Kerstavond 2022

 

Kerstavond 2022

datum   Zaterdag 24 december 2022
tijd 19.30 - 20.30 uur
o.l.v. Het Walkartkoor
plaats Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
 

Dit jaar draagt het Walkartkoor zorg voor de invulling van een mooie, sfeervolle kerstavond. Een fantastisch gegeven, nadat we een kerstavondviering al tweemaal achtereen hebben moeten missen.

Veel mooie koorzang o.l.v. Jean-Pierre Gendrault, met begeleiding door onze vaste pianiste Rieteke Roodnat, samenzang begeleid door Jouke Krediet op het orgel en een mooi kerstverhaal voor jong en oud, en dat alles in een fraai versierde en sfeervolle kerkzaal.

Over de concrete invulling van het zangrepertoire, alsmede de andere programmaonderdelen gaat tijdens en direct na het zomerreces van het koor nog verder gebrainstormd worden, maar overduidelijk is de intentie om er een kerstavondviering van te maken die alle aanwezigen in een fijne stemming brengt en vervolgens met een goed gevoel weer huiswaarts laat gaan. Dat laatste niet voordat we, na het weerklinken van de laatste orgelklanken, met elkaar nog gezellig samenkomen in het Walkartcentrum, met een lekker drankje en hapje.