Vervallen wegens coronamaatregelen en ziekte van de uitvoerenden.

Nieuwjaarsbijeenkomst

2 januari 2022

Door Lucie en Els Spreij, zang, Brian Lamb, piano, Hans van de Kant, interview
Datum Vervallen wegens coronamaatregelen en ziekte van uitvoerenden
Tijd 10.30 - 11.30 uur
Plaats Walkartkerk, Kerkweg 19, Zeist
Kosten Vrije toegang. Collecte aan de uitgang.

Lucie en Els Spreij, twee zussen, zingen graag samen duetten. In de Walkartkerk hebt u hen bij allerlei gelegenheden kunnen horen. Ze groeiden op in een gezin waar veel gezongen en gemusiceerd werd, maar hoe is dit duo met zingen begonnen en wat drijft hen om duetten te zingen? Op zondag 3 januari zal Hans van de Kant, echtgenoot van Lucie, de zussen interviewen over de verschillende periodes in hun leven vanaf hun kindertijd en vertellen Els en Lucie wat het samen zingen voor hen betekent. U hoort hoe ze hebben leren zingen, hoe ze repeteren, wat hun eerste duet was en hun eerste duettenconcert. Ze vertellen hoe ze hun repertoire kiezen en een programma opstellen en wat de rol van de tekst of de poëzie en het taalgebied is. Natuurlijk laten zij ter illustratie veel duetten en liederen horen en worden ze daarbij op de vleugel begeleid door Brian Lamb. Als het even kan, d.w.z. als het coronavirus ons heeft verlaten, zullen zij ook samen met u een passend lied zingen. Het belooft een muzikale nieuwjaarsbijeenkomst te worden, waarbij duetten van Mendelssohn zeker niet zullen ontbreken.