Theo Nederpelt

Theo Nederpelt

Pianorecital

Door   Theo Nederpelt
Datum   14 april 2023
Tijd   20.00 - 22.00 uur
Plaats   Walkartkerk, Kerkweg 23, Zeist
Kosten   De toegang is vrij; na afloop is er een collecte.

Mens en Melodie was de titel van een muziektijdschrift dat in 1946 is opgericht door de musicoloog Wouter Paap en helaas in 2012 is gestopt. In de loop der jaren zijn daar heel wat artikelen van mijn hand in geplaatst, maar die zijn niet meer terug te vinden. Het is te hopen dat er nog eens een archief wordt samengesteld van al die tijdschriften, er is veel waardevols in gepubliceerd.

Het zou ook een blik werpen op het steeds maar ‘onderweg’ zijn van de mensheid. Het spannende is dat je op het moment zelf nooit zeker weet ‘waarheen’! Daar kun je pas achteraf zicht op krijgen. En dat is niet alleen het geval met de mensheid als geheel, maar ook de individuele mens leeft altijd in onzekerheid wat de toekomst zal brengen.

 

Als je terugkijkt in de geschiedenis van de mensheid kun je vaak zeggen dat wát er ook gebeurde en veranderde, deze mensheid er pas op dat moment aan toe was. Het is ondenkbaar dat de oude Grieken al vliegtuigen konden bouwen, hóe slim ze ook waren. Het 

is net zo ondenkbaar dat we in onze tijd nog zouden zeggen dat de aarde een plat vlak is…

Ook voor de muziek geldt dat de mens eraan toe moest zijn voordat er iets nieuws kon worden geïntroduceerd. De eerste échte meerstemmigheid – niet vóór 1400; muziek alleen voor instrumenten – pas vanaf 1600; musicus als zelfstandig beroep – mogelijk eerst ná 1800! Een middeleeuwer zou helemaal niets hebben kunnen aanvangen met onze moderne piano.

 

In het concert van vrijdag 14 april 2023 zal dit onderwerp door mij muzikaal worden belicht, o.a. met interpretaties van muziekstukken zoals ze op verschillende tijdstippen in het verleden kunnen hebben geklonken. Vooral de muziek van Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft wat dat betreft heel wat veranderingen ondergaan, dat was echt afhankelijk van de tijdgeest. Natuurlijk laat ik ook mijn eigen interpretaties horen in muziekstukken van Bach, Mozart, Beethoven, Schubert en andere grote componisten.