Jeanine Keuchenius

Jeanine Keuchenius


Jeanine is lid van de Walkartgemeenschap, pastoraal medewerkster aldaar en tevens lid van de sociale- en de programmacommissie.

Gesprekskring

Door   Mw. Jeanine Keuchenius
Data

  vrijdag 13 september, 11 oktober, 1 november 2024, 10 januari,
  7 februari, 7 maart en 11 april 2025.
Tijd   14.00 - 15.30 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Opgave bij   Mw. Jeanine Keuchenius, ‭030-23 19 841 of mail naar
  jag.keuchenius@kpnplanet.nl 
Kosten

  € 20,00 voor leden en vrienden
  € 30,00 voor anderen

  Inclusief koffie of thee.

 

Onze Gesprekskring wil een plek bieden aan mensen, die in een kleine en veilige kring de dialoog aangaan over existentiële onderwerpen.

Ooit was ik fan van de kookrubriek van Marjoleine de Vos in de NRC. Niet vanwege de recepten, maar omdat zij deze zo leuk wist te brengen. Ook haar gedichten hebben grote aantrekkingskracht. Zij beeldt in haar gedichten bijvoorbeeld uit hoe het gaat met herinneringen, hoe die spontaan kunnen opdoemen zonder verbonden te zijn met een specifieke plek waar de ik-persoon zich op dat moment bevindt. Haar columns, haar essays én haar gedichten zijn een speurtocht naar levenswijsheid. Hoe zien wij de waarheid in de vele spiegels van het leven? Voor haar vormt poëzie, naast religie en spiritualiteit, een belangrijke inspiratiebron.
In de bundel En steeds is alles er, over missen en herinneren, schrijft Marjoleine de Vos over wat er gebeurt na het overlijden van iemand die je lief is geweest. Gedichten waarin zij woorden probeert te geven aan een ervaring die zich niet zo makkelijk laat vertellen. Het gaat om het afgesneden zijn van een wereld.
Naast gedichten van De Vos, kan ook de poëzie van Vasalis een inspiratiebron zijn. De lichtvoetige poëzie van de Poolse dichteres Wislawa Szymborska verrast door haar dwarse kijk op de werkelijkheid. In een interview zei zij eens: “Verwondering is mijn missie”.

Graag nodig ik jullie uit om met elkaar in gesprek te gaan, naar aanleiding van teksten die ik zal aanleveren, maar vooral ook graag aan de hand van thema’s, en zo mogelijk teksten, die jullie aanreiken en van belang vinden in het kader van wat is wijs ...?