenzen die anderen stellen, fysiek, met douanecontrole, hoge hekken of soms zelfs met landmijnen. Of we botsen op limieten in normen en moraal.
En vroeger of later stuiten we op grenzen die ons lijf of onze geest tegenkomt.

In deze bijeenkomst zal aan de orde komen of er 'achter elke boom gevaar schuilt' tegenover 'deze storm zal ook wel overwaaien', of dat er andere keuzes overwogen kunnen worden.

 

Gerard Rutteman stelt de betekenis van grenzen in een breed perspectief.

 

Gerard Rutteman (Zeist, 1951) studeerde diergeneeskunde en werkte als klinisch-biomedisch onderzoeker (Utrecht / Wageningen) van 1979 - 2017. Daarnaast dichtte hij al van jongs af aan en werd hij in 2012 beeldend kunstenaar (alias Drager Meurtant).

 

Toegang gratis; collecte aan de uitgang (QR-code aanwezig)

 

 

wo 24 januari 2024, 14.30 uur
Actuele grensoverschrijdingen

Op woensdagmiddag 24 januari belicht Liek Mulder actuele grensoverschrijdingen.
Waarom worden in nationaal of internationaal verband grenzen overschreden? Hoe is dit conflict of deze gespannen situatie ontstaan? Waar zijn openingen te vinden die leiden tot oplossingen? Uiteraard wordt aandacht besteed aan de actuele conflicten in Oekraïne en in Israël en de Gazastrook. Waarom zijn ze zo gevaarlijk voor de orde en de vrede in de wereld en zo moeilijk echt op te lossen?


Liek Mulder werkte bijna veertig jaar als docent geschiedenis en maatschappijleer aan diverse middelbare scholen. Sinds begin jaren tachtig schreef hij een groot aantal publicaties voor het geschiedenisonderwijs en het grote publiek. In 2014 begon hij samen met Anne Doedens de reeks Oorlogsdossiers, boeken over oorlogen, uitgegeven door de WalburgPers in Zutphen. Inmiddels verschenen tien delen.


U bent allen van harte welkom! Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19 in Zeist. Tijd: woensdag 24 januari 14.30 – 16.00 uur. Kosten: €10,00  (voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap €7,00). U kunt zich opgeven bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of via de contactpagina van de website www.walkart.nl.  

Geerling Klaassen
In memoriam

Op 12 juni jl. overleed Geerling Klaassen. Hij was 86 jaar.
Nadat er een tumor in zijn hoofd was ontdekt werd Geerling opgenomen in het Diakonessenhuis in Utrecht. Toen duidelijk werd dat er geen genezing meer mogelijk was, is hij overgebracht naar het hospice van de Wijngaard in Bosch en Duin. Daar konden Tonnie, zijn dochter en zijn kleinkinderen bij hem zijn wanneer ze maar wilden.

 

Geerling was vrijwilliger op de pont van het Utrechts Landschap en zou onze pontbaas zijn geweest tijdens het voorjaarsuitje van dit seizoen. Helaas mocht dat niet meer zo zijn.

 

Het afscheid van Geerling heeft in besloten kring plaats gevonden. Wij wensen Tonnie en haar familie veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun geliefde man, vader, opa, broer, zwager en buurman. 

 

zo 5 mei, 10.30 uur
Leden Walkartgemeenschap
Op 5 mei vertellen enkele oudere leden van de Walkartgemeenschap hun verhalen over de dagen die leiden naar de bevrijding en bevrijdingsdag.

Met name Annemieke van Dijk heeft een bombardement meegemaakt waarbij een ouder broertje om het leven kwam. Verhalen over evacueren, het gezeul met koffers en andere bepakking, maar ook de warmte die ondervonden werd bij de gezinnen waar men werd ondergebracht.

Bevrijdingsdag maakte de meeste mensen blij, maar er was ook nog veel onzekerheid over mannen en zonen die nog niet waren teruggekeerd vanuit Duitsland, waar ze te werk waren gesteld.

 

De toegang is vrij, bij de uitgang wordt gecollecteerd.

 

 

 

 

wo 10 april 2024, 14.30 u
Heilzame grensoverschrijding
Op 10 april gaat Rogier van der Wal verder met 'Migrantenliteratuur'. In november jl. was Anton de Kom en zijn vlammende aanklacht 'Wij slaven van Suriname' zijn onderwerp; nu levert hij ons een beknopt overzicht van wat de Nederlandse literatuur te bieden heeft aan 'heilzame grensoverschrijding'. De meeste tijd gaat hij besteden aan drie auteurs, te weten : Kader Abdolah (Iran), Abdelkader Benali (Marokko) en Murat Isik (Turkije). Het belooft weer een interessante middag te worden.

 


Zie ook de betreffende websitepagina.

 

Opgeven bij 

Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of via de contactpagina van de website

Kosten

Voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap € 7,00, voor anderen € 10,00.
U kunt met een QR-code betalen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

za 23 maart, 15.30 u
Passieconcert
Heel toepasselijk brengt Quartz deze keer een Passieconcert ten gehore. Het kwartet neemt u mee op een poëtische reis langs prachtige pareltjes uit de passiemuziek van Renaissance tot onze eigen tijd. De gezangen worden afgewisseld met gedichten waarin wordt gereflecteerd op thema’s die in de muziek aan de orde komen.

Zie ook:
https://www.walkart.nl/activiteiten/Muziek/vocaal-kwartet-quartz

 

In december 2022 kon u kennis maken met dit kwartet toen zij voor ons een muzikale kerstmeditatie verzorgden. Menigeen was zeer onder de indruk van de hoge kwaliteit die dit a capella zingende kwartet levert en vroegen de leden van de programmacommissie of we deze mensen vaker wilden vragen bij ons op te treden. We zijn dan ook blij en vereerd dat wij u dat wederom kunnen bieden.

 

Na afloop van het concert schenken we zoals gebruikelijk een glaasje of een sapje. Zo kunnen we genoegelijk nog even napraten over het concert. 

 

U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij; aan de uitgang wordt gecollecteerd. Er is een QR-code aanwezig voor als u geen contant geld meer gebruikt.
Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist. Aanvang 15.30 uur.

 

do 14 maart 2024, 20.00 uur
Paleis op de Dam
In de programmaboekjes staat aangekondigd dat Vincent Hunink, latinist en universitair docent Radbout Universiteit Nijmegen op donderdag 14 maart zijn verhaal zou komen doen over Augustines' Confessiones. Helaas heeft de heer Hunink zich ziek moeten melden.


Maar Jeannette Kruys-van Loen, secretaris van afdeling Zeist van het NKV heeft heel snel een vervangende spreker kunnen vinden. De avond gaat nu verzorgd worden door Angelique Notermans en haar lezing draagt de titel: 'Klassieke elementen in het Paleis op de Dam'. Het Paleis is het grootste en meest prestigieuze gebouw uit de 17e eeuw; oorspronkelijk was het geen paleis, maar het werd gebouwd als stadhuis van Amsterdam. Onder leiding van architect Jacob van Campen werd een gebouw ontworpen dat symbool stond voor de rijkdom en macht van Amsterdam als mondiaal handelscentrum.

 

Aanvang 20.00 uur, plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19 Zeist.

Toegang € 7,00 voor leden en vrienden Walkartgemeenschap; € 10,00 voor derden. Er is een QR-code aanwezig waarmee betaald kan worden. Leden Klassiek Verbond en scholieren zijn gratis.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

wo 21 februari, 14.30 uur
De betekenis van grenzen
De afgelopen 10 jaar schreef Anne Doedens samen met Liek Mulder een serie van tien delen over historische oorlogen. Genoeg stof om ons inzicht in grenzen te geven, het verloop en de geschiedenis ervan, en daarmee moderne oorlogen beter te begrijpen.

Een middag zal veel te kort zijn, maar dr. Anne Doedens kan heel veel vertellen in 1,5 uur.

En er is genoeg stof om te behandelen. Niet in de laatste plaats onze eigen geschiedenis.

 

Kortom: grenzen is een onderwerp dat veel discussie oproept.

 

Woensdag 21 februari om 14.30 uur. Toegang € 10,00; voor leden en vrienden € 7,00. Er is een QR-code aanwezig voor als u geen contant geld meer gebruikt. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap. U kunt zich opgeven bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.

 

Meer informatie op https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/de-betekenis-van-grenzen

 

 

21 januari 2024
Mr.drs. Johan de Wit
Op verzoek van diverse aanwezigen op 21 januari vind je hier de inleidende tekst die Johan schreef en uitsprak op 21 januari 2024 met de titel: de juiste levenshouding

Je vindt hem onder deze link: https://www.walkart.nl/archief/meditaties-en-gedichten/de-juiste-levenshouding

 

De overdenking van 21 januari 2024 verschijnt deze week onder Archief - Overdenkingen.