Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist.

 

 

Tranen om Dido

Door

Vincent Hunink, Latinist, universitair docent Radboud Universiteit Nijmegen
Datum donderdag 14 maart 2024
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave  bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 35,00 (5 avonden) of € 7,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 50,00 (5 avonden) of € 10,00 per avond voor niet-leden/vrienden.
Er kan met een QR-code betaald worden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Augustinus’ Confessiones en de antieke literatuur
Een van de meest gelezen boeken uit de antieke literatuur is Augustinus’ grote werk Confessiones. Het is een bijzonder werk, ook in literaire zin. De tekst blijkt zorgvuldig geconstrueerd, al roept de opbouw ook vragen op. Hoe verhouden zich bijvoorbeeld de eerste negen ‘autobiografische’ boeken tot de vier laatste ‘filosofische’? Verder neemt Augustinus duidelijk positie in ten opzichte van grote voorgangers zoals Homerus en Vergilius, over wie hij expliciet spreekt. Als jongen, vertelt hij, was hij diep onder de indruk van het tragische liefdesverhaal van Aeneas en Dido.
Binnen de klassieke literatuur vormen zijn Confessiones een van de laatste algemeen erkende ‘meesterwerken’, maar literair gezien laat het boek zich lastig in één bepaald genre plaatsen. In het college gaat de aandacht uit naar de verschillende literaire lagen in Augustinus’ beroemde boek.