Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist

De nummer twee in het Romeinse keizerrijk

Door

Maurits De Leeuw, docent Oude Geschiedenis Universiteit Leiden & VU. Specialisaties: Romeinse keizers, Late Oudheid, Vroege Christendom, Antieke Geschiedschrijving. 
Datum

donderdag 11 januari 2024 

Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave  bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 35,00 (5 avonden) of € 7,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 50,00 (5 avonden) of € 10,00 per avond voor anderen.
Er kan met een QR-code betaald worden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Wie had macht naast of achter de Keizer?
‘Rechterhand’, ‘éminence grise’, ‘schaduwpremier’: de geschiedenis kent vele voorbeelden van personen die in het staatsbestel de tweede plek naast de hoogste politiek leider innemen. Roemrucht zijn degenen die hun eigenlijke soeverein overvleugelden, zoals de Frankische hofmeiers en de Japanse shogun; tot de verbeelding spreken ook individuen als kardinaal Richelieu, die als eerste minister regeerde in naam van Lodewijk XIII. Ook het Romeinse keizerrijk kende nummers twee in zijn lange geschiedenis. Vanaf de eerste keizer, Octavianus Augustus (zie hiernaast), horen we regelmatig over persoonlijke assistenten of favorieten van de keizers. Maar bovenal in de laatste twee eeuwen van het bestaan van het Romeinse Rijk (althans in West-Europa) speelden personen die zich rond de keizerlijke macht ophielden een prominente rol. In deze lezing licht ik toe waarom we deze nummers twee juist in de Late Oudheid (284-476) frequenter tegenkomen en hoe zij gaandeweg hun stempel drukten op het staatsbestel en de verdeling van de macht in het Oost- en West-Romeinse rijk. We zullen uiteindelijk zien dat de vaste nummer twee in het westen een nummer één werd, terwijl de nummer twee in het oosten op gewelddadige wijze van het toneel verdween.