Wat is wijs ...?

Wat is wijs ...?

De vraag "wat is wijs", is een open vraag waar geen gemakkelijk antwoord op te geven is. Maar vragen stellen die nauwelijks zijn te beantwoorden is typisch iets van de vrijzinnigheid. Niet omdat één dwaas meer vragen kan stellen dan tien wijzen kunnen beantwoorden, maar omdat vrijzinnigen beseffen dat eenvoudige antwoorden niet voorhanden zijn in een ingewikkelde wereld en het zinvol is om vragen te stellen bij alles wat ons voorgehouden wordt als nuttig, vernieuwend of noodzakelijk. Dat meer mensen daar zo over denken is te merken: de afgelopen twee jaar heeft onze gemeenschap een zeer behoorlijk aantal gelijkgestemden als nieuw lid of vriend mogen begroeten.

In de wereld buiten onze gemeenschap is veel op ons afgekomen. Er zijn grote zorgen over de oorlogen tussen volken - Oekraïne, Gaza, en Soedan zijn maar enkele voorbeelden - en het einde van de ellende en het leed dat hierdoor veroorzaakt wordt, is nog niet in zicht. Maar ook in ons eigen land zijn de zorgen niet gering. We zijn langzamerhand zo vertrouwd met het woningtekort, de klimaatproblematiek, de zorgwekkende stand van het onderwijs, de toenemende druk op de gezondheidszorg en de opvang van vluchtelingen, dat we geneigd zijn om er geen aandacht meer aan te besteden. Er zijn mensen die de krant en andere media niet meer raadplegen omdat alle berichten over wat niet goed gaat hun gemoedsrust te veel aantasten.

Zo staan wij er niet in. Een vrijzinnig denkend mens wil bewust in de wereld staan en vindt dat hij zich moet informeren over wat zich in die wereld afspeelt, ook als dat allemaal geen rozengeur of maneschijn is. En steeds rijst bij hem de vraag in de ontmoeting met beleidsmakers en nieuwe ontwikkelingen: is dit wijs en zo nee, wat is dan wel wijs?

Die vraag staat centraal bij de sprekers die wij uitnodigden om hun licht te laten schijnen over de dingen in de maatschappij die ons bezighouden. Het is een gevarieerd gezelschap en wat de sprekers meebrengen aan kennis en ervaring is veelbelovend. Lees het stukje van onze voorzitter en u krijgt een goede indruk van het gebodene in onze Walkartontmoetingen met de buitenwereld.

Uiteraard wordt het komend seizoen niet alleen besteed aan diepgravende beschouwingen over het wel en wee van de samenleving. Er is weer volop muziek, er zijn cursussen en film en natuurlijk houden we onze zondagse religieuze bijeenkomsten in ere. Al met al bevat het boekje dat voor u ligt een rijk palet van wetenswaardigheden en boeiende activiteiten. Volgens Prediker is de mens een eenvoudig schepsel met hersenspinsels. Neem kennis van die spinsels in het komend seizoen en verwonder u, het is de moeite waard.

 

Johan de Wit,

huispredikant van de Walkartgemeenschap