Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist

Petrus: van visser tot paus

door Roald Dijkstra

Door

Roald Dijkstra, universitair docent Latijn, Radbout universiteit Nijmegen
Datum donderdag 14 november 2024
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave  bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 35,00 (5 avonden) of € 7,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 50,00 (5 avonden) of € 10,00 per avond voor anderen.
Er kan met een QR-code betaald worden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

De vraag of Petrus nu écht in Rome gekruisigd is zal vermoedelijk nooit met zekerheid kunnen worden beantwoord. Maar dat hij er al zeer vroeg vereerd werd is zeker. In deze lezing zullen de Petrinische sporen in Rome worden onderzocht vanuit verschillende gezichtspunten: de archeologie brengt ons naar het (vermeende) graf van Petrus onder de Sint Pieter: nu komen daar vooral pelgrims en toeristen, maar hoe zat dat vroeger? Wat gebeurde er bij dat graf? En wat veranderde er door de bouw van de (oude) Sint Pieter? Maar ook de kunstgeschiedenis en filologie bieden inzicht in de receptie van Petrus in de oudheid. Aan de hand van deze en andere vragen wordt een beeld geschetst van de rol van Petrus in de laatantieke samenleving en het opkomende pausdom, dat in Damasus (366-384) een opmerkelijk uitgesproken vertegenwoordiger vond.