Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

21 oktober 2019, 20.00 uur
Caravaggio

De duistere, gedetailleerde en gewelddadige werken van Caravaggio spreken nog altijd enorm tot de verbeelding. Bij het organiseren van een tentoonstelling over Caravaggio brak het Centraal Museum in Utrecht bezoekersrecords. Waarom is hij zo immens populair? Wat raakt ons zo in zijn schilderijen? In deze lezing verklaart Riemer van der Veen het enorme succes van deze duistere schilder en gaat hij in op de transformatie die Caravaggio ondergaat vanaf diens eerste treden op de schildersladder tot zijn absolute doorbraak in 1602: het schilderen van de Contarelli- en Cesarikapel.

 

Maandag 21 oktober, 20.00 uur Walkartcentrum Kerkweg 19, Zeist.

Toegang leden Klassiek Verbond en scholieren gratis, leden en vrienden Walkartgemeenschap € 5,00 per avond. Voor anderen € 8,00 per avond.
Koffie/thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Zie voor meer bijeenkomsten met het Klassiek Verbond de betreffende pagina.

Ook interessant is het Youtubefilmpje over de Contarellikapel https://youtu.be/x-R7v90U3Y4   en over het schilderij 'The calling of St.Matthew', https://youtu.be/azQJ3wvbDgE

3 november 2019, 10.30 uur
De strijd tegen het water

Actueler dan ooit nu de zeespiegel aan het stijgen is. Gelukkig is er volgens de mensen die er echt verstand van hebben, tijd genoeg om ons op die stijging voor te bereiden. Geen reden voor paniek dus. Maar het feit blijft dat Nederland altijd op haar hoede moet blijven als het water betreft! Of het nou teveel is of te weinig. Gaan we de strijd in de komende eeuw ook winnen?

 

Volgens professor Lotte Jensen is er een sterk nationaal wij-gevoel in die strijd tegen het water. Zij bespreekt in haar lezing de vier pijlers waarop dat wij-gevoel steunt: het vaste beeldrepertoire, de rol van het koningshuis, de liefdadigheid en de nationale herinneringscultuur. 

 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Lucie en Els Spreij (sopraan en alt) die begeleid worden op de piano door Brain Lamb.

 

Zie ook https://www.walkart.nl/activiteiten/walkartontmoetingen-2019-2020/3-november-2019

Op de website van Lotte Jensen treft u een goed artikel aan over 'herinneren en vergeten'

https://lottejensen.s3.amazonaws.com/uploads/spina/publication/file/922/interview_Judith_Pollmann___Lotte_Jensen_in_Tijdschrift_voor_geschiedenis.pdf

 

 

150-jarig bestaan
Vrijzinnigen Nederland

Misschien had u het al ergens vernomen; er staat een jubileum voor de deur!

Vrijzinnigen Nederland viert op 6 juni 2020 het 150-jarig bestaan.

In 1870 droeg onze vereniging nog de naam NPB, Nederlandse Protestanten Bond. Het was toentertijd een dapper initiatief om vrijzinnigheid uit te dragen.

Over de festiviteiten op 6 juni volgt later bericht, maar misschien goed om de datum alvast vast te leggen in uw (nieuwe) agenda!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gevonden voorwerpen

Er zijn weer artikelen gevonden waarvan we de rechtmatige eigenaar niet kennen. Deze keer een ring en een koplamp van een fiets.

Morgen (5 febr) maken we nog meer foto's van gevonden spullen. 

Bent u iets kwijt: houd dan deze pagina in de gaten.

 

Zo langzamerhand wordt de voorraad gevonden voorwerpen steeds groter en kunnen we bijna een winkeltje gaan beginnen.

Maar liever bezorgen we de goederen terug bij hun rechtmatige eigenaar of eigenaresse. Bent u iets kwijt of denkt u iets te hebben laten hangen bij de Walkartgemeenschap, kijk dan op deze pagina of uw vermiste zaken misschien gevonden zijn!

 

 

 

 

 

26 oktober 2019
Berends en Van Vuuren

Op zaterdagmiddag 26 oktober a.s. ontvangen wij Jacoline van Vuuren, piano en Marit Berends, cello.

Zij vormen sinds 2017 het Duo Berends en Van Vuuren. Hun gedeelde enthousiasme voor de prachtige cello-piano stukken die er geschreven zijn, maakt het samen spelen tot een feest.

Zij treden op in kamermuziekseries en verzorgen huiskamerconcerten.

Natuurlijk zijn ze altijd bereid om bij bijzondere gelegenheden te spelen, zoals zaterdag 26 oktober a.s. in de Walkartkerk.

Op hun repertoire staan stukken van Schumann, Brahms, De Falla en Rachmaninov.

 

De toegang is zoals gewoonlijk gratis. We collecteren aan de uitgang waar u uw waardering voor de musici in het mandje kwijt kan, zodat wij hen adequaat kunnen belonen!

 

Zie ook de betreffende webpagina

 

 

 

 

 

 

 

 

9 oktober 2019, 14.30 uur
Een Odyssee

We zijn blij te kunnen melden dat Rogier van der Wal dit jaar weer actief is bij de Walkartgemeenschap. En wel in zijn hoedanigheid als classicus.


Op 9 oktober om 14.30 uur kijken we met Rogier naar het boek 'An Odyssey' van de Amerikaanse schrijver Daniel Mendelsohn. Het boek is in het Nederlands vertaald en uitgegeven onder de naam 'Een Odyssee', door uitgeverij De Bezige Bij.


De tachtigjarige vader van de classicus Daniel, vraagt toestemming aan te schuiven bij een college over de Odyssee van Homerus, dat Daniel verzorgt. Ietwat ongemakkelijk stemt de zoon daarmee in. Onverwacht verdiept de vader-zoonrelatie zich en uiteindelijk gaan ze samen op een cruise in de voetsporen van Odysseus. Maar ook die cruise verloopt anders dan gepland. 
Gaat u mee op zwerftocht met Odysseus?

Zie voor meer informatie en opgave www.walkart.nl/activiteiten/Cursussen-en-lezingen/met-homerus-op-reis.

Daniel Mendelsohn aan het woord over dit boek: https://youtu.be/vhPK3mRkfg4

 

seizoen 2019-2020
Nieuw seizoen

Als ik dit schrijf zijn de leden van de programmacommissie hard bezig met het inpakken en verzendklaar maken van de programmaboekjes 2019-2020.

Het thema voor het komende jaar is: liever klein dan groot?

Al brainstormend vonden we veel subonderwerpen die goed bij dit thema passen. En ook zeer uiteenlopende onderwerpen!

U bent vast benieuwd naar wat het geworden is. Morgenochtend (18 augustus) na de samenkomst krijgt u, bij aanwezigheid, het boekje uitgereikt. De overige boekjes voor leden, vrienden en belangstellenden gaan maandag of dinsdag op de bus. Die ontvangt u dan in de loop van de week.

Wij verheugen ons weer op een goed seizoen en we hopen dat u in groten getale (massaal) gebruikmaakt van de diverse activiteiten.

Leden van de Programmacommissie

 

30 oktober 2019, 14.30 uur
Zwerven langs het licht

Twee gedichten staan centraal bij de film Zwerven langs het licht van cineast Hans Rademakers, die vorig jaar een film over Wit-Rusland vertoonde in het Walkartcentrum in Zeist.
‘Zwerven langs het licht’ laat natuurbeelden zien van de Rijn, de Biesbosch, de Boven Merwede, het Nijkerker Nauw, Rhenen, Brummen en van andere mooie plekken in Nederland. De beelden van plekken waar je nooit komt worden ondersteund door mooie muziek.

 

Zie ook de betreffende webpagina voor meer informatie over de filmmaker.

 

Woensdag 30 oktober, 14.30 - 16.00 uur.

Kosten € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen.

Koffie/thee worden u aangeboden door de Walkartgmeenschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 september 2019
Afscheid voorzitter

Afscheid voorzitter Ineke Jacobsen Jensen

Op zaterdag 21 september namen wij afscheid van onze landelijke voorzitter, Ineke Jacobsen Jensen. Zij droeg na zeven jaar voorzitterschap de hamer over aan Diederik von Meyenfeldt.

Ineke volgde in 2012 Kees Mosselman op als voorzitter. Zij was toen al twee jaar algemeen bestuurslid. De speerpunten van haar voorzitterschap zijn te vatten in de woorden verbinding, gezamenlijkheid en kwaliteit. Onder haar leiding is de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed opgericht en is een bijzonder hoogleraar voor de vrijzinnigheid, Laurens ten Kate, benoemd.

Veel tijd besteedde zij aan het bezoeken van de afdelingen en samenwerking met andere vrijzinnige organisaties.

Ineke heeft de vereniging meer jaren gediend dan statutair bepaald, omdat zij het proces waarin de vereniging zit goed wilde afronden. Zaterdag 21 september zijn er knopen doorgehakt en kan de vereniging op weg naar een statutenwijziging.

De foto bij dit nieuws is het oude bestuur.  Op de afgelopen AV zijn de heren Paul Thorissen (Wassenaar) en Jaap Groenhof (Bilthoven) als bestuursleden benoemd.

 

 

gedichtenbundel
Ds. Evelijne Swinkels

Vandaag, 30 juni, ging Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma voor in de Walkartgemeenschap als gastpredikante. Evelijne weet uit haar eigen gemeente dat gastpredikanten over het algemeen minder publiek trekken dan vaste voorgangers. Vanochtend was onze kerk echter goed gevuld. En vol verwachting werd er geluisterd.

Het door Evelijne gekozen thema voor de ochtend was 'compassie'. Haar lezingen waren uit Lucas 6: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden; een gedeelte uit 'Compassie' van Karen Armstrong en tot slot een gedeelte uit 'Een jihad van liefde' door Mohammed El Bachini, die zijn vrouw verloor bij een aanslag in Brussel en tijdens de herdenkingsdienst opriep tot een jihad van liefde.

Uiteraard was de overdenking van Evelijne geheel gewijd aan compassie.

Ook las zij een gedicht uit haar eigen bundel voor. Een van onze leden heeft de gedichtenbundel aangeschaft nadat Evelijne vorig jaar ook een gedicht van eigen hand voordroeg.

Misschien bent u geïnteresseerd in meer van haar gedichten; de bundel draagt de naam 'Rafelranden van licht' en werd uitgegeven door Uitgeverij Gremlen Stedum in november 2017.