Rogier van der Wal

De beste helft?

Door dr. Rogier van der Wal
Datum wo 20 september 2023
Tijd 14.30 - 16.30 uur
Plaats Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist 
Opgave bij

Ineke Krediet, tel: 030-6923828 of

via de contactpagina

Kosten € 7,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap;
€ 10,00 voor anderen.
Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap

Dit seizoen koppel ik twee verschillende interpretaties van het jaarthema ‘grensoverschrijding ...’ aan elkaar die je zou kunnen karakteriseren als ‘de wending’, waardoor andere, nieuwe perspectieven open komen te liggen.

 

De beste helft?
Op 20 september staat de tweede levensfase centraal. Die komt eigenlijk vanzelf, maar veel mensen staan er pas bij stil als het feitelijk al wat (te) laat is. Recent zijn hier een aantal boeiende studies over verschenen, die ik deze middag graag de revue wil laten passeren: in het Engels David Brooks, The Second Mountain. The Quest for a Moral Life (2019) en Arthur C. Brooks (geen familie van elkaar), From Strength to Strength. Finding Success, Happiness and Deep Purpose in the Second Half of Life (2022). En in het Nederlands Frits de Lange, Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft (2021) en in het voorjaar van 2023 ook nog Arjan Broers, De beste helft. Kunnen we behalve alsmaar ouder ook wat wijzer worden? (2023). Kern van al deze boeken is dat in de tweede levensfase andere dingen belangrijker worden dan waar we in de eerste fase van ons leven onze kaarten op zetten, en dat we er verstandig aan doen ons daar tijdig rekenschap van te geven en erop in te spelen. Dat lijkt een open deur, maar is het allerminst, zo betogen deze auteurs. Interessant is nog wanneer ze die tweede levensfase laten beginnen; dat is - wellicht verrassend – (veel) eerder dan u waarschijnlijk denkt - ook daar komen we deze middag over te spreken.