Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Uitzonderlijke duo's (2/2)
2 december 2020, 14.30 u

2e bijeenkomst wegens coronamaatregelen uitgesteld naar 2 december 2020.

 

Aanleiding tot deze beschouwing is een foto, rond eind december 2019 gepubliceerd in verschillende kranten. Trump & Thunberg. Een scherpe confrontatie tussen twee ‘persoonlijkheden’; individuen, maar ook ‘kinderen van hun tijd’. Onze tijd. Trump & Thunberg zijn behalve persoonlijkheden ook een duo, een tweetal dat elkaar bewust of onbewust beïnvloedt. Misschien verwijst zo’n vreemd stel, zo’n 'odd couple', wel naar menselijke oersymbolen (archetypen), 

met aspecten die wij allemaal ook in ons dragen en die ons denken en doen in onze eigen - onstabiele, rommelige- tijd beïnvloeden.

Zijn thema’s als zorg, passie, vechtlust en een diep verlangen naar erkenning van het goede, wellicht van alle tijden? Deze vraag wil ik graag met u bespreken.

Zie voor meer informatie en inschrijfmogelijkheid de betreffende webpagina (klik)

anders dan anders
Kerstavond

De afgelopen jaren werd de viering van kerstavond in de Walkartgemeenschap steeds populairder. Alle beschikbare stoelen moesten worden aangesleept om iedereen een plaats te bieden. Natuurlijk hadden we dit jaar ook weer zo'n sfeervolle avond met elkaar willen beleven. Het zier er echter niet naar uit dat de coronamaatregelen drastisch beperkt zullen worden en we met meer dan 30 mensen bij elkaar mogen komen. 
Met een zestal zingende koorleden, de dirigent, de pianiste en de overige vrijwilligers van de Walkartgemeenschap, zouden we maar 18 mensen kunnen ontvangen en 80 mensen teleur moeten stellen. Het bestuur heeft om veiligheidsredenen besloten kerstavond 2020, voorbij te laten gaan. Zo stellen we alle bezoekers teleur, maar beter allemaal dan een handjevol uitverkorenen! :-)


Maar de programmacommissie is niet voor één gat te vangen! We willen u toch een kerstavondbelevenis geven, samen met uw kinderen en/of kleinkinderen. Het wordt een doe-het-zelf kerstprogramma. Houd deze pagina in de gaten en koop alvast gekleurd papier, glitterstiften en lijm. Die gaan zeker van pas komen. Verder gaan we nog niets verklappen. Dat maakt het spannend en verrassend! Net wat kerstavond moet brengen: een hart vol verwachting over wat er komen gaat.

Johan de Wit
22 november 2020

De religieuze samenkomst op zondagochtend van 22 november gaat door, zij het met inachtneming van alle coronamaatregelen. 

Deze zondag wordt er aandacht besteed aan het 150-jarig bestaan van de vrijzinnigheid in Nederland. Hondervijftig jaar geleden werd de Nederlandsche Protestanten Bond opgericht, waarvan Vrijzinnige Nederland het overblijfsel is.

Johan de Wit schreef een essay voor dit jubileum dat u aan treft op deze website. Misschien wilt u het nogeens doorlezen? Dit is de link ernaar toe.

 

Jouke en Ineke Krediet dragen ook een steentje bij. Hoe? Dat merkt u tijdens de bijeenkomst wel. Na afloop kunt u, als u dat wilt, blijven zitten voor een kopje koffie. Deze keer serveren wij er een verpakte traktatie bij.

 

Opgave bij Jeanine Keuchenius: 030-2319841 of 06-50495948. 

 

 

Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.

2e zondag van de Advent
Alphons van Dijk, Theo Nederpelt en Jouke Krediet

Zoals gebruikelijk wordt er één Adventszondag ingevuld door leden van de Walkartgemeenschap. Vorige jaren waren dat Alphons van Dijk, Jouke Krediet en Bart Ouwerkerk. Bart slaat een jaartje over. Voor hem in de plaats heeft Theo Nederpelt zich beschikbaar gesteld om een bijdrage te leveren.

 

Wat de heren voor ons in petto hebben weet ik nog niet, maar het zal weer een leerzame ochtend worden, net zoals de voorgaande jaren.

 

Zodra er meer bekend is, vindt u dat op deze pagina.

 

Opgave voor deze zondag zoals gebruikelijk bij Jeanine Keuchenius: 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap.

bijeenkomsten en cursussen
aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen mogen wij maar met maxiaal 30 personen bij elkaar komen in de Walkartkerk. Reden waarom u zich moet opgeven voor de zondagse bijeenkomsten. Dat kan bij Jeanine Keuchenius. Zij is te bereiken op de telefoonnummers 030-2319841 en 06-50495948. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de contactpagina van deze website om u op te geven. Jeanine beheert ook de aanwezigenlijst voor de muziekmiddagen. Voor de overige activiteiten houdt Ineke Krediet het aantal inschrijvers bij. U kunt zich ook voor deze activiteiten opgeven via de contactpagina.

 

De volgende regels gelden bij bezoek aan de Walkartkerk:

  • kom niet als u zich niet helemaal fit voelt, hoest, niest, keelpijn heeft of kortademig bent.
  • desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • wacht totdat u een plaats wordt aangewezen, maar houd bij de ingang ook afstand van elkaar.
  • u mag geen stoelkussentjes verplaatsen. De kussentjes zijn zo geplaatst dat er 1,5 meter afstand is tussen de diverse bezoekers. Echtparen of mensen uit één gezin kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten.
  • het dragen van mondkapjes wordt aangeraden, zeker wanneer u in gesprek raakt met andere bezoekers. Eenmaal op uw plaats mag het weer af.
  • tijdens zondagse bijeenkomsten kunnen we gewoon gaan staan aan het begin en eind van een bijeenkomst. I.p.v. dat wij zingen, zegt de voorganger lied 0 en speelt de pianist/organist dat lied daarna, zonder dat wij meezingen.
Walkartgemeenschap
Jaarprogramma 2020-2021

Het nieuwe seizoen, 2020-2021, nadert. Maar wat zitten we nog vol met onzekerheden.

De programmacommissie had dit jaar haar programma voor het nieuwe seizoen snel op orde, maar was terughoudend met het publiceren daarvan, gezien het corona-dilemma.

Inmiddels staat het programma op de website, maar alle activiteiten zijn onder voorbehoud, of met een maximum aantal deelnemers van 30. Dat om de afstand in de kerk, tussen de bezoekers, 1,5 meter te laten zijn.

De curussen en lezingen die altijd in het Walkartcentrum plaatsvinden zullen zolang de 1,5 meter afstand geldt, in de kerk worden gehouden. Niet zo gezellig met de buurman/vrouw op een flinke afstand, maar wel noodzakelijk. 
We hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen, maar dat u zich niet laat weerhouden van het bezoeken van bijeenkomsten, muziekuitvoeringen, lezingen en cursussen.

We begroeten u graag, zonder u een hand te geven, in de Walkartgemeenschap.

Lees meer over het jaarthema 2020-2021.

Mr.drs. Johan de Wit
Samenkomst 21 juni 2020

Op 21 juni jl. kwamen een kleine 30 leden en vrienden bij elkaar voor de eerste bijeenkomst in coronatijd. Alles was tot in de puntjes voorbereid door Jeanne Soetens en Paulien de Bruijn. De beschikbare plaatsen waren gemarkeerd en je werd naar een plaats begeleid.

Johan de Wit leidde de bijeenkomst, Jan Boerwinkel liet van zich horen met het orgel, en Jeanine Keuchenius en Alphons van Dijk met hun stemmen.

Omdat het geluid dat de filmcamera had opgenomen (Gerard Rutteman) niet optimaal was, hebben we het geluid dat via de installatie werd opgenomen onder de beelden geplakt. Dat moest natuurlijk wel gesynchroniseerd worden. Een heel gepuzzel, want ik geloof niet dat er een programma is dat dat automatisch voor je doet. Van de muziek die ten gehore werd gebracht tijdens de bijeenkomst zijn slechts fragmenten opgenomen, enerzijds om deze videofilm niet te lang te laten duren en anderzijds omdat er misschien rechten op rusten.

Wij wensen u een aangenaam uurtje met deze opname die u kunt starten met een klik op de volgende link https://vimeo.com/440795123/b0aaef91d3

 

Marian Mackay

Fotopresentie Nepal
9 december 2020

Op woensdagmiddag 9 december 2020 houdt Jaap van Gelderen een fotopresentatie over zijn reis naar Nepal in 2008.
We maken met hem een trekking van drie weken door de bergen van Kangchenjunga, een bergmassief helemaal in het oosten van Nepal. Dit is een onbekend en weinig betreden gebied, waarbij we beginnen in de tropen op 500 meter hoogte en eindigen tussen de gletsjers op ruim 5000 meter. De Kangchenjunga is de op drie na hoogste berg van de wereld, na de Mount Everest en de K2 (Karakorum), 8586 meter hoog.
Wegen zijn er niet, alleen paadjes, en de dorpjes zijn nog authentiek.

Webpagina bekijken? Klik hier.

Kom luisteren en kijken naar Jaap's wonderlijke avontuur.

 

Opgave bij Ineke Krediet:

telefoon 030-6923828 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap.

Toehang € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. De Walkartgemeenschap biedt u koffie en thee aan.

 

Wegens de coronamaatregelen heeft deze activiteit plaats in de kerk, zodat we de afstand van 1,5 meter kunnen handhaven.

Muziek op de zaterdagmiddag
28 november 2020

Johanna Eijsbouts en Ingeborg Verhoeven vormen sinds een aantal jaren het duo Wind in the Strings. Allebei gegrepen door hun passie voor muziek, leerden ze elkaar kennen via de Heuvelrug Muziekschool in Doorn, waar beiden werkzaam zijn. Zodra de mogelijkheid zich voordeed samen te spelen tijdens een muziekschoolproject, hebben ze de gelegenheid benut.

Vanaf dat moment besloten zij als vast duo te blijven musiceren en zo is Wind in the Strings ontstaan.

 

Voor deze bijzondere combinatie bestaan diverse oorspronkelijke composities en interessante arrangementen. De enorme veelzijdigheid aan stijl en klank van beide instrumenten is fascinerend. Tijdens dit concert komen klarinet en harp samen én apart van elkaar tot hun recht. Zie ook de betreffende webpagina.
Kom luisteren en genieten!

 

De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt gecollecteerd want u begrijpt dat we de musici niet met lege handen kunnen wegsturen. Zeker niet nu er nauwelijks optredens zijn in deze coronatijd.

 

U kunt zich aanmelden bij Jeanine Keuchenius: telefoon 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap. Het maximum aantal bezoekers is 30. Wees er dus snel bij!

Uit de Klassieke Oudheid
Tirannenmoord

Wegens de coronamaatregelen is deze bijeenkomst uitgesteld tot 12 april 2021.

 

In samenwerking met afdeling Zeist van het Nederlands Klassiek Verbond organiseren wij jaarlijks een vijftal lezingen.

Op 9 november, om 20.00 u spreekt dr. Anton J.L. van Hooff, oud-hoofddocent klassieke geschiedenis, over Tirannenmoord.

De senatoren die Caesar op 15 maart 44 v.C. doodden, beriepen zich op de plicht tot tyrannicidium. Iemand zou zelfs voor de daad hebben uitgeroepen: ‘Zo verga het steeds tirannen!’ (Sic semper tyrannis).

Met deze woorden zou ook John Wilkes Booth op 14 april 1865 president Lincoln hebben doodgeschoten. Meer informatie vindt u op de betreffende webpagina

.

Wegens de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst plaats in de Walkartkerk, waar we op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. De avond is van 20.00-22.00 uur. Kosten voor leden/vrienden van de Walkartgemeenschap zijn € 30,00 voor 5 avonden (€ 6,00 per avond). De leden van het Klassiek Verbond betalen via hun contributie. Scholieren gratis (worden gesubsidieerd door het NKV). Voor anderen bedragen de kosten € 40,00 voor 5 avonden (€ 8,00 per avond).

Aanmelden bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina.

Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.