Een mooie combinatie: fluit en piano

Fluit en piano

Wim Markus en Harry Schram

Door Wim Markus, fluit en Harry Schram, piano
Datum zaterdag 27 februari 2021
Tijd WEGENS CORONA AFGELAST
Plaats Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Kosten   Toegang is vrij; na afloop wordt er gecollecteerd.
Mocht de 1,5-meter-regel ook in 2021 nog gelden, dan kunnen slechts 30 toehoorders in de kerk aanwezig zijn. Daarom wordt u gevraagd zich tevoren op te geven bij Jeanine Keuchenius, tel. 030 2319841 of 06 50495948 of via onze website www.walkart.nl 
Hiermee hopen we te voorkomen dat we op deze zaterdagmiddag mensen moeten teleurstellen omdat er geen plaats meer is.

Het programma springt van de 18de eeuw naar de 20ste, met werken van Bach, Martinu en Milhaud. De fascinerende H-moll sonate van J.S.Bach (1685-1750) ontvouwt zich als een labyrint met chromatische figuren, en neemt nog steedseen verbazingwekkende plek in binnen het fluitrepertoire. De Tsjechische componist Bohuslav Martinu (1890-1959) componeerde bijna 400 werken. Zijn sonate voor fluit en piano stamt uit 1945. Onstuimigheid gaat er samen met een nobele lyriek. Ook de Franse componist Darius Milhaud (1892 – 1974) liet een zeer omvangrijk oeuvre na. De fluitsonate stamt uit de twintiger jaren van de vorige eeuw, en is een mooi voorbeeld van muzikale ongereptheid.

 

De pianist Harry Schram munt uit in veelzijdigheid en is geen onbekende in de Walkartkerk. Hij treedt veelvuldig op als liedbegeleider in zangrecitals, en speelt in diverse kamermuziekformaties. Met Wim Markus vormt hij al meer dan 20 jaar een duo. Als theoloog publiceerde hij Weg van het midden, een studie over polariteit.  

 

Wim Markus is fluitist van het Markuskwintet. Met het kwintet Dwarl speelde hij o.a. het halsbrekende Blaaskwintet van Arnold Schönberg. Hij was verbonden als docent geschiedenis aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij zich specialiseerde in Mahler en de muziekfilosofie van Adorno. Als musicoloog publiceerde hij Een feest waar hij niet naar toe zal gaan, een verzameling essays over muziek en tonaliteit.