Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist

- Ostia spreekt

Door

dr. L. Bouke van der Meer, universitair hoofddocent klassieke archeologie, Universiteit Leiden

Datum maandag 11 oktober 2021
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum of -kerk (afhankelijk van de coronaregels), Kerkweg 19, Zeist

Opgave via op de avond zelf aan de zaal of via de contactpagina.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Bezoekers van Ostia, de oude havenstad van Rome, bewonderen vooral de gebouwen, wandschilderingen en vloermozaïeken maar besteden niet of nauwelijks aandacht aan de inscripties hoewel deze veel informatie bevatten. Spreker behandelt, in een denkbeeldige stadswandeling, die tevens een wandeling door de tijd is (van ca. 100 v.C. tot 400 n.C.) boeiende opschriften van graven, grensstenen, een stadspoort, badgebouwen, huizen, gildegebouwen, graanhallen, winkels, kroegen, tempels, mithraea, altaren, en (basementen van) beelden die zich nog op hun oorspronkelijke plaats bevinden. De lezing kan zonder kennis van het Latijn worden gevolgd. De inscripties worden vertaald en hun context wordt toegelicht. Ze werpen licht op historische, politieke, sociale, economische en religieuze aspecten van het dagelijks leven der Ostienses.