Mr.drs. Johan de Wit, voorganger bij de Walkartgemeenschap Zeist.

De kwetsbare democratie

Problemen waarmee onze democratie worstelt

Door

Mr. drs. Johan de Wit

Datum

Woensdag 23 maart 2022, 15.30 - 17.00 uur of 20.00 - 21.30 uur

Plaats

Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Opgave via

contactpagina

Kosten

€ 5,00 voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen. Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

Internationaal gezien gaat het met vele democratieën de verkeerde kant op. We hebben het tijdperk Trump in Amerika voorlopig achter de rug, maar in veel landen is de democratische rechtsstaat door nationalistische bewegingen tot een illusie gemaakt. Xi Jinping in China, de militaire staatsgreep in Birma, Erdogan in Turkije, Bolsonaro in Brazilië, Duterte in de Filippijnen, Poetin in Rusland, Orban in Hongarije, de lijst is verontrustend lang en niet volledig, want in veel staten op het Afrikaanse continent is evenmin sprake van een goed functionerende democratie.

 

In ons land hebben we gelukkig nog niet te maken met zulke ontwikkelingen, maar ook in onze democratie loopt lang niet alles naar wens.

Op papier is het allemaal goed geregeld. We hebben een stelsel van evenredige vertegenwoordiging waarin wij personen kiezen die voor onze belangen moeten opkomen en onze rechten moeten bewaken. Maar in de praktijk hapert dit stelsel meermalen en voelt het kiezersvolk zich niet gehoord. Komt dit door de partijvorming als uitvloeisel van de verzuiling uit de vorige eeuw of is dit het gevolg van de moeilijkheid om slagvaardige regeringen te vormen in een versnipperd politiek landschap? Leidt ons politieke stelsel tot een gestage uitholling van onze democratische beginselen of is dit slechts een tijdelijk verschijnsel waar we ons niet al te druk over moeten maken?

In de lezing die ik in maart zal geven doe ik een poging om tot een analyse te komen van de problemen waarmee de Nederlandse democratie worstelt. Als die analyse daartoe aanleiding geeft, probeer ik een aanzet te schetsen voor een mogelijke nieuwe politieke formule.