Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Filmmiddag
Where eagles fly

Al eerder vertoonden wij films van Hans Rademakers. Vorig jaar genoten we van 'Zwerven langs het licht' en een jaar eerder zwierven we over landschappen van Wit-Rusland.

 

Dit jaar kozen we voor 'Where eagles fly'; een film die is opgenomen in Noorwegen.

In de koude Noorse winters hebben alle dieren het moeilijk. Alleen de machtige steenarend is de onbetwistbare heerser van het luchtruim.

De film toont mooie en zeldzame beelden van als er een steenarend landt in het territorium van een zittende steenarend. U zult ook genieten van de mooie Noorse landschappen.

 

Wegens de coronamaatregelen vindt deze bijeenkomst plaats in de Walkartkerk, waar we op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen zitten. We kunnen echter maar maximaal 30 mensen toelaten. De middag is van 14.30 -16.00 uur. Kosten voor leden/vrienden van de Walkartgemeenschap zijn € 5,00. Voor anderen € 8,00.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Aanmelden bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina.

Walkartgemeenschap
Jaarprogramma 2020-2021

Het nieuwe seizoen, 2020-2021, nadert. Maar wat zitten we nog vol met onzekerheden.

De programmacommissie had dit jaar haar programma voor het nieuwe seizoen snel op orde, maar was terughoudend met het publiceren daarvan, gezien het corona-dilemma.

Inmiddels staat het programma op de website, maar alle activiteiten zijn onder voorbehoud, of met een maximum aantal deelnemers van 30. Dat om de afstand in de kerk, tussen de bezoekers, 1,5 meter te laten zijn.

De curussen en lezingen die altijd in het Walkartcentrum plaatsvinden zullen zolang de 1,5 meter afstand geldt, in de kerk worden gehouden. Niet zo gezellig met de buurman/vrouw op een flinke afstand, maar wel noodzakelijk. 
We hopen dat u begrip heeft voor de maatregelen, maar dat u zich niet laat weerhouden van het bezoeken van bijeenkomsten, muziekuitvoeringen, lezingen en cursussen.

We begroeten u graag, zonder u een hand te geven, in de Walkartgemeenschap.

Lees meer over het jaarthema 2020-2021.

6 september 2020
Froukje Pitstra

Om onze leden en vrienden die terughoudend zijn om naar de Walkartkerk te komen vanwege het coronavirus tegemoet te komen, hebben we de bijeenkomst van 6 september als geluidsfile op de website gezet.

Froukje Pitstra koos het thema: 'Geef me de ruimte'.

Chimène van Lunteren opent de dienst, Rogier van der Wal bespeelt de vleugel en het orgel en begeleidt Jeanine Keuchenius en Alphons van Dijk, die voor ons zingen.

Deze link brengt u bij het geluidsfile met plaatjes.

https://www.walkart.nl/archief/Overdenkingen/froukje-pitstra-6-september-2020

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.

Muziek op de zaterdagmiddag
Bas Verheijden, piano

Wij zijn heel blij dat, ondaks het feit dat we maar 30 mensen mogen toelaten in de krk, Bas Verheijden toch bereid is om voor ons een Beethovenprogramma te willen verzorgen.

Het jaar 2020 is het Beethovenjaar. Op radio 4 hebben we daar al van kunnen genieten.

Wij hebben nog geen programma voor de 24e oktober gekregen, maar we laten ons graag verrassen. Beethoven kan nooit teleurstellen en Bas Verheijden ook niet!

 

Meer informatie over Bas Verheijden treft u aan op de websitepagina voor deze middag.

De toegang is vrij. Bij de uitgang wordt gecollecteerd want u begrijpt dat we een toppianist niet met lege handen kunnen wegsturen.

U kunt zich aanmelden bij Jeanine Keuchenius:telefoon 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap

bijeenkomsten en cursussen
aanmelden

Vanwege de coronamaatregelen mogen wij maar met maxiaal 30 personen bij elkaar komen in de Walkartkerk. Reden waarom u zich moet opgeven voor de zondagse bijeenkomsten. Dat kan bij Jeanine Keuchenius. Zij is te bereiken op de telefoonnummers 030-2319841 en 06-50495948. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de contactpagina van deze website om u op te geven. Jeanine beheert ook de aanwezigenlijst voor de muziekmiddagen. Voor de overige activiteiten houdt Ineke Krediet het aantal inschrijvers bij. U kunt zich ook voor deze activiteiten opgeven via de contactpagina.

 

De volgende regels gelden bij bezoek aan de Walkartkerk:

  • kom niet als u zich niet helemaal fit voelt, hoest, niest, keelpijn heeft of kortademig bent.
  • desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
  • wacht totdat u een plaats wordt aangewezen, maar houd bij de ingang ook afstand van elkaar.
  • u mag geen stoelkussentjes verplaatsen. De kussentjes zijn zo geplaatst dat er 1,5 meter afstand is tussen de diverse bezoekers. Echtparen of mensen uit één gezin kunnen natuurlijk wel bij elkaar zitten.
  • het dragen van mondkapjes wordt aangeraden, zeker wanneer u in gesprek raakt met andere bezoekers. Eenmaal op uw plaats mag het weer af.
  • tijdens zondagse bijeenkomsten kunnen we gewoon gaan staan aan het begin en eind van een bijeenkomst. I.p.v. dat wij zingen, zegt de voorganger lied 0 en speelt de pianist/organist dat lied daarna, zonder dat wij meezingen.
Mr.drs. Johan de Wit
Samenkomst 21 juni 2020

Op 21 juni jl. kwamen een kleine 30 leden en vrienden bij elkaar voor de eerste bijeenkomst in coronatijd. Alles was tot in de puntjes voorbereid door Jeanne Soetens en Paulien de Bruijn. De beschikbare plaatsen waren gemarkeerd en je werd naar een plaats begeleid.

Johan de Wit leidde de bijeenkomst, Jan Boerwinkel liet van zich horen met het orgel, en Jeanine Keuchenius en Alphons van Dijk met hun stemmen.

Omdat het geluid dat de filmcamera had opgenomen (Gerard Rutteman) niet optimaal was, hebben we het geluid dat via de installatie werd opgenomen onder de beelden geplakt. Dat moest natuurlijk wel gesynchroniseerd worden. Een heel gepuzzel, want ik geloof niet dat er een programma is dat dat automatisch voor je doet. Van de muziek die ten gehore werd gebracht tijdens de bijeenkomst zijn slechts fragmenten opgenomen, enerzijds om deze videofilm niet te lang te laten duren en anderzijds omdat er misschien rechten op rusten.

Wij wensen u een aangenaam uurtje met deze opname die u kunt starten met een klik op de volgende link https://vimeo.com/440795123/b0aaef91d3

 

Marian Mackay

Walkartontmoeting
Gerard, Jeanine en Wim

Vanwege corona kan de presentatie van Jan van Ramshorst over John Lennon niet doorgaan. We verschuiven die naar het volgende seizoen, 3 oktober 2021. Naar we hopen is de corona-ellende dan voorbij.

 

Daarvoor in de plaats verzorgen Gerard Rutteman (alias Drager Meurtant) en Jeanine Keuchenius de Walkartontmoeting in samenwerking met Wim Markus, fluitist. Zij kozen voor deze ochtend de titel 'Het verleden ligt vóór u'.

U wordt getrakteerd op teksten in dichtvorm en proza van schrijvers als Hanny Michaelis, Hans Andreus, Judith Herzberg, Simon Carmiggelt en anderen. De teksten worden voorgedragen en u krijgt er passende beelden bij te zien. Wim Markus geeft de teksten en beelden een muzikale dimensie.

 

Opgave bij Jeanine Keuchenius:

telefoon 030-2319841 of 06-50495948 of via de contactpagina van de Walkartgemeenschap.

Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.