Albert Camus

Albert Camus nader belicht

Door dr. Rogier van der Wal
Datum wo 21 september 2022
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Plaats Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist 
Opgave bij

Ineke Krediet, tel: 030-6923828 of

via de contactpagina

Kosten € 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 8,00 voor anderen.
Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap

Vorig seizoen hadden we van de Frans-Algerijnse Nobelprijswinnaar Albert Camus (1913-1960) al 'De pest' aan de orde, met een mooie toneelbewerking van Orkater. Daarbij spraken we toen af dat we op een later moment nog apart aandacht wilden besteden aan Camus’ filosofische werk. Dat zal dit seizoen alsnog gaan gebeuren, en wel op 21 september 2022. Rogier zal dan ingaan op de filosofie van Camus, de tijd en de context waarin die tot stand kwam en de werken waarin die het meest prominent tot uitdrukking komt, De mythe van Sisyfus (1942) en De mens in opstand (1951). Dat laatste boek beschouwde Camus als zijn belangrijkste. Het is een rondgang door de geschiedenis van verzet en revolutie. In het boek over Sisyfus zette Camus zijn idee over het absurde karakter van de wereld uiteen, waarin de mens in zijn zoektocht naar zin en betekenis overeind moet zien te blijven. Sisyfus is het symbool van verzet tegen deze absurditeit (zonder die te ontkennen) door zijn steen telkens weer naar boven te blijven rollen.