Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Mr.drs. Johan de Wit
Samenkomst 21 juni 2020

Op 21 juni jl. kwamen een kleine 30 leden en vrienden bij elkaar voor de eerste bijeenkomst in coronatijd. Alles was tot in de puntjes voorbereid door Jeanne Soetens en Paulien de Bruijn. De beschikbare plaatsen waren gemarkeerd en je werd naar een plaats begeleid.

Johan de Wit leidde de bijeenkomst, Jan Boerwinkel liet van zich horen met het orgel, en Jeanine Keuchenius en Alphons van Dijk met hun stemmen.

Omdat het geluid dat de filmcamera had opgenomen (Gerard Rutteman) niet optimaal was, hebben we het geluid dat via de installatie werd opgenomen onder de beelden geplakt. Dat moest natuurlijk wel gesynchroniseerd worden. Een heel gepuzzel, want ik geloof niet dat er een programma is dat dat automatisch voor je doet. Van de muziek die ten gehore werd gebracht tijdens de bijeenkomst zijn slechts fragmenten opgenomen, enerzijds om deze videofilm niet te lang te laten duren en anderzijds omdat er misschien rechten op rusten.

Wij wensen u een aangenaam uurtje met deze opname die u kunt starten met een klik op de volgende link https://vimeo.com/440795123/b0aaef91d3

 

Marian Mackay

31 mei 2020
Pinksteren

Pinksteren. Geen gemakkelijk feest om een preek bij te schrijven. Je hebt wat inspiratie nodig van de heilige geest. 
Behalve de overdenking van Johan hebben andere leden muziek gemaakt en gedichten voorgedragen.

We hopen dat u op deze manier toch een beetje gezamenlijk Pinkstergevoel krijgt.

Dertig minuten duur de volledige productie en u komt daar door op deze link te klikken Pinksteren 2020

 

 

sociale onthouding – goede daad
TIP Sociale Commissie

Nu we allerlei activiteiten, museumbezoek, concerten, OV en ook het Walkartprogramma moeten ontberen, kleinkinderen hun grootouders niet meer mogen bezoeken, lijkt het een saaie tijd te gaan worden.

Behalve dat deze in de schoot geworpen vrije tijd een gelegenheid is om eindelijk eens dit of dat te gaan doen, kunnen we ons toch sociaal betrokken tonen.

De tip van uw sociale commissie is om een goede daad te doen door elke dag ongeveer 3 tot 5 mensen – Walkarters en/of uw kennissen, familie, vrienden op te bellen voor een praatje. Veel mensen zijn daar heel erg blij mee. De telefoon (en ook Skype ) is een prima sociaal medium voor thuisblijvers. Doet u mee? Wie weet hoe vaak door deze actie ook bij uzelf de telefoon gaat …

En kijken we later terug op een gezellige tijd tijdens de corona-isolatie.

19 maart 2020
In memoriam

6 januari 1934 - 19 maart 2020

Geheel onverwacht, en waarschijnlijk niet ten gevolge van het Coronavirus, is Wybrand Ringenoldus overleden. Wybrand had hartritmestoornissen, maar verder geen aandoeningen van betekenis.

Gea en Wybrand werden lid van afdeling Zeist van Vrijzinnigen Nederland, nadat er in de afdeling Soest onenigheid was ontstaan. Zowel Gea als Wybrand voelden zich vanaf het eerste moment zeer thuis in Zeist. 

 

Johan de Wit begeleidt de uitvaart van Wybrand op donderdag 26 maart a.s. om 11.00 uur in Het Nieuwe Crematorium Baarn/Hilversum. E.e.a. geschiedt in besloten kring.

Na de Corona-crisis herdenken we Wybrand in de Walkartgemeenschap.

 

Wij wensen Gea veel sterkte in deze moeilijke dagen.

Essay van Johan de Wit
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Via deze link komt u bij een uittreksel van dit essay. In een later stadium wordt het volledige essay gepubliseerd. Het is de bedoeling dat tijdens het lustrumfeest, eind oktober, dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.


In de eerstvolgende Vrije Ruimte verschijnt Johan's verhaal ook. Daar zijn dan vragen aan toegevoegd. Johan en het Bestuur van de Walkartgemeenschap zijn benieuwd naar de antwoorden. 

overdenking en meer
3 mei 2020

Opnieuw zijn Johan de Wit en enkele leden aan de slag gegaan om een ontmoeting met u via internet mogelijk te maken. 

Vanaf zaterdagavond 2 mei, 20.00 uur staat de webpagina open voor een virtuele bijeenkomst op 3 mei 2020.

 

U vindt de betreffende pagina op: https://www.walkart.nl/archief/3-mei-2020,-vrijheid

 

nieuwe datum
150 jaar Vrijzinnigheid

De viering van 150 jaar Vrijzinnigen Nederland op 6 juni gaat niet door.

Het feest is uitgesteld naar zaterdag 31 oktober 2020

 

In verband met de coronavirus is besloten de jubileumdag te verplaatsen naar 31 oktober 2020 in de Ernst Sillemhoeve in Den Dolder (ter hoogte van afslag Lage Vuursche).

 

Over tijd en programma wordt u later geinformeerd.

wist het niet ...
De lente

Misschien is deze tekst ook al bij u in de e-mailbrievenbus gevallen. Iedereen stuurt hem door aan iedereen. Voor het geval hij u nog niet bereikte hebben wij hem maar op de website gezet.

hier klikken voor de tekst.

 

Eigenlijk weet ik niet of er auteursrechten op rusten, maar tot we vernemen dat we dit niet zomaar mogen plaatsen, kunt u de tekst lezen.

Hij is van de hand van Susan Blanco en zij is geinspireerd door mensen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwaaibericht

Er is weer een nieuwsbrief verschenen van het hoofdbestuur uit Amersfoort.

 

In deze alweer vierde nieuwsbrief geven zij weer een klein overzicht van creatieve initiatieven in deze lastige coronatijd. Veel afdelingen hebben inspirerende initiatieven ontplooit, die ze graag met u delen. Klik hier voor het overzicht.

 

Elsbeth en Wies werken nog meestal thuis. De telefoon is doorgeschakeld en ze zijn ook bereikbaar via e-mail, Skype of Zoom. Het landelijk bureau is gesloten van 27 juli tot en met 9 augustus. 

 

Ter inspiratie leverden Elsbeth en Wies links naar een aantal blogs en recensies van twee boeken. Klik hier om die te bereiken.

Tom Holland
Leestip

Hoe het christendom het Westen vormde.

 

Ze vliegen over de toonbank, de exemplaren van dit boek. Bij bol.com is het boek bijna uitverkocht. Bij Kramer & Van Doorn zag ik nog wel een stapeltje liggen.

 

Het christendom is het langst voortdurende, invloedrijkste erfgoed van de oude wereld; de opkomst ervan is de belangrijkste ontwikkeling in de westerse geschiedenis. Steeds meer mensen hebben het geloof van hun voorouders verlaten en wijzen alle religies af – toch blijven ze er herkenbare erfgenamen van.

Heerschappij vertelt het verhaal van hoe we zijn geworden wie we zijn, en waarom we denken zoals we denken.

 

Lees verder op de betreffende pagina.

landelijke site
Vrijzinnigen Nederland

Het landelijk Bestuur van Vrijzinnigen Nederland, waar ook onze voorganger Johan de Wit deel van uitmaakt, zit dezer dagen niet stil. Via hun nieuwsbrief en de blogs van Wies Houweling, proberen ze de moed erin te houden.

U kunt zich eenvoudig abonneren op de landelijke nieuwsbrief via deze link https://www.vrijzinnigen.nl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatregelen
Coronavirus

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het Coronavirus heeft het Bestuur van de Walkartgemeenschap besloten om voorlopig de kerk en het Walkartcentrum te sluiten. Activiteiten die komen te vervallen zijn:

 

alle activiteiten

 

Zodra er meer te melden valt zullen wij dat bekend maken op de website en d.m.v. e-mails aan alle ons bekende e-mailadressen.