De moord op Julius Caesar

 

 

Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist.

 

 

Tirannenmoord

Door

dr. Anton J.L. van Hooff, oud-hoofddocent klassieke Geschiedenis

Datum maandag 9 november 2020 i.v.m. corona verplaatst naar 12 april 2021
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum of -kerk (afhankelijk van de coronaregels), Kerkweg 19, Zeist

Opgave via contactpagina
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 30,00 (5 avonden) voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 40,00 (5 avonden) of € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

De groep rond Von Stauffenberg delibereerde vóór het plegen van de mislukte aanslag op Hitler van 20 juli 1944 breedvoerig over de vraag of Tyrannenmord moreel te verantwoorden was. Daarmee werd teruggegrepen op de tirannendoding door Harmodios en Aristogeiton in 514 v.C. Zij werden als tyrannoktonoi door de
Atheense democratie geëerd met liederen en een standbeeld op de agora. Sindsdien gold het doden van een despoot als een daad van goed burgerschap.
De senatoren die Caesar op 15 maart 44 v.C. doodden, beriepen zich op de plicht tot tyrannicidium. Iemand zou zelfs voor de daad hebben uitgeroepen: ‘Zo verga het steeds tirannen!’ (Sic semper tyrannis). Met deze woorden zou John Wilkes Booth op 14 april 1865 president Lincoln hebben doodgeschoten. Wanneer heeft in onze wereld de burger het recht geweld tegen een onderdrukkend regime te gebruiken? De Duitse grondwet geeft –heel uniek –de burger dat recht als andere middelen falen.