Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

seizoen 2021-2022
Klassiek Verbond

Nu we weer bijeenkomsten mogen organiseren, gaan ook de lezingen van het Klassiek Verbond weer beginnen. Hieronder treft u een overzicht aan van de bijeenkomsten van seizoen 2021-2022. Via de link komt u bij de betreffende pagina.

 

11 oktober 2021 - Ostia spreekt door dr. L. Bouke van der Meer

8 november 2021 - Tirannenmoord door dr. A. van Hooff

 

10 januari 2022 - Het pelgrimsverslag van Egeriageria door Vincent Hunink

 

14 februari 2022 - Het ontstaan van de zijderoute door dr. Rolf Strootman

 

14 maart 2022 - Pompeii, de romantiek en de dood door dr. C.L. Caspers

 

Afhankelijk van het aantal bezoekers worden de lezingen in de kerk (Kerkweg 23) of in het Walkartcentrum (Kerkweg 19) gehouden. 

 

De op 14 september aangekondigde afschaffing van de 1,5 meter regel heeft wel tot gevolg dat we vóór binnenkomst uw bewijs van inenting, uw negatieve uitslag van een coronatest, of het bewijs dat u genezen bent van corona, moeten checken. Houd u daarom uw QR-code en een geldig identiteitsbewijs bij de hand. Dit geldt voor iedereen van 14 jaar of ouder.

 

De kosten staan vermeld op de betreffende webpagina's.

 

Filmmiddag
Waterspiegels

Op woensdag 6 oktober vanaf 14.30 uur gaan we weer genieten van een prachtige natuurfilm met de titel 'Waterspiegels'. Het is langzamerhand traditie geworden dat we aan het begin van het seizoen een film vertonen van Hans Rademakers.

Deze keer neemt Hans ons mee naar waterrijke gebieden in Nederland waar we een kijkje nemen in het dichte riet en soms onder de oppervlakte van het water. 

Heerlijk om bij afwezigheid van mensen de dieren zo vrij te zien bewegen en druk te zijn met broeden en voeden van jongen.

Voor € 5,00 inclusief koffie/thee kunt u komen genieten van deze unieke beelden! Voor niet leden/vrienden bedraagt de prijs € 8,00.
 
Aanmelden kan bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van de website www.walkart.nl/contact
 

De op 14 september aangekondigde afschaffing van de 1,5 meter regel heeft wel tot gevolg dat we vóór binnenkomst uw bewijs van inenting, uw negatieve uitslag van een coronatest, of het bewijs dat u genezen bent van corona, moeten checken. Houd u daarom uw QR-code en een geldig identiteitsbewijs bij de hand. Dit geldt voor iedereen van 14 jaar of ouder.

Zie verder de betreffende websitepagina.

Meditatie
Twijfel

Meditatie 19 september door Johan de Wit

 

Twijfel

 

Er zijn van die theologen

die alles weten over de God van hierboven

hun hoogverheven taal is zware kost

en alle raadsels hebben zij opgelost

 

Zij hebben de wijsheid in pacht

weten precies wat door God is bedacht

en hebben geen twijfels over leven na de dood

want God is goed en God is groot

 

Ze weten hoe alles in elkaar zit

van zus en zo, van dat en dit

Wat precies de juiste weg is

van berouw en zonde naar vergiffenis

 

Maar ik twijfel veel en heel frequent

aan de vraag of God mij kent

en als ik zoek en tast naar zijn aanwezigheid

ontglipt hij mij de meeste tijd

 

Ondanks alles wat je hoort en ziet

ik zoek en ik vind niet

maar juist mijn onwetendheid

is een teken van Gods vreemde grootheid

 

ook te vinden op https://www.walkart.nl/archief/Meditaties

 

De overdenking van die zondag, 'Jeremia en Jezus' vindt u op https://www.walkart.nl/archief/overdenkingen/mrdrs-johan-de-wit/overdenking-(jeremia-en-jezus)

 

Muziek op de zaterdagmiddag
Wim Markus en Harry Schram

De eerste datum waarop we mogen afwijken van de 1,5 meter regel. Wel moeten we nu gaan controleren of uw ingeënt bent, een negatieve test recentelijk heeft gedaan, of dat u genezen bent van corona. Vandaag controleren we nog niet en houden we nog de 1,5 meter regel in acht. 

 

Harry Schram, piano en Wim Markus traden al eens eerder samen bij ons op. Een virtuoos duo!

In tegenstelling tot wat er in het programmaboekje staat vermeld kozen Wim en Harry voor andere componisten. Het zijn geworden Cécile Chaminade, Paul Hindemith en Sergej Prokofjev. Een hele uitdaging, lijkt me.

 

Meer gegevens en de muziekstukken die op het programma staan treft u aan op de betreffende webpagina.

 

Walkartgemeenschap
Jaarprogramma 2021-2022

Op 15 augustus opent Johan de Wit het nieuwe seizoen 2021-2022. Op die zondag liggen de programmaboekjes klaar om in ontvangst te nemen.

Het programma van het vorige seizoen kon wegens corona niet geheel worden gevolgd, reden waarom we diverse onderdelen opnieuw op het programma hebben gezet met een flink aantal mooie aanvullingen. Het jaarthema draagt daarom de naam: Verder kijken 2.0.

 

Het programma staat geheel op de website zodat u ook daar de activiteiten kunt raadplegen. Aanmelding voor diverse activiteiten is mogelijk via de contactpagina. Telefonisch aanmelden kan bij degene die vermeld staat in het programmaboekje. We blijven de vingers gekruist houden i.v.m. corona, maar de hoop overheerst dat we dit seizoen normaal mogen doorlopen.

 

Wanneer u op 15 augustus uw programmaboekje in ontvangst neemt, wilt u dan misschien kijken of er adressen op de tafel liggen die u zou kunnen/willen bezorgen? Iedere door onszelf bezorgde envelop scheelt drie postzegels. Dat is van uw kant voor de Walkartgemeenschap een mooie bijdrage.

 

Lees meer over het jaarthema 2021-2022.

10 november 2021, 14.30 u
150 jaar Vrijzinnigheid

Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vrijzinnigheid, schreef Johan de Wit een essay van zes pagina’s met de titel: Christelijke theologie en Vrijzinnigheid: een ongemakkelijk verstandshuwelijk. 

Het is de bedoeling dat dit essay een levendige discussie op gang gaat brengen. Wat is nu eigenlijk vrijzinnig geloven? En wat is de vrijzinnigheid in de toekomst? Is er een vrijzinnige theologie mogelijk die door vrijzinnigen kan worden onderschreven als eenduidig en voorstelbaar? 

 

Inmiddels is de volledige tekst vrijgegeven en op deze website gepubliceerd.


Op 10 november 2021 gaan we tesamen met Johan de Wit dit essay bespreken en bediscussiëren. U bent van harte uitgenodigd. Aanmelden via de contactpagina of bij Ineke Krediet 030-6923828.

John Lennon 40+40
Walkartontmoeting

2020 was eigenlijk het jaar waarin John Lennon 40+40 door Jan van Ramshorst zou worden gelanceerd. 40 levensjaren en toen al 40 jaar niet meer onder ons. 

 

John Lennon, één van The Beatles, en samen met Paul McCartney, verantwoordelijk voor de vele composities. In een later stadium, nadat de Beatles als groep niet meer optraden, werd John een ware vredesapostel, samen met zijn vrouw Yoko Ono. Herinnert u zich nog de 'sleep-in' in het Amstelhotel in Amsterdam? Maar misschien herinnert u zich John Lennon vooral van zijn zong: Imagine.

 

Zoals gebruikelijk zijn de Walkartontmoetingen vrij toegankelijk. Voor deze multimedia presentatie moet u zich echter wel van tevoren aanmelden. Dit om te voorkomen dat we mensen teleur moeten stellen. Leden en vrienden van de Walkartgemeenschap kunnen zich aanmelden bij Ineke Krediet, 030-6923828. U heeft tot 17 september een voorrangspositie, daarna kan iedereen zich aanmelden via de website van Jan van Ramshorst www.muziekmonumenten.nl 
De op 14 september aangekondigde afschaffing van de 1,5 meter regel heeft wel tot gevolg dat we vóór binnenkomst uw bewijs van inenting, uw negatieve uitslag van een coronatest, of het bewijs dat u genezen bent van corona, moeten checken. Houd u daarom uw QR-code en een geldig identiteitsbewijs bij de hand. Dit geldt voor iedereen van 14 jaar of ouder.

Zie verder de betreffende websitepagina.

met dr. Rob Nepveu
Filosofische kring

Vanaf 24 september hopen we onze filosofische bezinning weer normaal te kunnen hervatten. Misschien dan ook weer in de gebruikelijke kring rond de tafels in de Walkartkamer. Zo niet dan verhuizen we voorlopig nog naar de veel ruimere kerk.

Rob Nepveu wil verder gaan met het boek van vorig jaar, maar in september eerst opnieuw aandacht besteden aan de hoofdstukken over René Descartes en Hannah Arendt, om er na al die tijd weer in te komen. Het boek is heel overzichtelijk opgebouwd en leent zich zeer goed voor het onderlinge gesprek.

Meer gegevens over data en kosten vindt u op de betreffende webpagina filosofische kring op de vrijdagmorgen.

dr. Rogier van der Wal
Albert Camus

Van de twee boeken die Rogier ging bespreken tijdens seizoen 2020/2021 heeft er helaas maar één kunnen plaatsvinden: 'De stad der blinden' van José Saramago. Een epidemische blindheid in Lissabon die apocalyptische vormen aanneemt, was zeer actueel in deze coronatijd.

 

Niet minder actueel is het boek 'De pest' van Albert Camus, dat we nog uit 2020/21 tegoed hebben. Met zijn kennis en enthousiaste manier van vertellen, geeft Rogier een extra dimensie aan ieder boek dat hij voor ons bespreekt. Je hoeft het boek ook niet gelezen te hebben om zijn uitleg te kunnen volgen. Deze keer heeft Rogier ook nog iets extra's voor ons in petto.

 

Woensdag 15 september 2021 van 14.30 - 16.30 uur. Toegang € 5,00 voor leden/vrienden en € 8,00 voor anderen. De Walkartgemeenschap biedt u koffie/thee aan.

 

Wegens de coronamaatregelen vindt deze middag plaats in de kerk i.p.v. in het Walkartcentrum. De kerk is ingericht met plaatsen op 1,5 meter van elkaar. We kunnen 30 deelnemers plaatsen. U kunt zich opgeven bij Ineke Krediet, 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.

Zie ook coronamaatregelen Walkartkerk.

Ontmoeting met
Co Wulff

In het kader van contact houden met elkaar, bezochten Gerard en Jeanine deze keer Co Wulff.

Co en zijn vrouw Wilhelmine werden in 2002 lid van de Walkartgemeenschap en kwamen een flink aantal jaren samen naar de Kerkweg.

Helaas kreeg Wilhelmine de ziekte van Parkinson en als gevolg hiervan dementie. Dat maakte op een gegeven moment opname noodzakelijk in een verzorgingstehuis. Co overkwam een aantal lichamelijke beperkingen en zo kwamen ze samen in Beukensteijn in Driebergen te wonen.

Eind vorig jaar overleed Wilhelmine en Co bleef alleen achter. Hij is blij met de aandacht die hij ontvangt van Jeanine, en deze keer ook van Gerard met zijn camera.

 

Co richt het woord tot de leden van de Walkartgemeenschap.

https://youtu.be/ohO8aPdLzQg

 

Prof. André Droogers
10 oktober 2021

Zondag 10 oktober 2021 begroeten we wederom prof. André Droogers in de Walkartgemeenschap. Professor Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije Universiteit in Amsterdam. In april van dit jaar mochten wij hem hier ook al begroeten.

 

Deze keer laat professor Droogers zich vergezellen van Margo van Biezen, zang, Aad Goddijn, piano en Rogier van der Wal op het orgel. Ook geen onbekenden in de Walkartgemeenschap. Margo, Rogier en professor Droogers lezen o.a. gedichten in deze poëziedienst.

Het thema luidt 'De vier elementen: aarde - water - lucht - vuur'

 

Zondag 10 oktober, aanvang 10.30 uur. Kerkweg 23 te Zeist.

 

 

 

 

17 september 2021
In memoriam

Op 17 september jl. overleed Annie Triezenberg - Mulder. 

De laatste tijd zagen we Annie niet meer in de Walkartgemeenschap. De dementie had bezit van haar genomen. Jeanine en Gerard haalden haar nog wel vaak op in het beginstadium, maar later kon dat helaas niet meer. 

Annie kwam vanuit een PKN-omgeving bij de Walkartgemeenschap terecht en voelde zich daar zeer thuis. De mensen van de Walkartgemeenschap omarmden haar, mede vanwege haar vrolijkheid en levenslustige houding. We zullen ons haar dan ook herinneren als die vrolijke Groningse.

Ook al kun je vrede hebben met het heengaan van een 95-jarige, haar kinderen en (achter)kleinkinderen zullen haar vrolijkheid en optimisme zeker gaan missen. We wensen hen allen mooie herinneringen.

 

 

 

 

Gesprekskring
Levensvragen

Na een periode van corona-onderbrekingen, gaan we komend seizoen weer dapper beginnen en pakken onze zoektocht in het leven weer -via de gespreksgroep- op. Dit jaar blijft het thema: Verder Kijken. Soms zelfs even terugkijken om weer verder te kunnen kijken.

 

Helma van Remmen is de gespreksleider en zocht een aantal thema's voor de gesprekken, zoals inspiratie door anderen, wat verbindt ons, wat is goed- hoe moet ik leven, getroffen door iets? Tijdens de gespreksochtenden zijn deze thema's het startpunt. Wie weet waartoe ze leiden?

 

Wilt u meedoen? Geef u op via de contactpagina van deze website. 
Vooralsnog zitten we ruim uit elkaar en vermijden we geloop in de zaal. Mooi is, als we allemaal gevaccineerd zouden zijn.
Zie ook: https://www.walkart.nl/activiteiten/Lees--en-gesprekskringen/levensvragen

 

Winterreise, Schubert
Michael Wilmering

Michael: Ik heb mij in deze tijd van uitzichtloosheid door corona vaak laten troosten door de kracht van muziek en met name de Winterreise van Schubert (1797 – 1828). Deze prachtige cyclus gaat over een versmade liefde die de hoofdpersoon, der Wanderer, doet zwerven. Op zijn reis wordt hij vaak afgeleid en gelokt om de controle over zijn verlangen te krijgen en zich van het leven te beroven. Maar telkens kiest hij weer voor zijn eigen weg. Het is de innerlijke groei van deze Wanderer die weet uit te stijgen boven zijn verlangen en berusting vindt in zijn lot.

 

Op zaterdag 4 september om 15.30 uur zingt Michael liederen uit Die Winterreise van Schubert, begeleid door Daan Boertien.


Wegens de nog geldende coronamaatregelen moet u zich van tevoren aanmelden bij Jeanine Keuchenius 030-2319841 of 06 50495948.

 

in coronatijd
leden aan het woord

De coronapandemie duurt nu toch wel erg lang. Velen van onze oudste leden en vrieden zijn nu al meer dan een jaar niet in de Walkartkerk geweest.

Hoe gaat het met hen? Zijn ze nog gezond? Vermaken ze zich nog thuis?

 

Gerard Rutteman en Jeanine Keuchenius gingen op bezoek bij Jan en Riet Rutteman en lieten hen aan het woord. Jan hoopt begin april 102 jaar te worden.

 

Jan Rutteman: https://youtu.be/FwXKUy-_4fU

 

Riet Rutteman: https://youtu.be/1HH9ldEifcY

 

 

Bart en Jannie voelen zich bevoorrecht boven vele andere ouderen. Ze wonen nog zelfstandig, ze lezen veel en de vogels in hun tuin zorgen voor dagelijks vermaak.

 

Hun verhaal voor de camera: https://youtu.be/zwJYOJoeDq0

 

Heeft u als lid of vriend van de Walkartgemeenschap ook iets te vertellen aan de overige leden en vrienden? Meld het ons via de contactpagina. Mogelijk komen we uw verhaal dan met de camera opnemen.