Sigmund Freud en de Grieks-Romeinse Oudheid

 

Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist

Sigmund Freud en de Grieks-Romeinse Oudheid

door dr. C.L. Caspers

Door

dr. C.L. Caspers, classicus en docent Murmelliusgymnasium Alkmaar en UvA
Datum maandag 10 oktober 2022
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave  bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 30,00 (5 avonden) of € 6,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

De inzichten van Sigmund Freud hebben een enorme impact gehad op de wetenschap, de literatuur en de (populaire) cultuur van de 20e eeuw; en hoewel weinigen vandaag de dag voor ‘Freudiaan’ willen doorgaan, is zijn naam nog steeds niet weg te denken uit het intellectuele discours. Ook voor de bestudering van de Oudheid is Freuds werk van blijvend belang, al is de wetenschappelijke houdbaarheid van veel van zijn theorieën reeds lang verstreken. In de eerste helft van deze lezing kijken we naar de invloed van de Oudheid op Freud: niet alleen die van de Griekse mythologie (Oedipus, Electra…), maar ook die van de archeologie, de geschiedenis van Rome en de filologie. In de tweede helft bekijken we, aan de hand van concrete voorbeelden, hoe Freudiaanse begrippen als trauma, Fehlleistung en Nachträglichkeit de interpretatie van de Griekse en Romeinse literatuur gevormd hebben.