Een avond in samenwerking met het Klassiek Verbond, Zeist.

Vertrouwen in de economie?

Door

Flip de Bree, fysisch-chemicus met sporen in de klassieken
Datum 13 februari 2024
Tijd 20.00 - 22.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave  bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving!!

Kosten

€ 35,00 (5 avonden) of € 7,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 50,00 (5 avonden) of € 10,00 per avond voor anderen.
Er kan met een QR-code betaald worden.
Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).
Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Pecunia non olet’: dat gold zowel vroeger als nu. Maar wat weten we eigenlijk over het geld, het huishoudboekje en de economie van de Klassieke Oudheid? Hoe zag het geld er uit? Keek men toen op dezelfde manier naar geld als wij dat nu doen?
Toegespitst op de Romeinse tijd, wordt in de lezing op dergelijke vragen wat dieper ingegaan. De lezing beoogt een inleiding te geven op de verscheidenheid en eigenschappen van het Romeinse geld (met name munten) en op de literaire sporen van de Romeinse financiële boekhouding. Aan de hand van recent gepubliceerd onderzoek van de auteur wordt verder een bijdrage geleverd aan de huidige discussies over de Romeinse economie: een kwantitatief model wordt geschetst van de veranderingen die optraden in de muntwaardes, de algemene prijsontwikkeling en het monetaire vertrouwen die leidden tot een uiteindelijke crisissituatie in de loop van de Romeinse tijd. Hierbij worden enige parallellen met ontwikkelingen in onze tijd belicht, zoals de opkomst van ‘bitcoin’, de consequenties van ‘quantitative easing’ (gehanteerd door de Europese Centrale Bank) en inflatie. Als materieel bronmateriaal wordt gebruik gemaakt van de overvloed aan overgeleverde Romeinse munten, Egyptische papyri en inscripties. Veel plaatjes dus.