Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

11 en 25 januari 2023, 14.30 u
Grenzen en begrenzingen
Je kunt overal grenzen tegenkomen. Fysiek met douanecontroles, limieten in normen en moraal, grenzen van je kunnen, grenzen van het toelaatbare.

Gerard Rutteman neemt ons in twee middagen mee naar de wereld van de kunstenaar, die door grenzen over te gaan, soms nieuwe stromingen laat ontstaan. Gerard gaat op zijn lichtvoetige manier de sociologie van (be)grenzingen bekijken, vooral vanuit artistiek gezichtspunt en gevoel.

 

Woensdag 11 en 25 januari 2023 van 14.30 - 16.00 uur in het Walkartcentrum.

Toegang € 10,00 voor leden; € 16,00 voor anderen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Aanmelden kan bij Ineke Krediet 030 6923828 of via de contactpagina van deze website.

wo 8 en 22 februari 2023, 14.30 uur
Liek Mulder
Het jaarthema van het Walkartwerk in het seizoen 2022-2023, nodigde Liek Mulder onweerstaanbaar uit om zich weer eens te verdiepen in ontdekkingsreizen en ontdekkingsreizigers. Een eenvoudige definitie van een ontdekkingsreis is een reis waarin niet of weinig bekende gebieden verkend worden. Eenvoudig, omdat achter dergelijke reizen werelden schuil gaan. Om te beginnen de toenmalige wereld, maar natuurlijk ook de motieven om dergelijke reizen te ondernemen, en de redenen waarom vrouwen en mannen het ongewisse avontuur van zo’n reis wilden en vooral ook durfden aan te gaan.

Wat dreef mensen als de negentiende-eeuwse Nederlandse Alexandrine Tinne om het toen nog voor een deel onbekende Afrika te verkennen? Of, een bekender voorbeeld, Christoffel Columbus, die met zijn ‘ontdekking’ van Amerika de geschiedenis van dat continent haast onvoorstelbaar beïnvloedde. Wat te denken van Willem Barentsz., Jacob Roggeveen en Hendrick Hamel? En wat weten we eigenlijk van Sint Brandaan? In ieder geval veel minder dan van Neil Armstrong.

Lees meer op https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/de-wereld-verkennen-en-ontdekken

zo 8 januari 2023, 10.30 uur
Walkartontmoeting
De ethiek vn de wilde aarde

Hoe staan we er eigenlijk voor als bewoner van de aarde? En hoe staat de aarde ervoor met ons als bewoner?

De impact van een overbevolkte aarde is ernorm. Tegelijk laat de aarde zich niet temmen.

In zijn lezing laat Bas Nabers zien dat het wilde in de natuur cruciaal is.

Meer informatie is te vinden op 
https://www.walkart.nl/activiteiten/walkartontmoetingen-2022-2023/8-januari-2023

 

Komt u luisteren en meepraten op zondag 8 januari om 10.30 uur? De toegang is vrij, aan de uitgang wordt gecollecteerd. Tijdens een korte pauze schenken we een kopje koffie/thee.

10 december 2022
In memoriam

Afgelopen zaterdag, 10 december, is Jan Hinderink aan zijn laatste reis begonnen. 

Voor velen van ons van de Walkartgemeenschap kwam dit bericht onverwacht. Jeanine, onze pastoraal medewerkster, bezocht Jan geregeld en ook anderen wisten zijn nieuwe woonplaats in Huize Hoog Kerckebosch te vinden. Jan's benen en zijn ogen wilden niet meer, maar geestelijk was hij nog heel scherp. Door de lichamelijke gebreken ervaarde hij het leven wel als zwaar.

Jan heeft zich altijd zeer thuisgevoeld in de Walkartgemeenschap. Hij waardeerde het niveau en de inhoud van de voordrachten van mensen als Johan de Wit, Rob Nepveu, Addy Manneke en vele anderen. Ook bijeenkomsten over geschiedenis en die van het Klassiek Verbond boeiden hem.

We gaan je missen Jan!

 

Het afscheid vindt plaats op zaterdag 17 december om 13.45 uur in Crematorium Den en Rust, Frans Halslaan 27 te Bilthoven. Na afloop is er gelegenheid de familie te ontmoeten.

 

 

 

za 26 november 2022, 15.30 uur
Ruysbroeck Sonate

Onder de indruk van de geschriften van de middeleeuwse mysticus Jan van Ruysbroek, schreef Jan Herman Markus in 2011 de Ruysbroeck Sonate voor piano, viool, klarinet en spreekstem. De sonate ging datzelfde jaar in première in de Heilig-Kreuz-Kirche in Berlijn.

 

Deze uitvoering is de première voor Nederland en wordt uitgevoerd door Harry Schram, piano, Dirk van der Niet, klarinet, Zofa Balcar, viool en Wim Markus (broer) spreekstem.

 

Zaterdag 26 november 15.30 - 16.30 uur. Toegang vrij met een collecte aan de uitgang.

 

Zie ook de betreffende pagina op deze website.

wo 5 oktober 14.30 uur
Troost
Wat is troost? Kun je troost vinden? En wat houdt dat in, troost vinden?

 

Addy Manneke beluisterde tijdens een Buitenhof uitzending, schrijver en voormalig politicus Michael Ignatieff. Hij beschreef een ervaring tijdens het Festival Oude Muziek. Tot zijn eigen verbazing brachten de muziek en de woorden van de psalmen hem tot tranen. En hij was niet de enige in het publiek. Deze ervaring bracht hem tot onderzoek en later tot het schrijven van het boek Troost.

 

Addy wil graag met ons nadenken en praten over het fenomeen troost.

 

Zie de betreffende pagina voor meer informatie en mogelijkheid om je op te geven.

16 september 2022, 10.30 uur
met dr. Rob Nepveu
Ook de filosofische kring onder leiding van dr. Rob Nepveu gaat weer van start en wel op vrijdag 16 september.

Dit jaar wil Rob Nepveu ook eens aandacht schenken aan de Oosterse filosofie. Hij maakt daarbij gebruik van het Basisboek Oosterse filosofie van de Internationale School voor Wijsbegeerte, door Michel Dijkstra.

U kunt zich aanmelden voor deze kring via Froukje Wirtz, tel 030-6971771. De kosten bedragen € 50,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap, € 65,00 voor anderen. 

Plaats: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

 

Zie ook de betreffende pagina op deze website.

 

 

 

 

 

za 28 januari 2023, 15.30 uur
Klarinet en piano
De voorkeur van deze musici gaat uit naar romantische werken, met name naar sonates waar de klarinet en de piano een gelijkwaardige rol hebben. Maar ze schuwen ook de moderne muziek niet.

Als ik dit schrijf heb ik nog geen programma voor de 28e, maar dat het mooi en goed gaat worden, daar ben ik zeker van!

 

Mariette Koens (2000) kreeg haar eerste lessen op 9-jarige leeftijd van haar moeder Johanna Eijsbouts; Toko Tsuchiya begon met pianospelen toen ze drie jaar was. U begrijpt dat we hier te maken hebben met bevlogen musici!

 

Zaterdag 28 januari 2023, 15.30 uur, Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist. Toegang vrij. Collecte aan de uitgang.

za 11 februari 2023, 10.30 uur
ALV
Op zaterdag 11 februari 2023 om 10.30 uur houden we onze Algemene ledenvergadering in het Walkartcentrum. Alle leden en vrienden zijn daarbij van harte welkom. 

Circa drie weken van tevoren worden de digitale vergaderstukken toegezonden.

 

Een belangrijk punt op de agenda is de stijging van de energiekosten. 

 

 

 

za 17 december, 14.30 uur
Vocaal kwartet Quartz

De Sinterklaasdrukte weer voorbij. We kunnen ons gaan richten op Kerstmis.

Als u alvast in de stemming wilt komen dan bent u van harte welkom bij het meditatieve kerstconcert Bogoroditse van Vocaal kwartet Quartz. Sfeervolle a capella gezangen afgewisseld met poëzie.

Vocaal kwartet Quartz heeft in de 19 jaar van haar bestaan een bijzondere reputatie opgebouwd. Er verschenen al vier cd's en twee componisten schreven speciale werken voor dit viertal. Meer informatie over dit kwartet is te vinden op http://www,kwartetquartz.nl 

 

Plaats: Walkart Kerk, 17 december 2022, 14.30 – 15.30 uur

Kerkweg 23, Zeist, toegang vrij – collecte aan de uitgang.

I.v.m. de organisatie hiervan verzoeken we u vriendelijk om u vantevoren op te geven. Dat kan bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.

4 december 2022, 10.30 uur
Engelen

Alphons van Dijk stelde zijn tekst beschikbaar voor de website. Heeft u de bijeenkomst gemist of wilt u de tekst nog eens nalezen? U vindt hem hier 
https://www.walkart.nl/archief/Lezingen/engelen

 

 

In tegenstelling tot wat er staat vermeld in het programmaboekje en de Drijfveer, wordt zondag 4 december ingevuld door Alphons van Dijk en Jouke Krediet. Ze maken daarmee een ruil met dr. Froukje Pitstra die gepland stond, maar verschuift naar 18 december.

 

Jouke en Alphons gaan het deze keer hebben over 'de houdbaarheid van engelen'. Beide heren zijn geïnteresseerd in cultuurveranderingen en daarna verwijst de titel van de bijeenkomst. Theologische opvattingen blijven buiten beschouwing!

Ook Douwe Krediet, de kleinzoon van Jouke, levert weer een (muzikale) bijdrage.

 

De zondagse bijeenkomst begint om 10.30 uur en duurt ongeveer een uur. We schenken koffie en thee in de kerk en gezien de datum mag er geen speculaas ontbreken!

Allen, jong en oud, van harte welkom.

zo 20 november 2022, 10.30 uur
Herdenking overledenen

Aan het einde van het kerkelijk jaar herdenken wij de mensen uit onze gemeenschap die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Dat doen we door hun namen te noemen en een kaars voor hen te ontsteken.

Nabestaanden van de overledenen worden uitgenodigd aanwezig te zijn.
Na deze korte plechtigheid hervat Johan de Wit de normale zondagse bijeenkomst.


Wie herdenken we?
Ger Boogaard, overleden op 8 maart 2022

Ineke de Soet, overleden op 19 april 2022

Loes Wilschut, overleden op 25 april 2022
Irmy Miller, overleden op 30 juli 2022 en

Maarten Wilmering, overleden op 5 augustus 2022.

 

 

23 september 2022, 13.30 uur
Levensvragen
Helma haakt meestal aan bij het jaarthema. Zo ook dit jaar.

Aan de hand van een aantal sub-thema's, uitgewerkt in readers of handouts, zet Helma u aan het denken en aan het praten. Gezien het aantal trouwe bezoekers van deze gesprekskring lukt dat uitstekend.

 

Wilt u meedoen? Geef u dan op bij Helma van Remmen, tel 030 6963133 of met een mailbericht aan vanremmenrosmalen@ziggo.nl.  

Zie voor meer informatie: 
https://www.walkart.nl/activiteiten/Lees--en-gesprekskringen/levensvragen

 

5 februari 2023, 10.30 uur
Walkartontmoeting
Afkalving verzorgingsstaat

Veel mensen hebben het gevoel dat de verzorgingsstaat die Nederland is, krimpt. Toch is nog altijd tweederde van de rijksbegroting bestemd voor voorzieningen van die verzorgingsstaat. 

Kalft de verzorgingsstaat echt af of verwachten wij teveel van de overheid?

 

Paul Schnabel, socioloog en voormalig directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, praat ons bij.

Zie ook: https://www.walkart.nl/activiteiten/walkartontmoetingen-2022-2023/5-februaril-2023

 

Na zijn lezing en een korte pauze kunt u met Paul Schnabel in discussie.

Zondag 5 februari 2023 van 10.30 - 12.00 uur, Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist.

De toegang is vrij. Aan de uitgang wordt gecollecteerd.

ma 9 januari 2023, 20.00 uur
Sirenen in de 19e eeuw
Ze komen door de eeuwen heen in verhalen voor: de sirenen die met hun muziek mensen betoveren.

Zo ook de componisten in de 19e eeuw zoals Wagner en Debussy.

Drs. J. van den Hout, musicoloog gaat ons daarover vertellen en misschien wel laten horen.

 

Maandag 9 januari 2023, 20.00 uur. Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.
Toegang € 6,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; gratis voor leden van het Klassiek Verbond en scholieren; € 8,00 voor anderen. Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

Lees meer op de betreffende pagina.

14 december 2022, 14.30 uur
Noordkaap

In 2009 maakte Jaap van Gelderen, samen met zijn vrouw, een reis naar de Noordkaap.

Als fotograaf maakte hij natuurlijk een fotobeeldenverslag van die reis, dat hij graag laat zien.

De reis voert ons vanuit Noord-Duitsland naar Zweden en Noorwegen. We krijgen beelden van Götenborg en Oslo en reizen vervolgens langs de indrukwekkende fjorden van Noorwegen naar het noordelijkste puntje van Noorwegen, de Noordkaap. Op de terugweg bezoeken we de Sami's en doen we Stockholm aan.

Komt u meegenieten?

 

Woensdag 14 december 2022, van 14.30 - 16.00 uur.

Opgave bij Ineke Krediet, 030-6923828 of via de contactpagina.

Toegang € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen.

30 november 2022, 14.30 uur
'Plus' en 'Min'

Rogier van der Wal brengt deze keer een tweede cursusleider mee, te weten dr. Willeke Slingerland. Zij is lector Weerbare Democratie aan de Saxion Hogeschool in Deventer.

Samen willen zij ingaan op het sluimerende onbehagen in de maatschappij en de achterliggende oorzaken daarvan.

 

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze middag raadpleeg:
https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/tweeluik-met-rogier-van-der-wal

 

Woensdag 30 november 2022, 14.30 - 16.30 uur, Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.
Kosten: € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. Koffie en thee worden u aangeboden.

Aanmelden via Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.

 

 

Zie ook de betreffende pagina op deze website.

 

wo 9 november 2022, 14.30 uur
Waar te beginnen?
Veel mensen vragen zich in deze tijd af 'Waar gaat dit naartoe?' Behalve alle problemen die we al hadden in de wereld, heeft de coronatijd nog meer mensen onzeker, bezorgd en bang gemaakt.

Dr. Froukje Wirtz constateert dat ook en verdiept zich in de materie. Een van de boeken die ze las was van de Belgische psychiater Paul Verhaeghe Intieme vreemden. En de avontuurlijke filosofie van Ernst Bloch in Principe van Hoop. In De bange mens brengt Daan Heerma van Voss verslag uit van de sprong in de richting van zijn nieuwe leven.

 

Froukje Wirtz zal met ons een aantal wegwijzers voor ons leven bekijken. Praktische tips over hoe het nu verder moet ondanks alle onzekerheden. Hoe blijven we op koers en houden we het roer recht?

 

Woensdag 9 november 14.30 uur, Walkartcentrum, Kerkweg 19.

Toegang € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen.

 

Zie ook: https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/waar-te-beginnen

18 september 2022, 10.30 uur
Johan de Wit
Op 18 september sprak Johan de Wit over 'de menselijke geest'.

 

Deze overweging treft u onder 'Archief' - 'Overdenkingen' of via deze link: '18 september 2022, de menselijke geest'

 

Aan het einde van de bijeenkomst hernam Johan de Wit het woord en las zijn tekst 'Over geloven'.

Ook deze tekst staat op deze website en wel onder 'Archief' - 'Meditaties', 'Over geloven'. Ook te bereiken via deze link.