Veldwerk

Antropologisch onderzoek

in het pre-digitale tijdperk

Data woensdag 24 maart 2021
Tijd 14.30 - 16.00 uur
Plaats

Walkartcentrum of -kerk, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

of telefonisch bij Ineke Krediet, 030-69 23 828

Kosten

€ 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap,
€ 8,00 voor anderen.

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

Toen ik ruim 50 jaar geleden afstudeerde als cultureel antropoloog, had ik veel boeken over niet-westerse samenlevingen gelezen, maar nauwelijks mensen met een niet-westerse culturele achtergrond ontmoet. Daarom deed ik in het voorjaar van 1967 mee aan een leeronderzoek voor studenten in Tunesië. Dit onderzoek is bepalend geweest voor mijn loopbaan. In 1978 ben ik gepromoveerd op een onderzoek onder Marokkaanse gezinnen in Nederland. Daarna ben ik als hoogleraar intercultureel onderwijs verbonden geweest aan de Universiteit van Amsterdam (1978-1982) en interculturele pedagogiek aan de Universiteit Leiden (1982-2002).

 

Toen ik enkele maanden geleden bezig was met het digitaliseren van dia’s uit de tijd van mijn onderzoek in Tunesië, realiseerde ik mij weer hoe afhankelijk een onderzoeker is van de context waarin hij of zij onderzoek doet. In Tunesië verbleef ik als gast in het huis van de sjeik, maar mijn onderzoek naar het acculturatieproces van Marokkaanse gezinnen in Nederland kon ik gewoon vanuit mijn huis doen. Participerende observatie is de gebruikelijke methode van onderzoek door antropologen. Door te participeren in de gemeenschap vormt de antropoloog zich een beeld van hun waarden en normen.

Aan de hand van mijn dia’s wil ik ingaan op de mogelijkheden en beperkingen van antropologisch onderzoek.