Het Walkartkoor vierde in 2018 haar 20-jarig bestaan.

Het Walkartkoor

Voor   Iedereen die van zingen houdt
Repetities   Iedere maandag
Tijd   09.30 - 11.00 uur
Plaats   Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist
Informatie

  Annemieke Mens (af.mens@hotmail.nl)
  Edith Vollenberg (e.vollenberg@kpnmail.nl)

Kosten   € 250,- per jaar

Zijn de vrouwen van het Walkartkoor werkelijk engelen? Soms klinkt hun zang inderdaad als van engelen. Maar engelen bestaan niet, zegt men. En het Walkartkoor zingt gewone en zelfs profane mensenliederen, over liefde, verlies, lente of herfst. En dan nog in allerlei Europese talen. De koorleden zingen ook nog eens in veelkleurige kleding. Eigenlijk zijn ze dus veelzijdiger dan engelen. Die gaan altijd in het wit en moeten, als ze al bestaan, de hele tijd – eigenlijk eeuwig, maar wat betekent dat? – Gods lof zingen. Dat is best vervelend op den duur. Maar in het Walkartkoor is geen sprake van verveling. De ervaren dirigent Jean Pierre Gendrault laat zijn zangeressen niet zomaar naar hogere sferen opstijgen, zeker niet tijdens de intensieve repetities; er wordt stevig geoefend. Down to earth!

Maar als het koor dan optreedt, tijdens een zondagmorgendienst of een speciaal concert, ergens in de omgeving in een zorginstelling of tijdens de dienst op kerstavond, kan de luisteraar soms opeens in hoger sferen komen, alsof er toch zoiets als eeuwigheid bestaat, soms ... even.

Na de repetities of concertjes is er dan weer gewoon koffiedrinken, niet bepaald iets voor engelen, maar wel heel erg gezellig.


Mocht u willen instemmen in het engelachtige maar bepaald niet eentonige geluid dat soms... heel even ... ontstaat, dan kunt u contact opnemen met Annemieke Mens (af.mens@hotmail.com) of Edith Vollenberg (e.vollenberg@kpn.mail.nl).
Een paar weken op proef mee oefenen is geen bezwaar, integendeel. Hartelijk welkom!

 

Op 16 november 2019 geeft het Walkartkoor weer een concert. Zie de aparte pagina hierover,