Een veelzijdige muziekmiddag met orgel, piano en zang

 

Orgel, vleugel en de menselijke stem

Jan Boerwinkel, Harry Kaptein en anderen

Wie Jan Boerwinkel. Harry Kaptein en anderen
Datum zaterdag 27 november 2021
Tijd 15.30 - 16.30 uur
Plaats Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Kosten De toegang is vrij; na afloop wordt er gecollecteerd.
Mocht de 1,5-meter-regel ook in 2021 nog gelden, dan kunnen slechts 30 toehoorders in de kerk aanwezig zijn. Daarom wordt u gevraagd zich tevoren op te geven bij Jeanine Keuchenius, tel. 030- 2319841 of 06-50495948 of via onze website www.walkart.nl. Hiermee hopen we te voorkomen dat we op deze zaterdagmiddag mensen moeten teleurstellen omdat er geen plaats meer is.

Op deze middag speelt het orgel in de Walkartkerk een centrale rol. De veelzijdigheid van dit instrument wordt op diverse manieren ten gehore gebracht: als solo-instrument met voor dit orgel passende literatuur, door improvisaties en improviserend reageren op vleugel en orgel en als begeleiding bij solozang. Tevens wordt uitleg gegeven over de registers en hun combinaties.

 

 

 

Jan Boerwinkel is een goede bekende voor de Walkartgemeenschap. Hij begeleidt sinds jaren onze zang op zondag, is beroemd om zijn improvisaties en werkte aan diverse concerten mee. Hij studeert al sinds zijn tiende jaar orgel, tot 1963 bij Piet van Egmond. Na het afronden van de kweekschool en het behalen van zijn onderwijsbevoegdheid werkte Jan op diverse scholen waarbij de nadruk steeds meer kwam te liggen op muziek. Vrijwel elke zondag speelt hij orgel in diverse kerken, en zo komen we hem ook maandelijks in de Walkartkerk tegen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Harry Kaptein begeleidt sinds twee jaar met veel plezier vieringen van de Walkartgemeenschap op orgel en piano. Naast zijn technische studie in Enschede studeerde hij enkele jaren orgel aan het Twents Conservatorium bij Willem Mesdag. Na definitief voor de techniek als beroep gekozen te hebben, is muziek een belangrijke hobby voor hem gebleven. Hij is in Lelystad lid van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland, waar hij regelmatig aan de piano, vieringen begeleidt. Het bespelen van het Garrels orgel in de Walkartkerk vormt daarbij voor hem een welkome afwisseling en verrijking.