Verder kijken

Verder kijken 2.0

jaarthema 2021-2022

In het seizoen dat achter ons ligt, verzorgden wij een aantal Walkartontmoetingen onder het thema Verder kijken. U weet het, door de coronaperikelen moesten bijeenkomsten worden afgezegd en werd het een uitgekleed programma. Dit bracht ons ertoe om voor het nieuwe seizoen hetzelfde thema nog eens onder de loep te nemen, maar dan nu als Verder kijken 2.0. En hopelijk hebben wij in het nieuwe seizoen Covid 19 achter ons gelaten en kunnen we weer als vanouds bijeenkomen in het kader van alles wat de programma-commissie voor u heeft bedacht.

 

Seizoen 2021-2022 is weer goed gevuld. We kijken verder met een aantal boeiende sprekers.

Verder kijken is misschien niet altijd mogelijk. We zijn altijd gebonden aan het verleden en de dingen die daarin speelden bepalen vaak de keuzes die wij voor de toekomst maken. Maar uit de gebeurlijkheden van het afgelopen jaar kunnen we wellicht inspiratie putten om de inrichting van onze samenleving opnieuw vorm te geven en verbeteringen aan te brengen in de manier waarop we tot dusverre omgingen met de planeet aarde. Ook daarover zullen we vernemen in de komende Walkartontmoetingen. Het programma overziende belooft het een interessant en prikkelend Walkartjaar te worden. 

 

Wie verder kijkt, gaat voorbij aan de individuele en persoonlijke beleving van de eigen persoonlijkheid, richt zich niet alleen op de weldaden van het hier en nu voor de zelfbeleving, maar richt zich op de mogelijke consequenties van een leven dat geleefd moet worden in samenhang met de levens van de mensen om je heen. Die samenhang vormt de samenleving van mensen en die samenleving stelt eisen aan de manier waarop je die wilt inrichten en hoe je daar zelf tegenaan kijkt.

 

Zo’n benadering hoort bij vrijzinnig denkende mensen. Een vrijzinnige keert zich niet naar binnen. Hij probeert om de signalen die hem uit de samenleving bereiken te verklaren en te duiden in het grote geheel van alles wat in die samenleving gebeurt vanuit wensen, verlangens, noodzakelijkheden en (bij)verschijnselen. Wittgenstein heeft ooit gezegd “De wereld is wat het geval is”, maar wij willen weten wat dat geval dan is.

Tot dusver klinkt dit rijkelijk abstract, maar wat betekent zo’n houding nu in de praktijk? Hoe gaan wij als vrijzinnigen om met alles wat ons wordt aangereikt als heilzaam, bevorderlijk voor ons welzijn en noodzakelijk om te praktiseren? Wij zijn religieuze mensen, maar onze religiositeit verliest de hedendaagse kennis en levenservaring niet uit het oog. Wij geloven binnen een raamwerk waarin we zowel diep religieus als volledig modern kunnen zijn. Van daaruit zetten we ons in voor een vrije en open zoektocht naar een levenshouding waarin ruimte wordt gemaakt voor een geloofwaardige religie en zinvolle betrokkenheid op onze medemens. Vanuit die houding vormen we een gemeenschap van vrijzinnig denkenden die vrij willen zijn in hun oordeel over alle aanspraken op waarheid. Ongeacht of die waarheid wetenschappelijk, historisch, filosofisch, of religieus gefundeerd is.

Onze denkwijze is dus kritisch van aard: niet alles wat als verworvenheid wordt gepresenteerd, wordt door vrijzinnigen als zodanig aanvaard. Niet alles wat als noodzakelijk en nuttig wordt gebracht, is voor een vrijzinnige iets evidents. Achter wat direct zichtbaar en ervaarbaar is kan een ander inzicht of een andere waarheid zitten en daar zijn we naar op zoek door verder te kijken. Door te kijken naar wat zich onder de oppervlakte van de dagelijkse dingen bevindt en zodoende te ontdekken waar waarheid en verdieping is te vinden.

 

Diverse aspecten van het bestaan op dit ondermaanse worden door verschillende sprekers en voordrachtskunstenaars belicht door vragen te stellen bij wat ogenschijnlijk als onbetwistbaar en vaststaand is geaccepteerd.

 

Het kan een boeiend en interessant seizoen worden. Helaas nog steeds met het voorbehoud dat de naweeën van de coronacrisis nog roet in het eten kunnen gooien. Maar daar kijken we nu bewust nog maar even niet verder naar.