Liek Mulder werkte bijna veertig jaar als docent geschiedenis en maatschappijleer aan diverse middelbare scholen. Daarnaast is hij al decennialang actief als vrijwillig bestuurder bij organisaties en verenigingen. Sinds begin jaren tachtig schreef hij, vaak samen met anderen, een groot aantal publicaties voor het geschiedenisonderwijs en voor het ‘grote publiek’.
In het voorjaar van 2025 verschijnt Spaanse Burgeroorlog. Opmaat naar de Tweede Wereldoorlog.

Wat is wijs ...? in de geschiedenis

22 januari 2025, 14.30 uur

Door

Liek Mulder

Data woensdag 22 januari 2025
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

€ 7,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 10,00 voor anderen.

U kunt betalen via een QR-code met uw telefoon.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Wat is wijs? is een vraag die met terugwerkende kracht over tal van historische gebeurtenissen kan worden gesteld. Dat deden tijdgenoten trouwens ook al.  

Een opmerkelijk voorbeeld zijn de vredesverdragen die na de Eerste Wereldoorlog werden gesloten.Vooral de Vrede van Versailles met Duitsland wordt gezien als een verdrag met opvallend negatieve gevolgen.Dat de schuld van die oorlog nadrukkelijk bij Duitsland werd neergelegd, gaf Adolf Hitler en zijn NSDAP gelegenheid het Duitse volk ervan te overtuigen dat revanche nemen de beste manier was om de ‘schande van Versailles’ uit te wissen.

 

 

De Zesdaagse Oorlog van juni 1967, waarin Israël een grote overwinning behaalde op de buurlanden, is een ander voorbeeld van welke kansen gemist kunnen worden op een daadwerkelijke vrede. Stel dat Israël had aangeboden de veroverde gebieden te gebruiken om de stichting van een Palestijnse staat mogelijk te maken, hoeveel ellende had dat kunnen voorkomen. Waarom is dat niet gebeurd?

 

 

Twee voorbeelden van gemiste historische kansen. Er zijn ook wijze verhalen te vertellen. Bijvoorbeeld over Nelson Mandela, die ondanks decennia gevangenschap, in staat was daarbovenuit te stijgen en zijn land Zuid-Afrika een bloedige burgeroorlog te besparen. Ook over Mahatma Gandhi is veel positiefs te zeggen, zoals blijkt uit een van zijn uitspraken: ‘De vaardigheid om te vergeven is een teken van kracht. Het opent de toekomst voor jezelf.’

Over deze en andere verhalen gaan we het hebben op 22 januari 2025; de geschiedenis staat bol van wijze en dwaze gebeurtenissen.